Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արիզոնայի պետական համալսարանում կիսամյակային կացության ծրագրի մասնակցության համար բաց մրցույթի հրավեր

1

Հարգելի՛ դասախոսներ, ԵՊՀ-ի և Արիզոնայի պետական համալսարանի համագործակցության շրջանակներում 2020-2021 թթ. նախատեսվում է դասախոսական կազմի համար հատուկ ծրագրի գործարկում, որը հնարավորություն կընձեռի առավելագույնը ութ դասախոսների կիսամյակային կացության ծրագրով մեկնել Արիզոնայի պետական համալսարան՝ ամերիկյան հետազոտությունների թիրախային բնագավառներում համապատասխան կրթական դասընթացներ մշակելու համար։

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի այն ներկայացուցիչները, որոնք հետաքրքրված են Արիզոնայի պետհամալսարանում կիսամյակային կացության ծրագրով, հրավիրվում են մասնակցելու բաց մրցույթի: Ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնը հիմնված է և գործում է ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում, սակայն մրցույթին մասնակցելու համար հրավիրվում են նաև ամերիկագիտության կամ հարակից ակադեմիական գիտակարգերով հետաքրքրված դասախոսներն ու հետազոտողները:

Ծրագրի իրականացման ժամկետները.

Ծրագրի մասնակիցների առաջին խումբը Արիզոնայի պետական համալսարան կմեկնի 2020թ. աշնանային կիսամյակում` 2020թ. օգոստոսի վերջից մինչև դեկտեմբերի վերջն ընկած ժամանակահատվածում, իսկ երկրորդ խումբը՝ 2021թ. հունվար – մայիս ժամանակահատվածում:

Ի՞նչ են անելու հաջողակ դիմորդները Արիզոնայում կեցության ընթացքում.  Կիսամյակային կացության ծրագրով Արիզոնա մեկնած գիտնականները կիսամյակի ընթացքում կմասնակցեն ամերիկագիտության և ամերիկյան հետազոտությունների ոլորտի առնվազն երկու դասընթացների/սեմինարների, ինչպես նաև կպատրաստեն առնվազն երկու դասընթացի ծրագրեր: Ընդ որում՝ ծրագրի մասնակիցների կողմից մշակված դասընթացներից առնվազն մեկը հետագայում պարտադիր դասավանդվելու է անգլերեն լեզվով:

Կեցության ծախսերը. 

Արիզոնայի պետական համալսարան այցելող գիտնականները կստանան ամսական մոտ 1600 ԱՄՆ դոլար աշխատավարձ: Բացի այդ, մասնակիցներին կտրամադրվի 1000 ԱՄՆ դոլար նպաստ` համապատասխան դասընթացների համար անհրաժեշտ գիտա-կրթական նյութեր ձեռքբերելու համար: Փոխանակման ծրագրի մասնակիցների ընտանիքի անդամների մեկնում ԱՄՆ նախատեսված չէ:

Ո՞վքեր իրավունք ունեն դիմելու.

Խրախուսվում են ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի բոլոր ներկայացուցիչների և ասպիրանտների դիմումները, ինչպես նաև Երևանում գործող հավատարմագրված բուհերի, որոնք ներկայումս ունեն հասարակագիտական ծրագիր, պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, ովքեր ամերիկյան հետազոտությունների շրջանակներում ունեն դասավանդման և (կամ) հետազոտական հետաքրքրություններ:  Քանի որ ընտրված մասնակիցները Արիզոնայի պետական համալսարանում պետք է մասնակցեն սեմինարների, ուստի կպահանջվի անգլերեն լեզվի իմացության այնպիսի մակարդակ,  որը բավարար կլինի համալսարանական դասերին և սեմինարներին մասնակցելու համար: Նկատի ունենալով Արիզոնայի պետական համալսարանի պարտավորվածությունը` բազմազանությունը խթանելու և համալսարանի քաղաքականությունը` կրթական ծրագրերում և գործունեության մեջ հավասար հնարավորություններ ապահովելու, արգելվում է խտրականության ցանկացած դրսևորում` հիմնված ռասայի, գույնի, կրոնի, ազգային ծագման, սեռի, սեռական կողմնորոշման, տարիքի կամ հաշմանդամության վրա:

Դիմումների վերջնաժամկետը.

Ավարտուն դիմումները և պահանջվող հավելվածներ (միային անգլերեն լեզ.) պետք է ներկայացվեն ոչ ուշ, քան 2020թ. մարտի 26-ը` ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն, ինչպես նաև ուղարկվեն պրոֆ. Ալեքսանդր Մարգարովին` էլեկտրոնային փոստի հետևյալ հասցեներին՝ amarkarov@ysu.am  և ԱՊՀ «Ամերիկյան հետազոտություններ» ծրագրի համաղեկավար, Արիզոնայի   պետհամալսարանի Մելիքյան կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն պրոֆ. Ստիվեն Բատալդենին` stephen.batalden@asu.edu:

Մրցույթի եզրափակիչ փուլ անցած մասնակիցների հետ հարցազրույցը կիրականացվի 2020թ. մարտի վերջին – 2020թ . ապրիլի սկզբին: Մրցութային հայտի արդյունքների մասին հայտարարությունը կկազմվի մինչև  2020թ . ապրիլի 15-ը:

Մրցույթի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը տե՛ս այստեղ, նույնի անգլերեն տարբերակը՝ այստեղ:

Դիմում-հայտի ձևը տե՛ս այստեղ:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի անվանական կրթաթոշակառուները

collage

Սիրելի՛ համալսարանականներ, ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցուցակը:

«ՄՈՆԹԵ   ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ»  ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ֆինանսներ» մասնա­գի­տության «Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)» բակալավրի կրթական ծրագրի անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի

 Լուիզա Վարդանի Մադաթյան

 

2

♦♦♦

«ՎԱԶԳԵՆ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ»  ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Աշխարհագրություն» մասնա­գի­տության «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանող

 Տիգրան Սերյոժայի Գասպարյան

1

♦♦♦

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»  ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

 Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության «Անգլերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի

Մանե Գագիկի Գաբրիելյան

5

♦♦♦

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ»  ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության «Հայոց լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի

Աննա Հրաչյայի Դովլաթբեկյան

6

♦♦♦

«ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ»  ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության «Պատմություն» բակալավրի կրթական ծրագրի անվճար  ուսուցման  համակարգի  չորրորդ  կուրսի  ուսանողուհի

Լարիդա Արարատի Ղազումյան

7

♦♦♦

«ՇԱՌԼ ԱԶՆԱՎՈՒՐ»  ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության «Անգլերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի

անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի

Մարիամ Արմենի Բաբուռյան

4

♦♦♦

«ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹ»  ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի

անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի

Աշխեն Ալբերտի Վիրաբյան

8

♦♦♦

«ՇԱՎԱՐՇ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ»  ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության «Տնտեսագիտություն» բակալավրի կրթական ծրագրի անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի

Տիգրանուհի Վարուժանի Թիրաբյան

3

 

Մասնաճյուղում մեկ շաբաթով դադարեցվում է ուսումնական գործընթացը

Հայտ. նկ.

Հարգելի՛ համալսարանականներ՝ ուսանողներ և աշխատակիցներ, 2020թ. մարտի 2-8-ը ՀՀ ուսումնական հաստատություններում (նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում, քոլեջներում, արվեստի դպրոցներում, ուսումնարաններում և բուհերում) դադարեցվում է ուսումնական գործընթացը:

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանի արած հայտարարության համաձայն՝ ՀՀ-ում կորոնավիրուսի հայտնաբերմամբ պայմանավորված` որոշվել է հանրապետությունում մեկ շաբաթով դադարեցնել ուսումնական գործընթացը: Այն կվերսկսի մարտի 9-ին:

Մանրամասները՝ տեսանյութում:

«Մարդու իրավունքները հայ գրականությունում» թեմայով քննարկմանը մասնակցելու հրավեր

Քննարկման հայտ. նկար

2020թ. փետրվարի 28-ին՝ ժամը 14:00-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի սենյակում տեղի կունենա «Մարդու իրավունքները հայ գրականությունում» թեմայով քննարկում, որը կիրականացնի «Հոդվածակումբը:

Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը՝ փետրվարի 19-ը, Հայաստանում նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր:  Կարևորելով օրվա խորհուրդը, ինչպես նաև մեծ բանաստեղծի ծննդյան 151-ամյակը՝ «Հոդված 3» ակումբը Իջևանում կազմակերպել է քննարկում:

Քննարկման բանախոսներն են Երևանի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը և  գրող, հրապարակախոս Արմեն Հայաստանցին:

Քննարկմանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել առցանց հայտադիմումը՝ անցնելով հետևյալ հղումով:

«Մարդու իրավունքները հայ գրականությունում» թեմայով քննարկումը հասցրել է հյուրընկալվել ՀՀ մի շարք քաղաքներում: Քննարկումներն անցել են հետաքրքիր, թեժ ու հաճելի մթնոլորտում: Բաց մի՛ թողեք: 

Սիրով սպասում ենք:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհուրդ

 

 

 

Ի գիտություն ՏՏ ոլորտով հետաքրքրված անձանց

ԳՏՏԿ Իջևան. դասընթացի հայտ. նկար

Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը, համագործակցելով Տավուշի մարզպետարանի, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հետ, սկսում է տեխնոլոգիական ոլորտի հատուկ մասնագիտացված կրթական ծրագրերի իրականացումը Իջևան քաղաքում:

Դասընթացն իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով՝

  1. Software Վեբ ծրագրավորում /HTML/CSS, JavaScript, NodeJS,AngularJS,PhP/,
  2. Hardware Համակարգչային ճարտարագիտություն /C, C++, Electrical engineering/:

Բացի մասնագիտական առարկաներից` բոլոր խմբերը նաև ուսումնասիրելու են անգլերեն լեզու, տվյալների բազա, ալգորիթմներ և դիսկրետ մաթեմատիկա։

Ամսավճարը՝ 10.000 ՀՀ դրամ:

Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած շրջանավարտները կստանան ավարտական վկայականներ, ինչպես նաև հնարավորություն կունենան անցնել մասնագիտական պրակտիկա՝ համագործակցելով ՏՏ և ճարտարագիտության ոլորտի լավագույն մասնագետների և ընկերությունների հետ: Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Հայ օգնության ֆոնդի կողմից։

Շտապե՛ք. դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը փետրվարի 28ն է, իսկ դասընթացի մեկնարկը կտրվի մարտից:

Դասընթացը տեղի կունենա Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում։

Գրանցվելու համար կամ հարցերի դեպքում զանգահարել 077 659 955, 094  034  034 հեռախոսահամարներով: