Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

3nd7hXwoEDxtf4JeWfDoMZtZTu

2020/2021 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների ժամկետը հետաձվգել է մեկ շաբաթով: Դրանք իրականացվելու են նոյեմբերի 2-7-ն ընկած ժամանակահատվածում:

 

Հարգելի՛ գործընկերներ, սիրելի՛ ուսանողներ,

 

Այսօր առավել, քան երբևէ կարևոր է, որ յուրաքանչյուրս մեր դիրքում ամուր և տոկուն լինենք և կատարենք մեր պարտքը, չընկրկենք ո՛չ մարտի դաշտում, ո՛չ էլ թիկունքում՝ հատկապես կրթվելու մեր իրավունքն իրացնելիս։

 

ԵՊՀ գիտական խորհուրդը, հաշվի առնելով «ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի» 3.1. և 3.2. կետերով սահմանված ընթացիկ քննությունների անցկացման պահանջը և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության կողմից 2020թ. սեպտեմբեր 27-ի 1586 – Ն որոշումը Հայաստանում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին, ինչպես նաև դիտարկելով այդ իրավիճակով պայմանավորված ուսանողության մի հատվածի անմիջական մասնակցությունը պատերազմական գործողություններին (այդ թվում՝ կամավորական աշխատանքների կատարումը, բնակությունը սահմանամերձ շրջաններում, ինչպես նաև ապաստարաններում), որոշել է.

 

  1. 2020/2021 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների ժամկետը հետաձգել մեկ շաբաթով, և ընթացիկ քննու­թյուններն իրականացնել նոյեմբերի 2-7-ն ընկած ժամանակա­հատ­վածում:
  2. Հնարավորություն տալ կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորա­բաժա­նումներին կրճատելու ընթացիկ քննությունների քանակը՝ հասցնելով նվազագույնը երեքի (վերոնշյալալ կարգի 2.7. կետ):
  3. Պատերազմական գործողություններին անմիջականորեն մասնակցող, Արցախում կամավորական աշխատանք կատարող, սահմանամերձ շրջաններում, ինչպես նաև ապաստարաններում բնակվող ուսանող­ներին հնարավորություն տալ հանձնելու ընթացիկ քննություններն իրենց համար սահմանված ժամկետում՝ հիմք ընդունելով նրանց դիմումը:

Աղբյուրը՝ ysu.am:

Խորհրդատվություն հեռակա ուսուցման դիմորդների համար

Խորհրդատվութ. հայտ. նկար

Հարգելի՛ դիմորդներ, տեղեկացնում ենք, որ 2020թ. հոկտեմբերի 5-12-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն ընդունելության մրցութային քննական առարկաներից ZOOM հարթակի միջոցով իրականացնելու է  խորհրդատվություն, որը ձեզ հնարավորություն կտա ևս մեկ անգամ ծանոթանալ թեստերի կառուցվածքին, ձևաթղթի լրացման կարգին, ստանալ ձեր հարցերի պատասխանները քննական առարկաններից։

 

 Խորհրդատվությանը կարող եք մասնակցել ներքոնշյալ հղումներով․

 

Մասնակցության համար նախապես ծանոթացե՛ք  Zoom ծրագրից օգտվելու կարգին:

 

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք օգտվել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կայքում տեղադրված «Zoom ուսանողի ուղեցույց»-ից հետևյալ հղումով:

 

Կազմակերպչական հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 096 98 76 54  հեռախոսա­համարով, Zoom ծրագրի հետ կապված հարցերի դեպքում՝ 077 83 07 60  հեռախոսա­համարով:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒԳԸ-ն և ՈՒԽ-ն նախաձեռնել են առաջին անհրաժեշտության պարագաների հավաքագրում՝ առաջնագիծ ուղարկելու նպատակով

Հայտ. նկար (1)

Սիրելի՛ ուսանողներ, աշխատակիցներ, հայրենակիցներ, Արցախում ծավալվող պատերազմական իրադրությամբ պայմանավորված՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Ուսանողական գիտական ընկերությունը և Ուսանողական խորհուրդը նախաձեռնել են անհրաժեշտ իրերի` ծխախոտի, պահածոյացված ու չփչացող սննդի, առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների հավաքագրում՝ առաջնագիծ ուղարկելու նպատակով:

 

Այս օրերին առավել, քան երբևէ անհրաժեշտ է մեր միասնականությունը թիկունքում՝ հանուն մեր հերոս եղբայրների:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական կառույցների նախաձեռնությանը միանալու համար նախատեսվող պարագաները կարող եք բերել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ (ՈՒԽ և ՈՒԳԸ սենյակ), այսօր՝13:00-ից մինչև 21:00-ն:

Հավաքագրումը շարունակվելու է մի քանի օր:

 

Կոնտակտային տվյալներ՝

098121259 / 077132700

 

ԵՊՀ ԻՄ-Ի ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

ԵՊՀ ԻՄ-Ի ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վեբինար բիզնես փորձագետ Աստղիկ Հովեյանի հետ

Վեբինարի հայտ. նկար

      Սիրելի՛ ուսանողներ, 2020թ. սեպտեմբերի 27-ին՝ ժամը 15:00-16:00-ն, Zoom հարթակում տեղի կունենա վեբինար բիզնես փորձագետ Աստղիկ Հովեյանի հետ:

 

Վեբինարի ընթացքում դուք կբացահայտեք.

  • Ինչու՞ են որոշ ապրանքանիշներ հարատև:
  • Ո՞րն է մրցունակ բիզնես հիմնադրելու գաղտնիքը:
  • Ինչպե՞ս է մարքեթինգն օգնում դիրքավորվել շուկայում:

Վեբինարը կարող է առավել հետաքրքրել Տնտեսագիտության և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետների ուսանողներին:

Մասնակիցները կարող են նաև Ա.Հովեյանին ուղղել իրենց հետաքրքրող հարցերը:

Վեբինարին կարող եք միանալ հետևյալ հղումով՝
Meeting ID: 930 178 3464
Passcode: 875322

«Տեսանյութերը որպես դասավանդման գործիք» թեմայով վերապատրաստում դասախոսների համար

Հայտ. նկար

Հարգելի´ դասախոսներ, 2020թ. սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 10-ը ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժինը կազմակերպելու է Կրեդիտային համակարգով ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի «Ուսուցման նորարարական մեթոդներ» մոդուլի  «Տեսանյութերը որպես  դասավանդման գործիք»  12 ակադեմիական ժամ տևողությամբ  վերապատրաստման  դասընթացը (1 ECTS կրեդիտ):

Դասընթացը կվարի ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության  ֆակուլտետի  միջմշակութային  հաղորդակցության  անգլերենի  ամբիոնի  դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Մարինե Հարությունի  Յաղուբյանը:  

Վերապատրաստման դասընթացի նպատակն է մասնակիցներին ծանոթացնել տեսանյութների միջոցով դասավանդման մի քանի ռազմավարական ձևերին:

Դասընթացի ժամանակ դասախոսներին կներկայացվեն ոչ միայն տեսանյութերի կիրառման արդյունավետությունը դասավանդման և ուսուցման գործընթացում, այլև գործիքներ, որոնք կնպաստեն ուսուցման մեթոդների կատարելագործմանը:

Դասընթացի հաջող ավարտին մասնակիցներն ունակ կլինեն՝

  • մեկնաբանել դասավանդման և ուսուցման գործընթացում տեսանյութերի կիրառման արդյունավետությունը,
  • կիրառել տարատեսակ հնարքներ տեսանյութերի պատրաստման ընթացքում,
  • բացահայտել տարբեր տեխնիկական միջոցներ և հնարավորություններ, որոնց միջոցով տեսանյութը կարելի է արդյունավետ օգտագործել,
  • տիրապետել էլեկտրոնային տարբեր կրթական ծրագրերին, որոնց միջոցով կօգտագործվեն տեսանյութերը:

Դասընթացի ունկնդիրը պետք է ունենա դյուրակիր համակարգիչ՝ ներկառուցված խոսափողով և տեսախցիկով,  որոնք աշխատում են  Microsoft Windows կամ Mac OS-ում:

Մասնակցելու համար կարող եք մինչև սեպտեմբերի 23-ը ներառյալ գրանցվել հետևյալ  հղումով՝ https://forms.gle/mMAeJDzvsmytbDXj8:

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 094 40 60 32: