Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԵՐ

big_1502456341_8992795

 2019թ. փետրվարի 19-ին լրանում է հայ մեծագույն գրող, բանաստեղծ և ազգային-հասարակական գործիչ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակը:

Այս առթիվ 2019թ. մայիսի 11-ին  «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնը նախաձեռնել է Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով:

Գիտաժողովին զեկուցումներով հանդես գալու համար կարող են դիմել ՀՀ գիտնականներ, դասախոսներ, ասպիրանտներ:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերենը և ռուսերենը:

Զեկուցումը պետք է համապատասխանի գիտաժողովի թեմային:

Անհրաժեշտ է զեկուցումների վերնագրերը, նկարագրականները (շուրջ 250 բառ) և մասնակցության հայտերը մինչև 2019 թվականի ապրիլի 1-ն ուղարկել  ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, բ.գ.թ., դոցենտ Վ. Ավագյանին (էլ. հասցե՝ avagyan.vachik@yandex.com):

Մասնակցության հայտի ձևը տե՛ս այստեղ:  

Գիտաժողովի կազմակերպիչների կողմից ընտրված զեկուցումները հոդվածի տեսքով նախատեսվում է տպագրել առանձին ժողովածուով:

Հոդվածներին առաջադրվող պահանջները

Հոդվածը ներկայացվում է A4 ձևաչափի թղթի վրա` միակողմանի տպված և էլեկտրոնային տարբերակով, էջի եզրերը` 2 սմ բոլոր կողմերից, տառատեսակը` “Sylfaen”, տողերի միջև հեռավորությունը` 1,5, տառաչափը` 12, միայն վերնագիրը` 14 տառաչափով:

Տեքստում չպետք է լինեն տողադարձեր և կրկնակի միջակայքեր:

Հոդվածի ծավալը` մինչև 9 էջ` ներառյալ գրականության ցանկը և 2 լեզվով ամփոփումները (հայերեն հոդվածների համար` ռուսերեն և անգլերեն, և հակառակը):

Սկզբում տրվում է հոդվածի վերնագիրը` գլխատառերով, այնուհետև` հեղինակի ազգանունը, անվան և հայրանվան սկզբնատառերը, ներկայացվող բուհը կամ կազմակերպությունը, գիտական կոչումը և պաշտոնը:

Ապա բաց է թողնվում մեկ տող, և տրվում է հիմնական տեքստը:

Ընդգծումների համար կիրառել շեղատառեր կամ մգացված տողեր:

Տեքստում հղումը կատարել քառակուսի փակագծում` ըստ գրականության ցանկի աղբյուրի (օրինակ` [1, էջ 26]):

Տպագրվելիք հոդվածների վերջնական տարբերակները գիտաժողովի կազմակերպիչներին ուղարկելու վերջնաժամկետը  2019 թ. ապրիլի 8-ն է:

Հոդվածներն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային hասցեին` avagyan.vachik@yandex.com:

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում դիմել ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կ.Պողոսյանին (հեռ.՝ 093-884-254, էլ. հասցե՝ karine.pogosyan.76@mail.ru), փոխդեկան Վ.Աղաբաբյանին (հեռ.՝ 096-987-654, էլ. հասցե՝ vahanagha@yandex.ru), հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ.Ավագյանին (հեռ.՝ 094-577-567, 099-577-567, էլ. հասցե՝ avagyan.vachik@yandex.com):   

 

«Երիտասարդների զարգացում» ծրագիր («Կյանքի հմտություններ», «Բիզնես հմտություններ» դասընթացներ)

31698745_10156353348303485_8406509625553190912_n

 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը սիրով հրավիրում է Տավուշի մարզի 18-30 տարեկան երիտասարդներին մասնակցելու Այ Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիայի կողմից իրականացվող «Կոկա-Կոլա Արմենիա» ընկերության «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» եռամյա ծրագրի շրջանակներում անցկացվող «Կյանքի հմտություններ» և «Բիզնես հմտություններ» թեմաներով դասընթացներին:

«Երիտասարդների զարգացում» ծրագրով նախատեսվում է մինչև 2020 թվականը ՀՀ-ում վերապատրաստել շուրջ 8000 երիտասարդներ:

2019թ. ընթացքում Տավուշի 300 երիտասարդներ կանցնեն հետևյալ դասընթացները.

«Կյանքի հմտություններ» (1-2 օր, 6 ժամ)

* Ինքնաճանաչում և ինքնազարգացում,

* Մասնագիտական կապերի ստեղծում և ամրապնդում,

* Հետադարձ կապի հմտություններ,

* Աշխատանք փնտրելու և դիմելու հմտություններ:

«Բիզնես հմտություններ» (2-3 օր, 12 ժամ)

*  Նախագծերի կառավարում,

*  Ժամանակի կառավարում,

*  Ֆինանսական գրագիտություն,

*  Բիզնես պլան,

*  Բանակցությունների հմտություններ,

*  Վաճառքի հմտություններ:

Դասընթացները կանցկացվեն ԵՊՀ ԻՄ-ի դահլիճում Այ Էյ Բի Բիզնեսի միջազգային ակադեմիայի դասընթացավարների և կրթօջախի վերապատրաստված դասախոսների կողմից:

«Կյանքի հմտություններ» դասընթացի ժամանակ յուրաքանչյուր 10 մասնակցի հետ կաշխատի մեկ ՄԵՆԹՈՐ (գործատուներ, ձեռներեցներ, ՀԿ ներկայացուցիչներ, դասախոսներ և այլն)։

«Բիզնես հմտություններ» դասընթացից հետո կենսունակ բիզնես գաղափար ունեցողները հնարավորություն կունենան մասնակցելու “Armenia StartUp Cup” մրցույթին։ Հաղթողները կներկայացնեն իրենց բիզնես գաղափարը ֆինանսավորող հանձնաժողովի անդամներին։

ԱՌԱՋԻԿԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ՝

ԲԻԶՆԵՍ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ 29-30 հունվարի 2019թ.,

ԿՅԱՆՔԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ 5 փետրվարի 2019թ.:

Հաջորդ դասընթանցերը կկայանան ս.թ. ապրիլին և հունիս-հուլիսին:

Շտապե՛ք գրանցվել:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ գրանցումն այստեղ՝ https://goo.gl/forms/5gZHplYgJTlL0Q1h2

ՄԵՆԹՈՐՆԵՐԻ գրանցումն այստեղ՝ https://goo.gl/qE9X3W

Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 098-22-82-72 հեռախոսահամարով:

 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է մրցույթ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչի թափուր պաշտոնի տեղակալման համար

672856192154671151-1024x724

ԵՊՀ ԻՄ-ը հայտարարում է մրցույթ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչի թափուր պաշտոնի տեղակալման համար:

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնի տեղակալման մրցույթին կարող է մասնակցել այն պրոֆեuորը կամ դոցենտը, որն ունի գիտությունների դոկտորի կամ թեկնածուի գիտական աuտիճան:

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի հավակնորդները պետք է ունենան առնվազն 7 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ և վերջին 5 տարում տպագրված մենագրություն, դասագիրք կամ առնվազն 5 հոդված՝ տպագրված ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից հաստատված «Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում» ընդգրկված պարբերականներում:

Ամբիոնի վարիչի մրցույթի մասնակիցները մեկամսյա (2019թ. հունվարի 18-ից մինչև 2019թ. փետրվարի 21-ը՝ ժամը 16:00-ն) ժամկետում ներկայացնում են.

  1. դիմում՝ տնօրենի անունով,
  2. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,
  3. ինքնակենսագրություն,
  4. բարձրագույն կրթության վկայականի (դիպլոմի) պատճենը,
  5. գիտական աստիճանի դիպլոմի, գիտական կոչման վկայականի պատճենները,
  6. հրատարակված գիտական աշխատությունների և գյուտերի ցանկը,
  7. որակավորման բարձրացում անցնելու մասին վկայականը (առկայության դեպքում), մասնագիտական գործունեությունը բնութագրող այլ փաստաթղթեր:

Փաստաթղթերը ներկայացվում են ԵՊՀ ԻՄ-ի կադրերը սպասարկող ավագ մասնագետ Ն. Աբազյանին ներքոհիշյալ հասցեով՝  ՀՀ Տավուշի մարզ, Ք. Իջևան, Ուսանողական 3:

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ԵՊՀ ԻՄ-ի որակավորման մանդատային հանձնաժողովի նախագահ Ա. Դավթյանին կամ քարտուղար ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Մհեր Աթոյանին:

ՀՀ Տավուշի մարզ, Ք. Իջևան, Ուսանողական 3:

Հեռ. 093 31-78-47, էլ. հասցե matoyan@ysu.am:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգին կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ԻՄ-ի կայքէջում հետևյալ հղումով:

 

 

ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐ

       jobs-426x300