Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դպրոցականների օլիմպիադա – 2018

Դպրոցականների օլիմպիադա

2018թ. մարտի 3-ին՝ ժամը 11:00-ին, «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում անցկացվելու է դպրոցական օլիմպիադա:

Այն կանցկացվի հետևյալ հանրակրթական առարկաների գծով.

 • մաթեմատիկա,
 • ֆիզիկա,
 • քիմիա,
 • ինֆորմատիկա,
 • կենսաբանություն,    
 • աշխարհագրություն,
 • հայ ժողովրդի պատմություն,
 • հայոց լեզու և գրականություն,
 • ռուսաց լեզու,
 • անգլերեն,
 • գերմաներեն,
 • ֆրանսերեն,
 • ստեղծագործական աշխատանք:

Օլիմպիադան նախատեսվում է 11-12-րդ դասարանի աշակերտների համար: Ըստ առարկաների յուրաքանչյուր դպրոցից կարող է մասնակցել 2-3 աշակերտ:

Օլիմպիադայի մասնակիցները մարտի 3-ին՝ ժամը 1030-ին, պետք է ներկայանան ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ:

Օլիմպիադայի հետ կապված հարցերով կարող եք դիմել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ Վահան Աղաբաբյանին (հեռ.՝ 096-987-654, 096-557-556, էլ.հասցե՝ vahanagha@yandex.ru):

I փուլի հաղթողները կմասնակցեն II փուլին, որը տեղի կունենա մարտի 31-ին՝ ժամը 1100 -ին, Երևանի պետական համալսարանում:

Օլիմպիադայի փակման և պարգևատրման արարողությունը տեղի կունենա ապրիլի 20-ին՝ ժամը 1500-ին, Երևանի պետական համալսարանի Մեծ դահլիճում (Կենտրոնական մասնաշենք, 3-րդ հարկ):

Ի գիտություն.

ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ օլիմպիադայում հաղթած (I, II և III կարգի դիպլոմների արժանացած աշակերտներին Համալսարանի վճարովի համակարգ ընդունվելու դեպքում առաջին կուրսում կտրամադրվի համապատասխանաբար 50, 40 և 30 տոկոս ուսման վարձի զեղչ:

 

2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի դասացուցակները

schedule

Հարգելի՛ համալսարանականներ,  2017-2018 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի դասացուցակները  ըստ ֆակուլտետների տեղադրված են ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում («Ֆակուլտետներ» բաժնի «Դասացուցակ» ենթաբաժիններում):

 

ԵՊՀ ԻՄ 2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի դասացուցակներ

 

dividers

 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

Համարիչ

 

dividers

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

Համարիչ 

 Հայտարար
 

 

dividers

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

 Համարիչ 

Հայտարար 

 

dividers

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Համարիչ  

Հայտարար 
 

Մրցույթ

01-02-2018

«Շեքսպիր ակումբ, անգլախոսների ասոցացիան» հայտարարում է ամենամյա հրապարակախոսության մրցույթի մեկնարկի մասին:

Մանրամասները՝ ֆայլում:

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ` ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ

Ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի հրավեր

2018 թ. ապրիլի 20-ին Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում կայանալու է ամենամյա ուսանողական հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին:

Գիտաժողովն անցկացվելու է հետևյալ ուղղություններով՝

 • ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ,
 • ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում,
 • կենսաբանական գիտություններ,
 • քիմիական գիտություններ,
 • գիտություններ երկրի մասին,
 • բանասիրական գիտություններ,
 • պատմական գիտություններ,
 • իրավաբանական գիտություններ,
 • քաղաքական գիտություններ,
 • տնտեսագիտություն,
 • մանկավարժական գիտություններ,
 • հոգեբանական գիտություններ,
 • արվեստագիտություն,
 • ռազմական գիտություններ,
 • սպորտ:

Ուսանողական գիտական նստաշրջանին մասնակցելու համար հարկավոր է մինչև
2018թ. մարտի 30-ը լրացնել մասնակցության հայտը էլեկտրոնային համակարգով, որը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://shsu.am/april-20-conference/ :

Աղբյուրը՝  http://shsu.am

«Իննովացիոն հնարավորություններն ու մարտահրավերները ժամանակակից աշխարհում» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Ակադեմիա

2018 թ.-ի, մայիսի 15-ին ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ում տեղի է ունենալու «Իննովացիոն հնարավորությունները եւ մարտահրավերները» խորագրով միջազգային գիտաժողովը՝ ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հիմնադրման 20 ամյակին նվիրված:

 Գիտաժողովի ոլորտներն են.

1) Աշխարհագրություն

13) Տնտեսագիտություն և կառավարում

2) Երկրաբանություն

14) Փիլիսոփայություն

3) Դեղագիտություն և քիմիա

15) Սոցիոլոգիա

4) Կենսաբանություն

16) Հոգեբանություն

5) Ֆիզիկա

17) Իրավագիտություն

6) Ռադիոֆիզիկա

18) Քաղաքագիտություն

7) Մաթեմատիկա և մեխանիկա

19) Միջազգային հարաբերություններ

8) Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

20) Պատմություն

9) Հայ բանասիրություն

21) Ցեղասպանագիտություն

10)Ռոմանագերմանական բանասիրություն

22)Մշակութաբանություն և      արվեստաբանություն

11) Ռուս բանասիրություն

23) Արևելագիտություն

12) Ժուռնալիստիկա

24) Բժշկագիտություն

  

Հոդվածների ներկայացման ձեւաչափ.

           Հոդվածի համակարգչային շարվածքը՝ Word 97-2003 ծրագրով:

          Ծավալը՝ «A4» ձեւաչափի, մինչեւ 10 էջ:

          Տեքստի տառատեսակը՝ հայերեն՝ Sylfaen, ռուսերեն կամ անգլերեն՝ Times New Roman:

       Առաջին էջի վերին տողում (մեջտեղում) 12 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է գիտական կարգավիճակը (գիտությունների թեկնածու, դասախոս եւ այլն): Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով տրվում է հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն: Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է գիտական ղեկավարի աստիճանը, կոչումը, անուն, ազգանունը: Մեկ տող բաց թողնելով անհրաժեշտ է ներկայացնել աշխատանքի հիմնական տեքստը: Հիմնական տեքստի տառաչափը՝ 10 pt, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմերից (Alignment: Justify): Պարբերությունները սկսել 1 սմ խորքից՝ TAB-ի կիրառմամբ:

          Հղումները պարտադիր են. տրվում են տողատակում՝ 8 pt տառաչափով, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Հղման տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմից (Alignment: Justify): Հղման մեջ պետք է ներկայացված լինեն օգտագործված աշխատանքի հեղինակի ազգանունը և անվան առաջին տառը (թավ տառերով՝ Bold), այնուհետև՝ աշխատանքի վերնագիրը, հրատարակման վայրը, թվականը, օգտագործած գրականության էջը:

      Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն ամփոփագրերը պարտադիր են. հոդվածի հիմնական տեքստից մեկ տող հետո տողի մեջտեղում 10 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող հետո 10 pt տառաչափով տրվում է հեղինակ(ներ)ի Անուն Ազգանուն(ներ)ը: Մեկ տող ներքև գրվում է «բանալի բառեր» և նշվում են 4-6 բանալի բառեր: Մեկ տող ներքև 60-80 բառի սահմաններում համառոտ ներկայացվում է հոդվածի ամփոփագիրը (հիմնական էությունը, նպատակը, խնդիրները, արդյունքները):

Նշված չափորոշիչներին չհամապատասխանող զեկուցումները չեն ընդունվելու:

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է  մինչև 2018թ.-ի  մարտի 1-ը ներկայացնել հայտ,[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ6D889iB8scAlZ9HGb61PtQPAPL4wzquR5zTLj7cR0UyBDQ/viewform],  mughdusyan.nona@mail.ru էլեկտրոնային փոստին: Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: Գիտաժողովի լավագույն աշխատանքները հրատարակվելու են ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական հոդվածների ժողովածուում

     Գիտաժողովի ժամանակ մասնակիցներին կտրամադրվեն հոդվածների ժողովածուները: Բոլոր մասնակիցներին խնդրում ենք իրենց հոդվածները ներկայացնել 5-7 րոպեի սահմաններում: