Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Մաթևոսյան» կրթաթոշակ ՀՀ բուհերի առաջին կուրսի ուսանողների համար 2017-2018

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 2017-2018 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ

ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՒՐՍԵՑԻՆԵՐԻ 

«Մաթևոսյան կրթավճար» առաջին կուրս ընդունվածների համար, ՀՕՖ

Հայ Օգնության ֆոնդը (ՀՕՖ) «Մաթևոսյան կրթավճար» ծրագրի շրջանակներում Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան և նրանց մասնաճյուղերն ընդունված սոցիալապես անապահով, բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած բակալավրի առկա բաժնի առաջին կուրսեցիների համար հայտարարում է մրցույթ:

Ով կարող է դիմել

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն ուսանողները, ովքեր՝

ա) ընդունվել են

 • ԵՊՀ- Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, դեղագիտության և քիմիայի, կենսաբանության, միջազգային հարաբերությունների /քաղաքագիտություն, հանրային կառավարում/, սոցիոլոգիայի /սոցիալական աշխատանք/, փիլիսոփայության և հոգեբանության /հոգեբանություն/, հայ բանասիրության, աշխարհագրություն և երկրաբանություն/միայն սերվիս բաժինը/ և ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետները,
 • ՀՊՏՀ- Ֆինանսական, ինֆորմատիկայի և վիճակագրության, հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետները,
 • ՀԱՊՀ- Քոմփյութերային համակարգերի և ինֆորմատիկայի, կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի, ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետները,
 • ՀԱԱՀ- Ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության, տնտեսագիտական, անասնաբուժական և անասնաբուժական բժշկագիտության, ագրոնոմիկայի ֆակուլտետներ:

բ) ունեցել են բարձր առաջադիմություն դպրոցում, միասնական և ԲՈՒՀ-ի քննությունները հանձնել են գերազանց կամ բարձր գնահատականներով և ընդունվել վճարովի ուսուցման համակարգ,

գ) սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են,

դ) պարտավորվում են ուսման ավարտից հետո նվազագույնը 4 տարի ապրել և աշխատել Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Արցախում:

 

«Մաթևոսյան կրթավճար» ծրագրի մրցույթին մասնակցելու կարգը

Վերոհիշյալ պայմաններին համապատասխանող ուսանողները պետք է քննությունների ավարտից հետո 2017թ. հուլիսի 15-ից օգոստոսի 1 ներառյալ ք. Երևան, Մովսես Խորենացի 22 հասցեում գտնվող ՀՕՖ-ի Հայաստանի մասնաճյուղ ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 • Դիմում (ձևը կարող եք վերցնել ՀՕՖ-ից, ԲՈՒՀ-ի ընդունող հանձնաժողովից),  
 • անձնագրի պատճեն,
 • 1 լուսանկար (3×4 սմ չափսի),
 • միջնակարգ կրթության վկայականի պատճեն,
 • միասնական և բուհում հանձնած քննությունների գնահատականների մասին տեղեկանք,
 • ՀՀ ԿԳ նախարարության բուհերի ընդունելության քննությունների հաշվիչ կենտրոնի, ԲՈՒՀ-ի տեղեկանքը համապատասխան ֆակուլտետ ընդունվելու վերաբերյալ, կամ ԲՈՒՀ ընդունվելու մասին ընդունող հանձնաժողովի կողմից հաստատված ցուցակի պատճեն,
 • ընտանիքի անապահովության միավորի մասին տեղեկանք (առկայության դեպքում),
 • տեղեկանք ծնողների աշխատավայրից՝ նրանց աշխատանքի և աշխատավարձի վերաբերյալ,եթե չեն աշխատում՝ տեղեկանք զբաղվածության տարածքային կենտրոնից կամ աշխատանքային գրքույկի պատճեն,
 • հակիրճ ինքնակենսագրություն՝ նշելով, թե ինչու եք դիմել տվյալ ծրագրին:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև տեղեկանքներ բնակության վայրից, համայնքի սոցիալական ծառայությունից և այլն: Թերի փաստաթղթերը չեն դիտարկվի: 

Ընտրություն

Շահառուների ընտրությունը տեղի է ունենալու 3 փուլով.

 1. Ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա կատարած ընտրություն,
 2. Առաջին փուլն անցած ուսանողների տուն կատարած այցերի արդյունքների ամփոփում,
 3. Անհրաժեշտության դեպքում հարցազրույցի անցկացում: 

Ծրագրում ուսանողի ընդգրկման վերջնական որոշումը կայացնելու է ՀՕՖ-ի կրթական ծրագրերի հանձնաժողովը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 060526660 հեռախոսահամարով:

Աղբյուրը՝  armacad.info

Հրավիրում ենք 2017թ. առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը

Հրավիրում ենք 2017թ. առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը

Սիրելի՛ համալսարանականներ, 2017թ. հուլիսի 8-ին՝ ժամը 10:00-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բակում տեղի կունենա 2017թ. առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:

Բոլորիդ սիրով հրավիրում ենք:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

2017թ. հուլիսի 1-ին՝ ժամը 11:00-ին, տեղի կունենա Բնական գիտությունների  ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ.

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:

 /զեկ. Կ. Հ. Հովսեփյան

2. 2017թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների ամփոփում:

/զեկ. Կ. Հ. Հովսեփյան /

3. Ընթացիկ հարցեր:

 

 ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

նիստ

2017թ. հուլիսի 3-ին` ժամը 12:00-ին,  տեղի կունենա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի  գիտական խորհրդի ընդլայված  նիստ` հետևյալ օրակարգով.

 1. 2016-17ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփում:/առանց լուծարքի/

              / զեկ. Ա.Մարգարյան/

 1. Ամփոփիչ քննության , ավարտական և կուրսային աշխատանքների  պաշտպանության հաշվետվության քննարկում:

              / զեկ. Ա.Մարգարյան/

 1. Մասնագիտության պատասխանատուի  հաշվետվության ներկայացում:

             / զեկ. Ա.Չիբուխչյան/

 1. Մասնագիտության կրթական ծրագրում կառուցվածքային ու բովանդակային փոփոխությունների քննարկում և ներկայացում մասնաճյուղի գիտական խորհուրդ:

        / զեկ. Մ.Հարությունյան/

 1. Ընթացիկ հարցեր:

Ամառային դպրոցի դիմումների ընդունելություն

 Ամառային դպրոցի դիմումների ընդունելություն

Հայ-Ռուսական համալսարանը և ՀՀ գիտության պետական կոմիտեն հայտարարում են դիմումների ընդունում «Եվրասիական ինտեգրացիոն նախագիծն արդի աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների համատեքստում» ամառային դպրոցին մասնակցելու համար: Հինգ օրվա ընթացքում մասնակիցները կծանոթանան եվրասիական ինտեգրացիոն նախագծի տարբեր տեսանկյուններին և նոր մոտեցումներին:

Ամառային դպրոցը տեղի կունենա Հայ-Ռուսական համալսարանում հուլիսի 17-ից  20-ը, մասնակից կարող են դառնալ այն ուսանողները, մագիստրանտները, ասպիրանտները և երիտասարդ գիտնականները (մինչև 35 տարեկան), որոնք հետաքրքրված են եվրասիական ինտեգրացիոն նախագծերի թեմայով:

Ամառային դպրոցը ինտերակտիվ քննարկումների և ոլորտի առաջատար փորձագետների հետ գիտելիքների փոխանակման հարթակ է: Մասնակիցները նաև կմիանան օնլայն-հարթակին, որտեղ կկարողանան կիսվել իրենց ձեռքբերումներով, փորձով և գիտելիքներով մյուս մասնակիցների հետ:

Տևողությունը` հուլիսի 17-21, ժամը 11:00-14:00:

Դպրոցի շրջանակներում կանցկացվեն դասախոսություններ, քննարկումներ և կիրառական դասընթացներ հետևյալ թեմաներով`

 • Հայաստանի տնտեսությունը ԵԱՏՄ անդամակցության ժամանակաշրջանում` մատահրավերներ և առավելություններ
 • Հայ-վրացական հարաբերությունները եվրասիական ինտեգրացիայի համատեքստում
 • Հարավային Կովկասի դերը եվրասիական ինտեգրացիոն նախագծում` անվտանգության խնդիրներ
 • ԵԱՏՄ զարգացման միտումները
 • ԱՄՆ և Հայաստան` քաղաքական երկխոսությունը Երևանի եվրասիական ինտեգրացիայի շրջանակում

Դպրոցի օրերին մասնակիցները կբաժանվեն չորս խմբի և կկատարեն կիրառական առաջադրանք, որի արդյունքները կքննարկվեն դպրոցի ավարտին հետ:

Բոլոր դասերին մասնակցությունը պարտադիր է, իսկ ամառային դպրոցի ծրագիրն ավարտելուց հետո մասնակիցներին կտրվեն վկայագրեր: Ծրագրի աշխատանքային լեզուներն են `ռուսերենը և հայերենը: Մասնակիցների քանակը սահմանափակ է:

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2017 թ. հուլիսի 12-ը ուղարկել ռեզյումե (CV) eipsummerschool@gmail.com էլ. հասցեով:

Աղբյուրը՝ https://armacad.info