Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղի տնօրենն արժանացավ ՀՀ վարչապետի շնորհակալագրի

2014թ. հունիսի 11-ին ԵՊՀ հիմնադրման 95-ամյակի կապակցությամբ անցկացված ԵՊՀ գիտխորհրդի հանդիսավոր նիստում համալսարանականներին տրվեցին ՀՀ նախագահի, վարչապետի, ԿԳՆ-ի և ԵՊՀ-ի մեդալներ ու շնորհակալագրեր:

Մասնաճյուղի տնօրեն, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը արժանացավ ՀՀ վարչապետի շնորհակալագրի:

Մասնաճյուղի տնօրենն արժանացավ ՀՀ վարչապետի շնորհակալագրի

 

Ստորև ներկայացնում ենք պարգևների արժանացած մյուս համալսարանականներին՝  

Անանիա Շիրակացու մեդալ

 1. Ալեքսանդր Գրիգորյան՝ ԵՊՀ պրոռեկտոր
 2. Արթուր Սահակյան՝ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դեկան

Մովսես Խորենացու մեդալ

 1. Նատալյա Գոնչար՝ Ռուս գրականության ամբիոնի դոցենտ
 2. Էդվարդ Հարությունյան՝ Սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի վարիչ
 3. Լիաննա Հովսեփյան՝ Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր

ՀՀ վաստակավոր գործչի կոչում

 1. Յուրի Վարդանյան՝ Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան

ՀՀ գիտության վաստակավոր մանկավարժի կոչում

 1. Ամալյա Մուրադյան՝ Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
 2. Անահիտ Չուբարյան՝ Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր

ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ

 1. Ռուբեն Հարությունյան՝ Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի վարիչ
 2. Գեղամ Պետրոսյան՝ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան,
 3. Նազիկ Հարությունյան՝ Մանկավարժության ամբիոնի վարիչ
 4. Սամվել Մուրադյան՝ Հայ գրականության ամբիոնի վարիչ
 5. Վաչագան Գալստյան՝ Մինչհամալսարանական կրթության վարչության պետ

ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր

 1. Սամվել Առաքելյան՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն
 2. Վարուժան Աթաբեկյան՝ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ
 3. Ռուբեն Մելքոնյան՝ Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
 4. Մագդալինա Ջանփոլադյան՝ Գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի պրոֆեսոր

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հուշամեդալ

 1. Ալեքսանդր Մարգարով՝ Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի պրոֆեսոր
 2. Լևոն Սարգսյան՝ Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնի վարիչ
 3. Նելլի Հովհաննիսյան՝ Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի ասիստենտ
 4. Արթուր Մկրտիչյան՝ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
 5. Արմեն Բուդաղյան՝ Որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի պատվոգիր

 1. Սոնա Տոնիկյան՝ Արաբագիտության ամբիոնի վարիչ
 2. Ալեքսանդր Եսայան՝ Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
 3. Պավել Բալայան՝ Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դեկան
 4. Սամվել Աբրահամյան՝ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի դեկան
 5. Վահրամ Դումանյան՝ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի շնորհակալագիր

 1. Կարեն Ղամբարյան՝ Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնի դոցենտ
 2. Մարգարիտա Ապրեսյան՝ Անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի վարիչ
 3. Ժասմեն Աղասյան՝ Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության պետ,
 4. Էդգար Շաթիրյան՝ Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
 5. Գագիկ Հովհաննիսյան՝ Մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ

ԵՊՀ ոսկե մեդալ

 1. Ռուբեն Մարկոսյան՝ Ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր
 2. Ռաֆիկ Գրիգորյան՝ ԵՊՀ գլխավոր հաշվապահ
 3. Ելենա Երզնկյան՝ Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի վարիչ
 4. Հենրիկ Էդոյան՝ Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր
 5. Պետրոս Հովհաննիսյան՝ Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
 6. Վիկտոր Օհանյան՝ Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոնի վարիչ
 7. Էռնա Շիրինյան՝ Աստվածաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
 8. Աշոտ Սաղյան՝ Դեղագործական քիմիայի ամբիոնի վարիչ
 9. Յուրի Ավետիսյան՝ Հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ
 10. Հենրիկ Սեմերջյան՝ Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
 11. Գոհար Հարությունյան՝ Տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
 12. Առաքել Թասլաքյան՝ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
 13. Գևորգ Հաջյան՝ Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
 14. Արամայիս Ավագյան՝ Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի պրոֆեսոր
 15. Համլետ Ավետիսյան՝ Ուժեղ դաշտերի ֆիզիկայի կենտրոնի տնօրեն
 16. Արամ Առաքելյան՝ Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի վարիչ
 17. Սեյրան Զաքարյան՝ Փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի վարիչ
 18. Անահիտ Սահակյան՝ Ուսումնամեթոդական վարչության մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ

 

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

2014թ. հունիսի 5-ին Իջևանի քաղաքային պատկերասրահում տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դասախոս Սերգեյ Հովհաննիսյանի ստեղծագործությունների անհատական ցուցահանդեսը, որը նվիրված էր նկարչի ծննդյան 60-ամյակին և ստեղծագործական կյանքի 40-ամյակին:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

Ցուցահանդեսի նպատակն էր արվեստասեր հասարակության առջև բացել նկարչի ստեղծագործական կյանքի տարբեր շրջաններում կատարած բազմաժանր աշխատանքները և ստեղծագործական կյանքից պատառիկներ:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

Ներկա էին մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, Իջևանի քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, ուսանողներ, հյուրեր, քաղաքացիներ:

Բացման խոսքով հանդես եկավ մասնաճյուղի տնօրենը՝ նշելով, որ համատեղ ջանքերով Իջևանը հնարավոր է դարձնել մշակութային քաղաք:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ տնօրենը շնորհավորեց Ս.Հովհաննիսյանին` շնորհակալություն հայտնելով նրան անձնական և մասնագիտական բարձր հատկանիշների համար, հղելով բարեմաղթանքներ:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

Սերգեյ Հովհաննիսյանին շնորհավորանքի և մեծարանքի խոսք ասացին Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան Կամո Այվազյանը, դասախոսներ Լ.Լաչիկյանը, Ռ.Պողոսյանը, Իջևանի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի վարիչ Լ.Ղալումյանը, ուսանողներ, հյուրեր:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

«Հարգարժա՛ն գործընկեր Ս.Հովհաննիսյան, ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ողջ աշխատակազմի ուսանողության և անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ Ձեզ` ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ: Ցանկանում են լինեք առողջ, կյանքում հաջողակ, նվաճեք ստեղծագործական նորանոր գագաթներ. եղել եք, կաք և կմնաք Ձեր ծնողների, հարազատների, Ձեր ընտանիքի, մեր բոլորիս հպարտությունը: Շնորհակալություն»,- մասնավորապես նշեց Կ.Այվազյանը:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

Սերգեյ Թորգոմի Հովհաննիսյանը ծնվել է 1954թ. հունիսի 5-ին ք. Գյումրիում:

1961թ. հաճախել է Հովհ. Թումանյանի անվան թիվ 13 միջնակարգ դպրոց:

1968թ. տեղափոխվել է Երևան` թիվ 94 միջնակարգ դպրոցը և այն ավարտել 1971թ.:

Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի Փ.Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի գեղանկարչության բաժինը, որտեղ երկու տարի սովորելուց հետո մեկնել է Խորհրդային բանակ, 1975-ին` զորացրվել մոտոհրաձգային զորամիավորում շարունակել ուսումնառությունը և 1977թ. ավարտել գերազանցության դիպլոմով:

1977-78թթ. աշխատել է Երևանի քիմիական ռեակտիվների գործարանում` որպես գեղարվեստական շրջանակների վերանորոգող վարպետ:

1978-79թթ. աշխատել է Երևանի ավտոդողերի գործարանում: 1979թ. ընդունվել է Մոսկվայի պետական ԿԴՇ գեղարվեստի ինստիտուտի գրաֆիկայի բաժինը:

1989թ. ավարտել է` ստանալով նկարչի որակավորում: 1994թ.-ից Երևանի Փ. Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանում դասավանդել է գծանկարչություն, գեղանկարչություն, արվեստի պատմություն:

Գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքներ է ցուցադրել մեր հանրապետությունում և նրա սահմաններից դուրս:

1998թ. ՀՀ նկարիչների միության գրաֆիկայի սեկցիայի անդամ է:

2005թ. մարտի 7-ին աշխատանքի է անցել Իջևանի «Քարարտ» ընկերությունում` որպես քանդակագործ-վարպետ:

2006թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչ օրս Ս.Հովհաննիսյանն աշխատում և ստեղծագործում է ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետում` որպես Գծանկարի և գունանկարի ամբիոնի ասիստենտ: Ս.Թ. Հովհաննիսյանը սիրված և ընդունված արվեստագետ է և´ ուսանողության,և´ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, և´ արվեստասեր հասարակության կողմից:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

Նա հայրենասեր մարդ է, օինակելի ամուսին, երկու զավակների սրտացավ հայր: Էությամբ նուրբ, շատ զգայուն արվեստագետ է, լավ մանկավարժ:

Ուսանողները սիրահոժար են դիմում Ս.Հովհաննիսյանի օգնությանը, քանի որ նրա ցուցումները և դիտողությունները միշտ տեղին են և օգտակար:

Նա կերպարվեստի գիտակ է: Տիրապետում է պատկերներ ստեղծելու շատ ու շատ տեխնիկաների ու հնարքների: Նյութով աշխատելու և նախագծի նույնական գեղարվեստական նմուշ ստեղծելու վարպետ է:

Սերգեյ Հովհաննիսյան գեղանկարիչը մարդասեր է, բարության մարմնացում: Նա նկարիչ լինելուց առաջ մարդ է և իր գերագույն խնդիրն է համարում գեղանկարչության աշխարհ մուտք գործողին պատգամել մարդ լինել:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

Մեր ուսանողները հաղթել են «WRITE ON! COMPETITION 2014» մրցույթում

2014թ. մայիսի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց նիստ` «WRITE ON! COMPETITION 2014» մրցույթում մեր ուսանողների հաղթելու կապակցությամբ: Մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը հանդիպեց ՈՒԽ և ՈՒԳԸ անդամների, վարչական և պոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչների և ուսանողների հետ: Մեր ուսանողները հաղթել են «WRITE ON! COMPETITION 2014» մրցույթում   Հանդիպման ընթացքում տնօրենը ողջունեց ստեղծագործական կարողություններով օժտված մեր շնորհալի ուսանողներին, խրախուսեց նրանց հաջողությունները և մյուս ուսանողներին էլ կոչ արեց օրինակ վերցնել նրանցից, մասնակցել տարբեր մրցույթների, կրթաթոշակային ծրագրերի և նման միջոցառումների, հասնել հաղթանակի: Մեր ուսանողները հաղթել են «WRITE ON! COMPETITION 2014» մրցույթում Արդեն տասը տարի է, ինչ ԱՄՆ Խաղաղության կորպուստի կամավորների ջանքերով գործում է «WRITE ON! COMPETITION 2014 մրցույթը, որը նախատեսված է տարբեր երկրների 6-12-րդ դասարանների աշակերտների և բուհերի I-IV կուրսերի ուսանողների համար: Այս տարի մրցույթում ընդգրկված են եղել 12 պետություն` Ալբանիան, Հայաստանը, Կամբոջիան, Եթովպիան, Վրաստանը, Լեսոտոն, Մոլդովան, Մոնղոլիան, Մարոկկոն, Ֆիլիպինները, Ուկրաինան, Ադրբեջանը: Հայաստանը մրցույթին մասնակցում է 6-րդ անգամ: 2014թ. մրցույթին մասնակցել են նաև ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողները: Հայաստանից հայտ են ներկայացրել ավելի քան 100 հոգի, որոնցից հաղթել են երեքը` երկուսը դպրոցական, մեկը` ԵՊՀ ԻՄ-ի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության II կուրսի ուսանողուհի Վարսեր Զաքարյանը: Մրցույթը անց է կացվել մի քանի փուլով: Նախ հաղթողներ են ընտրվել մասնակից երկրներից: Մեր ուսանողները հաղթել են «WRITE ON! COMPETITION 2014» մրցույթում Հայաստանի ազգային մրցույթում I կուրսեցիների մեջ 1-ին և 2-րդ տեղերը գրավել են մասնաճյուղի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողուհիներ Աննա Սարգսյանը (շարադրության թեման` «Եթե երաժշտությունը համ ունենար…») և Վանուհի Վանեսյանը (թեման` «Ի՞նչ կփոխեիք երկրի կառավարման համակարգում, եթե հնարավորություն ունենայիք»): Մեր ուսանողները հաղթել են «WRITE ON! COMPETITION 2014» մրցույթում II կուրսեցիների մեջ Հայաստանի ազգային մրցույթում 1-ին տեղ է գրավել Վարսեր Զաքարյանը (թեման` «Ինչպե՞ս էին ապրում, հաղորդակցվում, ի՞նչ հոգսեր ունեին քարանձավաբնակ մարդիկ»), ով միջազգային մրցույթում ևս գրավել է առաջին տեղը: Մեր ուսանողները հաղթել են «WRITE ON! COMPETITION 2014» մրցույթում   Մրցանակային տեղեր գրաված մասնակիցներին տրվել են հավաստագրեր և հուշանվերներ: Մեր մասնակից ուսանողներին մեծ աջակցություն են ցուցաբերել մասնաճյուղի օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս, ԱՄՆ ԽԿ կամավոր Պամելա Ուոթքինսը և նույն ամբիոնի դասախոս Էմմա Թեմրազյանը: Մեր ուսանողները հաղթել են «WRITE ON! COMPETITION 2014» մրցույթում Նշենք նաև, որ 2012թ. մրցույթում մասնաճյուղից 2-րդ տեղ էր գրավել «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության IV կուրսի ուսանողուհի Մերի Մայիլյանը, որի շարադրության թեման էր «Ի՞նչ կանեիր, եթե իմանայիր, որ երկրի վրա ապրում ես քո վերջին օրը»:

Մայր բուհ-մասնաճյուղ կապն ամրապնդվում է

ԵՊՀ-ի հիմնադրման 95-ամյա հոբելյանի առթիվ Մայր բուհը նախաձեռնել էր ՀՀ մարզային բուհերի, Արցախի պետական համալսարանի, ՀՀ պաշտպանության նախարարության ռազմական ուսումնական հաստատությունների և Երևանի քաղաքային գրադարաններին նվիրելու ԵՊՀ հրատարակչության լույսընծայած գրքերից:
Մայր բուհ-մասնաճյուղ կապն ամրապնդվում է

2014թ. մայիսի 17-ին այդ նախաձեռնության շրջանակներում մասնաճյուղ այցելեց ԵՊՀ պատվիրակությունը, որի կազմում էին ԵՊՀ ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանը, Պատմության ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանը, ԵՊՀ հրատարակչության տնօրեն Կարեն Գրիգորյանը, Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման վարչության պետ Արշակ Հովհաննիսյանը, ԵՊՀ ուսանողական կառույցների և առանձին ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ, համալսարանականներ:
Մայր բուհ-մասնաճյուղ կապն ամրապնդվում է

Նախ ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանում կազմակերպվեց Մայր բուհի կողմից նվիրաբերված գրքերի ցուցադրություն:
Մայր բուհ-մասնաճյուղ կապն ամրապնդվում է

Ապա մասնաճյուղի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ ԵՊՀ պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանի և ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Սամվել Առաքելյանի հանդիպումը, որին մասնակցում էին նաև ԵՊՀ պատվիրակության անդամները, մասնաճյուղի վարչական անձնակազմի և ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչներ:
Մայր բուհ-մասնաճյուղ կապն ամրապնդվում է

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ուսանողներին հուզող մի շարք հարցեր,մասնավորապես` ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների կողմից առաջարկվեց կազմակերպել համատեղ գիտաժողովներ, ինտելեկտուալ խաղեր, արշավներ և այլ միջոցառումներ: Մայր բուհի և Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողների միջև կապի ամրապնդման և փոխշահավետ ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն:

Տեղի ունեցավ «Հայոց ցեղասպանությունը և արցախյան գոյապայքարը. քաղված դասեր տասնամյակներ անց» թեմայով հավաք-քննարկում

2014թ. ապրիլի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ «Հայոց  ցեղասպանությունը և արցախյան  գոյապայքարը. քաղված  դասեր տասնամյակներ  անց» թեմայով հավաք-քննարկում:

Այն կազմակերպվել էր «Զարգացման ծրագրերի հայկական կենտրոն» հասարակական կազմակերպության և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կողմից:

Հավաք-քննարկմանը մասնակցեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ, ՀՀ ՊՆ սպաներ:

Զեկուցումների համար նախատեսված թեմաներն էին.

 • Ազգային բանակը որպես ցեղասպանության սպառնալիքի կանխարգելման գործոն.
 •  Սփյուռքը և արցախյան գոյամարտը. ցեղասպանությունից փրկված արևմտահայության ժառանգների պայքարը արցախյան պատերազմում.
 •  Հայ ժողովրդի նորօրյա հաղթանակների հոգեբանական դերն ու նշանակությունը ցեղասպանությունից տասնամյակներ անց.
 •  Թուրքիայի դերակատարությունը հայ -ադրբեջանական կոնֆլիկտի ընթացքում:

Բացման խոսքով հանդես եկավ «Զարգացման ծրագրերի հայկական կենտրոն» հասարակական կազմակերպության նախագահ Սարգիս Կարապետյանը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն, պատմ. գիտ. թեկնածու Սամվել Առաքելյանը ներկայացրեց «Ազգային բանակը որպես ցեղասպանության սպառնալիքի կանխարգելման գործոն» թեմայով զեկուցումը:

ՀՀ ՊՆ «Մայր Հայաստան» զինվորական թանգարանի տնօրեն, պատմ. գիտ. թեկնածու Ավագ Հարությունյանը ներկայացրեց  «Սփյուռքը և արցախյան գոյամարտը. ցեղասպանությունից փրկված արևմտահայության ժառանգների պայքարը արցախյան պատերազմում» զեկուցումը:

ԵՊՀ-ից հոգ. գիտ. դոցենտ Վլադիմիր Միքայելյանը կարդաց «Հայ ժողովրդի նորօրյա հաղթանակների հոգեբանական դերն ու նշանակությունը ցեղասպանությունից տասնամյակներ անց» թեմայով զեկուցումը:

Քաղաքական վերլուծաբան Հրանտ Մելիք-Շահնազարյանը ներկայացրեց «Թուրքիայի դերակատարությունը հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի ընթացքում» զեկուցումը:

Վերջում ծավալված ակտիվ քննարկումն անցկացվեց հարց ու պատասխանի ձևով:

Հարցեր ուղղվեցին և՛ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչների և՛ ուսանողների կողմից: