Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Գծանկար, գունանկար» ամբիոնի դասախոսը Նկարիչների միության անդամ

2013թ. նոյեմբերի 25-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Գծանկար, գունանկար» ամբիոնի դասախոս Արևիկ Ռաֆիկի Խաչատրյանը դարձավ Հայաստանի նկարիչների միության անդամ:

Անդամակցության տոմսը  հանձնվեց դեկտեմբերի 9-ին Երևանում` Նկարիչների միությունում:

Այժմ ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 7 դասախոսներ նկարիչների միության անդամներ են:

Կարևորելով Ա. Խաչատրյանի գեղանկարչական արվեստի դերն ու նշանակությունը Տավուշի մարզի մշակութային կյանքում` ՆՄ նախագահ Կ.Աղամյանն ի սրտե շնորհավորեց նրան` նշելով, որ ՆՄ անդամակցությունը և՛ պատվաբեր, և՛ պարտավորեցնող է:

2013թ. մասնաճյուղի մի քանի աշխատակիցներ ստացան գիտական աստիճան

2013թ. նոյեմբերի 15-ին ԵՊՀ-ում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսաֆիզիկայի 051 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ Ալեքսան Շամիլի Մարգարյանի` Գ.00.02-Կենսաֆիզիկա մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:

Ատենախոսության թեման էր «Միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքներով ճառագայթված ԴՆԹ-ի հետ որոշ ցածրամոլեկուլային միացությունների կոմպլեքսների ուսումնասիրությունը»:

Գիտական ղեկավարն էր ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Յու.Ս. Բաբայանը:

 ___________________________________________________

2013թ. նոյեմբերի 15-ին ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի «Հայ և արտասահմանյան գրականության» 003 մասնագիտական խորհրդում տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս Վահան Արշակի Աղաբաբյանի` Ժ.01.02-«Նորագույն շրջանի հայ գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:

Ատենախոսության թեման էր «Սերո Խանզադյանի պատմվածքները և վիպակները»:

Գիտական ղեկավարն էր բան. գիտ. դոկտոր Ս.Ա. Աղաջանյանը:

___________________________________________________

2013թ. հունիսի 28-ին ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի «Հայ և արտասահմանյան գրականության» 003 մասնագիտական խորհրդում տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս Հասմիկ Սամվելի Վանյանի` Ժ.01.02-«Հայ դասական գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:

Ատենախոսության թեման էր «Ավետիք Իսահակյանի չափածո և արձակ լեգենդները»:

Գիտական ղեկավարն էր բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Զ.Վ. Ավետիսյանը:

  ___________________________________________________

2013թ. հունիսի 13-ին Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 032` «Կառավարման, ավտոմատացման համակարգերի և էլեկտրոնիկայի» մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Աննա Սմբատի Սիմոնյանի` Ե.13.02-«Ավտոմատացման համակարգեր» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:

Ատենախոսության թեման էր «Մուր-Պենրոուզի պարամետրական ընդհանրացված հակադարձ մատրիցների որոշման թվա-անալիտիկ եղանակների մշակումը և հաշվողական գործընթացների ավտոմատացումը»:

Գիտական ղեկավարն էր տեխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ա.Գ. Ավետիսյանը:

Սոցիալական մանկավարժության վերաբերյալ միջբուհական օլիմպիադա

2013թ. նոյեմբերի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ «Սոցիալական մանկավարժություն» առարկայից միջբուհական օլիմպիադա, որին մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի, Վանաձորի և Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտների համապատասխան մասնագիտության ուսանողներ:

Օլիմպիադան անցկացնելու համար ստեղծվել էր հանձնաժողով, որի նախագահն էր Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի պրոռեկտոր, մ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Սողոյանը, մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, պ.գ.թ. Վ.Ալեքսանյանը, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ, մ.գ.թ., դոցենտ Վ.Բրուտյանը, նույն ամբիոնի դասախոս Ա.Հովակիմյանը, ՎՊՄԻ-ի գիտքարտուղար, դասախոս Ս.Բեժանյանը, ԳՊՄԻ-ի դասախոս Ա.Տոնոյանը:

Բացման խոսքով հանդես եկավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը` բարձր գնահատելով այս մասնագիտության դերը մեր հասարակության մեջ:

Օլիմպիադան կրում էր գիտագործնական բնույթ` կյանքից վերցված իրադրություններին տալ գործնական լուծում:

Այն նպատակ ուներ սոցիալ-մանկավարժական իրադրային խնդիրների ներկայացման և քննարկման միջոցով ուսանողների մեջ ձևավորել մասնագիտական հմտություններ և կարողություններ:

Ուսանողները ներկայացրին և վերլուծեցին իրադրային խնդիրները` յուրաքանչյուրը իր մասնագիտության դիտանկյունից (մանկավարժ-հոգեբան, սոցմանկավարժ, սոցաշխատող):

Կայացավ սեղանի թենիսի բաց առաջնությունը

2013թ. նոյեմբերի 25-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ սեղանի թենիսի բաց առաջնություն, որը կազմակերպվել էր ԵՊՀ ԻՄ-ի և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Տավուշի մարզային կենտրոնի կողմից:

Առաջնությանը մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողները, Իջևանի ավագ դպրոցի, մարզադպրոցի, «ՍՕՍ մանկական գյուղ»-ի սաները (40 մարզիկ-մարզուհիներ):

Խաղերն անցան լարված ու համառ պայքարում:

Գեղեցիկ խաղով աչքի ընկան Հեռակա ուսուցման բաժնի «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողներ Կիրակոսյան եղբայրները` գրավելով առաջին և երկրորդ տեղերը:

Երրորդ տեղը գրավեց «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանող Հրաչ Ներսիսյանը:

Հաղթողները պարգևատրվեցին մեդալներով, պատվոգրերով և նվերներով:

Մեր ուսանողուհի Գոհար Պետրոսյանը` «ԵՊՀ լավագույն ուսանող-2013» մրցանակաբաշխության հաղթողների շարքում

Ս.թ. նոյեմբերի 18-ին ԵՊՀ-ում անցկացվեց «ԵՊՀ լավագույն ուսանող-2013» ամենամյա մրցանակաբաշխությունը՝ նվիրված Ուսանողների միջազգային օրվան:

Մրցանակաբաշխության նպատակն է խրախուսել Երևանի պետական համալսարանի բակալավրիատում և մագիստրատուրայում սովորող ուսանողների առաջադիմությունը և խթանել նրանց գիտական ու հասարակական ակտիվությունը:

Մրցույթին  մասնակցելու իրավունք են ունեցել ԵՊՀ բոլոր ֆակուլտետների և Իջևանի մասնաճյուղի այն ուսանողները, ովքեր առնվազն 4 կիսամյակ հանդիսացել են ԵՊՀ ուսանող, վերջին երկու կիսամյակների ընթացքում ունեցել են բարձր կամ գերազանց առաջադիմություն (ՄՈԳ-ը՝ 16 և բարձր), ինչպես նաև ունեն մրցանակաբաշխության կանոնակարգում նշված «ԵՊՀ լավագույն ուսանողին» բնութագրող ձեռքբերումները:

Ընդհանուր առմամբ մրցույթին մասնակցելու հայտ էր ներկայացրել 66 ուսանող:

Հաղթող 15 ուսանողների շարքում էր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Գոհար Պետրոսյանը:

Հաղթող ուսանողների մրցանակները՝ հաղթանակի հավաստագրերն ու ԵՊՀ բրոնզե մեդալները հանձնել են ԵՊՀ պրոռեկտորները, տարբեր ֆակուլտետների դեկաններ, ստորաբաժանումների ղեկավարներ: