Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում ակնարկային դասախոսություններ կարդացին ԵՊՀ-ի անվանի դասախոսները

2013թ. ապրիլի 30-ին մայր բուհի հետ համագործակցության շրջանակներում մասնաճյուղում կազմակերպվել էր հերթական հադիպումը ԵՊՀ-ի Հայ բանասիրության ֆակուլտետի անվանի դասախոսների` ֆակուլտետի դեկան, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ավագյանի, Հայ գրականության ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Մուրադյանի, նույն ամբիոնի դասախոս, բան.գիտ. թեկն., դոցենտ Ս.Սրապիոնյանի և Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դասախոս, բան.գիտ. թեկն., դոցենտ Ա.Աբրահամյանի հետ:

Մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների համար ԵՊՀ-ի փորձառու դասախոսները կարդացին ակնարկային դասախոսություններ:

Ա.Ավագյանը կարդաց դասախոսություն` «Հայ գրականության զարգացման փուլերը», «Սփյուռքահայ գրականության սկզբնավորումը, խնդիրները, առանձնահատկությունները» թեմաներով:

Ս.Մուրադյանի դասախոսության թեման էր «20-րդ դարասկզբի գրական ուղղությունները հայ գրականության մեջ»:

Ս.Սրապիոնյանը դասախոսություն կարդաց «20-րդ դարասկզբի գրական ուղղությունները և Դ.Վարուժանը», «Մեծ եղեռնի զոհ գրողներ (Սիամանթո)» թեմաներով:

Ա.Աբրահամյանը կարդաց դասախոսություն` «Լեզվի նշանագիտական վերլուծության սկզբունքները», «Լեզվական միավորների հարաբերությունների տեսակները» թեմաներով:

Ուսանողները շատ տպավորված էին, արտահայտեցին իրենց խորին գոհունակությունը` ակնկալելով, որ նմանօրինակ հանդիպումները կլինեն հաճախակի:

Ժան-Պիեռ Մահեի և մի խումբ մտավորականների այցը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

2013թ. ապրիլի 20-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ այցելեցին հայագիտության ու գրականագիտության անվանի ներկայացուցիչներ ֆրանսիացի հայագետ Ժան-Պիեռ Մահեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսորներ  Հ.Էդոյանը (բանաստեղծ), Ավ.Իսահակյանը, Զ.Ավետիսյանը, Վլ.Կիրակոսյանը, Մ.Գիլավյանը, Ս.Աբրահամյանը, բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ Վ.Դևրիկյանը, բան. գիտ. թեկն. Հր.Սարիբեկյանը և այլք:

Մասնաճյուղի նիստերի դահլիճում նրանք ուսանողների հետ ունեցան հանդիպում, որին ներկա էին նաև տնօրեն Ս.Առաքելյանը, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ:

Տնօրեն Սամվել Առաքելյանը նախ ողջունեց հյուրերին, ապա ընդհանուր գծերով ուսանողներին ծանոթացրեց նրանց և հատկապես հայագիտության ջերմ նվիրյալ Ժան-Պիեռ Մահեի հետ:

Մահեի հայանվեր գործունեության մասին խոսքով հանդես եկան Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի տնօրեն Ավիկ Իսահակյանը և հայտնի բանաստեղծ Հենրիկ Էդոյանը:

Ֆրանսիացի ներհուն գիտնական, Սորբոնի քաղաքակրթությունների ինստիտուտի պրոֆեսոր, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամ Ժան-Պիեռ Մահեն արդեն 50 տարի է, ինչ զբաղվում է հայագիտությամբ: Մահեն, որի կոթողային աշխատություններից են Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» թարգմանությունը, «Գրիգոր Նարեկացին և իր «Մատեան ողբերգութեան» երկը» և այլն, նոր է լույս ընծայել իր ամբողջական «Հայոց պատմություն»-ը` սկզբից մինչև մեր օրերը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողության հետ հանդիպման ընթացքում հեղինակը ներկայացրեց իր նոր գիրքը, հիշեց մի քանի ուշագրավ դրվագներ, մասնավորապես` Տավուշի և Կիրակոս Գանձակեցու վերաբերյալ պատմությունը:

Վերջում ծավալվեց հետաքրքիր քննարկում. Ժան-Պիեռ Մահեն սիրով պատասխանեց ներկաների ուղղած հարցերին:

Մասնաճյուղի կողմից Ժան-Պիեռ Մահեին նվիրվեց հավերժությունը խորհրդանշող գոբելեն:

Դրամաշնորհային մրցույթում հաղթել է ԵՊՀ ԻՄ ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Մարզպանյանի ղեկավարած հետազոտական թիմը

2012թ. Շվեյցարիայի Ֆրայբուրգի համալսարանի հետազոտությունների կովկասյան ցանցի կենտրոնի կողմից հայտարարվել էր դրամաշնորհային մրցույթ՝ Վրաստանի և Հայաստանի ակադեմիական հետազոտությունների խթանման նպատակով:

Մրցույթին մասնակցելու հայտ էր ներկայացրել ԵՊՀ ԻՄ ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Մարզպանյանի  ղեկավարած հետազոտական թիմը (տ.գ.թ. Գ.Սիրոյան, սոց. թեկն., դոց. Ս.Աստվածատուրով, տեխն գիտ. թեկն. Ռ.Մարկոսյան, սոցիալական քաղաքականության մագիստրոս Ա.Ուդումյան, տեխն. աշխատող Ա.Բաղդասարյան):

Ընդհանուր 48 հայտից ընդունվել և ֆինանսավորվել է 7-ը (4-ը՝ Վրաստանից,  3-ը՝ Հայաստանից):

Այդ երեք հայտերից մեկը պատկանում է Հ.Մարզպանյանի  ղեկավարած թիմին, որի հետազոտական ծրագրի թեման է՝ «Միգրացիայի և մարդկային կապիտալի վերարտադրության փոխառնչությունները ՀՀ-ում»:

Ծրագիրը մեկնարկել է 2012թ. հոկեմբերի 1-ից և նախատեսված է 2 տարվա համար: Ավարտին է մոտենում ծրագրի առաջին փուլը, որի ընթացքում իրականացվել է մասնագիտական գրականության վերլուծություն, հետազոտությունների արդյունքների հավաքում, մշակում, խմբավորում, ամփոփում, որոշ հայեցակարգային հարցադրումների ու մոտեցումների հստակեցում, վարկածների առաջքաշում: Այս փուլում հրատարակվել է երկու հոդված, որոնցից մեկը՝ Մոսկվայում, իսկ 3-րդ հոդվածն ընթացքի մեջ է:

2-րդ փուլն սկսվելու է ապրիլից և հիմնականում ընդգրկելու է դաշտային աշախատանքներ (սոցհարցումների անցկացում, որակական հարցազրույցներ նեղ մասնագետների հետ, ֆոկուս-խմբեր,  կլոր սեղանների, քննարկումների կազմակերպում և այլն): Դաշտային աշխատանքների հարցումների համար որպես թիրախային մարզեր ընտրվել են Տավուշը, Սյունիքը և Երևանը:

Այս աշխատանքներում նախատեսվում է ներգրավել նաև առաջադեմ ուսանողների, ովքեր իրենց նախաավարտական պրակտիկան կանցնեն իրականացվող հետազոտության շրջանակում, իսկ ստսցված արդյուքները կարող են օգտագործել  կուրսային, ավարտական աշխատանքներում,  ՈՒԳԸ գիտաժողովներում և այլն:

2-րդ տարվա ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել ամփոփում, համեմատություններ, թարգմանություններ, հրատարակումներ, քննակումներ, շնորհնադեսներ:

Պարգևատրվեցին “Լավագույն ուսանող” հանրապետական մրցույթում հաղթած մեր ուսանողները

2013 թ. փետրվարի 21-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որին ներկա էին մասնաճյուղի ավելի քան 50 աշխատակիցներ և ուսանողներ:

Նիստի հրավիրման շարժառիթը նախօրեին ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում տեղի ունեցած «Լավագույն ուսանող» հանրապետական մրցույթի մրցանակաբաշխությունն էր:

Այն կազմակերպել էր ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի հովանավորությամբ: Մրցույթն իրականացվել էր 2 փուլով՝ ներբուհական և միջբուհական, բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով, 4 անվանակարգերով` «Ուսանողական ինքնակառավարում», «Մշակույթ» (արվեստ, գրականություն), «Սպորտ», «Գիտահետազոտական աշխատանք» (բնագիտական, հումանիտար, տեխնիկական ենթոլորտներով):

Մրցանակաբաշխությանը ներկա էին ՀՀ վարչապետը, ԿԳ նախարարը, ՀԵՀ համակարգողը, տարբեր բուհերի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ, հյուրեր:

12 ուսանող գրավեցին 1-ին, 11-ը՝ 2-րդ, 10-ը՝ 3-րդ տեղ:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող, ՈՒԳԸ-ի նախագահ Սլավիկ Ալավերդյանը և «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող, ՈՒԽ-ի նախագահ Նաիրի Ճաղարյանը «Գիտահետազոտական աշխատանք» անվանակարգում գրավեցին 1-ին և 2-րդ տեղերը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս. Առաքելյանը նշեց, որ սա առանձնահատուկ ձեռքբերում է մասնաճյուղի համար: Նա շնորհավորեց մրցանակակիրներին և մասնաճյուղի տնօրենության անունից նրանց հանձնեց դրամական պարգևներ (50.000-ական ՀՀ դրամ):

Այնուհետև ՈՒԽ-ի և ՈՒԳԸ-ի նախագահները ներկայացրին իրենց կառույցների կազմում տեղի ունեցած փոփոխությունները: Փոխվել են բոլոր ֆակուլտետների ՈՒԽ-ի նախագահները: Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում Հերմինե Օթարյանին փոխարինել է Էրիկ Ավետիսյանը, Տնտեսագիտության ֆակուլտետում` Իսրայել Մովսեսյանին` Լուիզա Ալեքսանյանը, Բնական գիտությունների ֆակուլտետում`  Պարույր Ամիրխանյանին` Արթուր Մարդանյանը, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում` Վարդան Եգանյանին` Հերիքնազ Ոսկանյանը:

Փոխվել են նաև Հումանիտար գիտությունների և Տնտեսագիտության ֆակուլտետների ՈՒԳԸ-ի նախագահները: Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում Միկիչ Փարսադանյանին փոխարինել է Մերի Սահակյանը, Տնտեսագիտության ֆակուլտետում` Սասուն Սահակյանին` Հասմիկ Ալիխանյանը:

Ներկաները շնորհավորեցին ֆակուլտետների նորընտիր ՈՒԽ-ի և ՈՒԳԸ-ի նախագահներին և մաղթեցին բեղուն գործունեություն:

Պարգևատրվեց մասնաճյուղի ուսանողական գիտական ընկերությունը

        Ս.թ. դեկտեմբերի 28-ին Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունն ամփոփեց 2012-2013 ուստարվա առաջին կիսամյակի գործունեությունը:

        ՈՒԳԸ-ի ընդլայնված նիստին ներկա էին ընկերության կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները, բազմաթիվ ակտիվ անդամներ, ԵՊՀ ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանը, ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի վարիչ Վահագն Վարագյանը և ուսանողական խորհրդի նախագահ Ռաֆֆի Քարամյանը:

            ՈՒԳԸ-ի նախագահ Միքայել Մալխասյանը ներկայացրեց կիսամյակի գործունեությունը: Այս կիսամյակի ընթացքում ՈՒԳԸ-ն կազմակերպել է 19 գիտաժողով, որոնցից 7-ը՝ միջբուհական, 8 օլիմպիադա, 40 արտահամալսարանական միջոցառում, սեմինարներ, ֆիլմի դիտումներ, քննարկումներ և այլ բնույթի ավելի քան 140 միջոցառում:

   Ապա կայացավ Հայոց ցեղասպանության 97-րդ տարելիցին նվիրված հանրապետական երիտասարդական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածուի շնորհանդեսը:

Պատվոգրեր հանձնեցին երկու ֆակուլտետների ՈՒԳԸ-ների կազմակերպած վերջին գիտաժողովների մասնակիցներին, որոնց թվում էին մեր մասնաճյուղի ուսանողներ Մերի Սահակյանը և Սլավիկ Ալավերդյանը:

           Այնուհետև տեղի ունեցավ պարգևատրման արարողությանը: Պարգևների արժանացան «գերազանց» և «գերազանց վերապահումով» գնահատականներ ստացած ֆակուլտետների ՈՒԳԸ-ները: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ն ընդհանուր հաշվարկով զբաղեցրել էր 5-րդ տեղը (նախորդ կիսամյակի համեմատ բարելավել է ցուցանիշը երկու տեղով) և արժանացել «գերազանց վերապահումով» գնահատականի: Պարգևն ստացավ մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ի նախագահ Սլավիկ Ալավերդյանը:

            Պարգևատրվեցին նաև յուրաքանչյուր ՈՒԳԸ-ի մեկական ակտիվ անդամ. մեր մասնաճյուղից պարգևատրվեց «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Աննա Ադամյանը:

          ՈՒԳԸ-ի նախագահը, Ռ. Մարկոսյանը, Վ. Վարագյանը և Ռ. Քարամյանը շնորհավորեցին բոլորի գալիք Ամանորը և Սուրբ Ծնունդը՝ մաղթելով գիտական ակտիվության և նորանոր ձեռքբերումների տարի: