Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ-Ն՝ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԲՈՒՀ

 ԵՊՀ-Ն՝ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԲՈՒՀ
Հրապարակվել են Բուհերի ազգային վարկանիշավորման 2015 թ.-ի արդյունքները:

Նախքան բուհերի վարկանիշավորում իրականացնելը Հայաստանում կատարվում է բուհերի դասակարգում (խմբավորում)՝ որոշակի հստակ չափանիշներով: Հայաստանյան բուհերի խմբավորումը իրականացվել է երեք հիմնական չափանիշների հիման վրա: Դրանք են.

  1. Բուհում առկա կրթական ծրագրերը՝ բակալավրի, մագիստրոսի, հետբուհական:
  2. Բուհում առկա մասնագիտական ոլորտների թիվը՝ մինչև երեք մասնագիտական ոլորտում կրթություն իրականացնող բուհեր և երեք ու ավելի մասնագիտական ոլորտներում կրթություն իրականացնող բուհեր:
  3. Բուհում ուսանողների թիվը՝ փոքր՝ մինչև 4000 ուսանող, միջին՝ 4001-ից 10000 ուսանող, և մեծ՝ 10001 և ավելի:

Ըստ վերոնշյալ չափանիշների՝ բուհերի խմբավորման արդյունքում հայաստանյան բուհերը ներկայացվում են 6 տարբեր խմբերով՝

  •  Երեք կրթական աստիճաններում և երեք ու ավելի մասնագիտական ոլորտներում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր,
  •  Երեք կրթական աստիճաններում և մինչև երեք մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր,
  •  Բակալավրական ու մագիստրոսական և երեք ու ավելի մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր,
  •  Բակալավրական ու մագիստրոսական և մինչև երեք մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր,
  •  Միայն բակալավրական մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր  իրականացնող բուհեր,
  •  Արվեստի բուհեր:

ԵՊՀ-ն ընդգրկված է առաջին խմբում և 7.43 վարկանիշային միավորով գլխավորում է Հայաստանի առաջատար բուհերի աղյուսակը: ԵՊՀ-ն առաջատար է դարձել տրված չափորոշիչներում ամենաբարձր վարկանիշային միավոր հավաքելու շնորհիվ, մասնավորապես ըստ ուսումնառության արդյունքների (8.81), գիտահետազոտական աշխատանքի (7.25), դասավանդման գործընթացի (6.47), հաստատության կարողությունների (9.30) և հանրային կապերի (7.51):

Նշենք, որ բուհերի ազգային վարկանիշավորման նպատակն է բարձրացնել բուհերի միջև մրցակցությունը և դրանց հաշվետվողականությունը, ընդլայնել բուհերի մասին օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունները, իրազեկել հասարակությանը կրթության որակի և կրթական գործընթացի արդյունավետության վերաբերյալ, ինչպես նաև բարձրացնել բարձրագույն կրթության ոլորտում քաղաքականության մշակման և որոշումների ընդունման արդյունավետությունը՝ նպաստելով բարձրագույն կրթության որակի բարձրացմանը:

Հավելենք նաև, որ ԵՊՀ-ն Հայաստանի առաջատար բուհ է նաև ըստ միջազգային վարկանիշավորման կայքերի: Մասնավորապես ըստ բուհերի ազգային վարկանիշավորման ռուսական համակարգի արդյունքների (որում ներառված են նաև ԱՊՀ երկրների, Վրաստանի և Բալթյան երկրների ավելի քան 400 համալսարաններ)` ԵՊՀ-ն 11-րդ տեղն է զբաղեցնում և Հայաստանի առաջատար բուհն է: 

«Վեբոմետրիքս» միջազգային վարկանիշային համակարգում ևս  ԵՊՀ-ն Հայաստանի առաջատար բուհն է: 

Աղբյուրը` http://ysu.am/news

2015-2016 ուստարում մասնաճյուղի մի քանի աշխատակիցներ արժանացան մեդալների

 2015թ. դեկտեմբերի 26-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացած Գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստում անբասիր, արդյունավետ աշխատանքի և մասնաճյուղում կրթության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար ԵՊՀ-ի հուշամեդալով պարգևատրվեցին ՄԿՈԱ բաժնի ավագ մասնագետ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ Մարիետա Ճաղարյանը, Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի վարիչ Վարդիթեր Պողոսյանը:

ԵԿՄ վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի կողմից հուշամեդալ տրվեց զոհված ազատամարտիկի այրի, մասնաճյուղի գրադարանի վարիչ, երկարամյա նվիրված աշխատակցուհի Ալվինա Վաղարշակի Առուստամյանին: 

2015-2016 ուստարում մասնաճյուղի մի քանի աշատակիցներ արժանացան մեդալների

 

2015-2016 ուստարում մասնաճյուղի մի քանի աշատակիցներ արժանացան մեդալներիՄարիետա Ալբերտի Ճաղարյանը 1992 թվականից աշխատում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում՝ սկզբում որպես Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս, այնուհետև «Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների» ամբիոնի ասիստենտ: Նա դասավանդում է «ԷՀՄ և ծրագրավորում», «Տվյալների կառույցներ», «Ալգորիթմների տեսություն» դասընթացները:

2009 և 2012 թվականներին իր աշխատանքային պարտականությունները լիարժեք ու բարեխղճորեն կատարելու համար ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության կողմից արժանացել է պատվոգրերի:

Մ.Ճաղարյանը 2013 թվականից համատեղությամբ աշխատում է նաև մասնաճյուղի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման  բաժնում, ակտիվորեն մասնակցում է մասնաճյուղում որակի ապահովման գործընթացների իրականացմանը,  2013-14 թթ. մասնակցել է «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով եռափուլ դասընթացներին և ստացել Որակի ապահովման գործընթացի աջակցի հավաստագիր: Նրա ակտիվ մասնակցությամբ մշակվել և ներդրվել են մի շարք կանոնակարգային փաստաթղթեր, մեթոդական ուղեցույցներ: Նա մշտապես իրականացնում է խորհրդատվություններ մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի, դասընթացների փաթեթների (պորտֆոլիոների) կազմման աշխատանքներում:

Որպես ծրագրավորող՝ Մ.Ճաղարյանն իր մեծ ներդրումն ունի ֆակուլտետների դեկանատներում, Անձնակազմի կառավարման բաժնում և մասնաճյուղում իրականացվող հարցումների համար տվյալների հավաքագրման ու մշակման համապատասխան ծրագրային համակարգերի ստեղծման և տեղադրման գործում:

2014թ. նա հրատարակել է «Տվյալների կառույցներ» ուսումնական ձեռնարկը` նախատեսված Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ուսանողների համար:

 

2015-2016 ուստարում մասնաճյուղի մի քանի աշատակիցներ արժանացան մեդալներիՎարդիթեր Գուրգենի Պողոսյանը 2011 թվականից ԵՊՀ ԻՄ-ի արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի վարիչն է: Նա փետրագնդակի միջազգային կարգի սպորտի վարպետ է, Հայաստանի բազմակի չեմպիոն, Սովետական միության (1980թ.), Եվրոպայի չեմպիոն (Գերմանիա, 1980թ.), Ֆրանսիայի բաց առաջնության չեմպիոն (Ֆրանսիա, 1981թ.), Համահայկական 5-րդ և 6-րդ խաղերի ոսկե մեդալակիր (2011 և 2015 թթ.):

1995 թվականից Վ.Պողոսյանն աշխատել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի «Ֆիզիկական դաստիարակություն» ամբիոնում որպես դասախոս, այնուհետև (2010թ.) որպես ասիստենտ, 2011 թվականից՝ Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի   վարիչ

Վ.Պողոսյանը` որպես ամբիոնի վարիչ, իրականացնում է աշխատանքային բուռն գործունեություն: 2011-2012 ուստարում նա ԵՊՀ ԻՄ-ում հիմնեց փետրագնդակի խմբակ, որտեղ մարզում և նախապատրաստում է մեր ուսանողներին՝ մասնակցելու տարբեր մրցաշարերի:

2011 թվականից ի վեր մասնաճյուղում անցկացրել է վոլեյբոլի, բասկետբոլի, փետրագնդակի,  բազկամարտի, շախմատի, սեղանի թենիսի և այլ մարզաձևերի բաց և մասնաճյուղային բազմաթիվ առաջնություններ, սպորտլանդիաներ: Վ.Պողոսյանի նախաձեռնությամբ մեր ուսանողները մասնակցել են Երևանում, ՀՀ մարզերում և ԼՂՀում կազմակերպված մարզային փառատոների, առաջնությունների և վերադարձել են հաղթանակներով:

2015թ. օգոստոսի 2-13-ը Երևանում կայացած Համահայկական 6-րդ ամառային խաղերում` «Բադմինթոն» մարզաձևում, նա պատվով ներկայացրեց Իջևան քաղաքը` երկրորդ անգամ նվաճելով Համահայկական խաղերի ոսկե մեդալը:

 

2015-2016 ուստարում մասնաճյուղի մի քանի աշատակիցներ արժանացան մեդալներիԱլվինա Վաղարշակի Առուստամյանը 1978թ. ավարտել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի հիմնադրումից ի վեր Ալվինա Առուստամյանն ամենայն պատասխանատվությամբ ու բարեխղճությամբ աշխատում է մասնաճյուղում՝ սկզբում որպես լաբորանտ, 2002 թվականից՝ որպես գրադարանի վարիչ:

Տիկին Ալվինան իր պատրաստակամության, անսահման բարության, առաքինության շնորհիվ մասնաճյուղում վայելում է համընդհանուր սեր և հարգանք՝ թե՛ ուսանողների և թե՛ աշխատակիցների կողմից:

2012թ. իր աշխատանքային պարտականությունները լիարժեք ու բարեխղճորեն կատարելու համար ԵՊՀ ԻՄտնօրենության կողմից արժանացել է պատվոգրի և հուշանվերի:

2015-2016 ուստարում ՀՀ ԵԿՄ վարչության նախագահ, գեներալ, լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի կողմից պարգևատրվեց «Հայաստանի երկրապահ» հուշամեդալով:

 

 

 

 

 

ԵՊՀ ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑԻՆ ՏԱՎՈՒՇՑԻՆԵՐԸ

2015թ. նոյեմբերի 13-ին ԵՊՀ Վարդանանք Ռազմահայրենասիրական Դաստիարակության Ակումբի անդամներին` նախագահ Սաթենիկ Աբրահամյանի և փոխնախագահ Ռուզաննա Կրպեյանի գլխավորությամբ, հյուրընկալեց մասնաճյուղի «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբը:

ԵՊՀ ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑԻՆ ՏԱՎՈՒՇՑԻՆԵՐԸ

Այցելության նպատակն էր մոտիկից ծանոթանալ ակումբի և ընդհանրապես մասնաճյուղի գործունեությանը, երկու ակումբների միջև ծավալել և խորացնել համագործակցությունը, համատեղ ծրագրեր իրականացնել:

ԵՊՀ ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑԻՆ ՏԱՎՈՒՇՑԻՆԵՐԸ

Նախ Վարդանանք ակումբի անդամները մասնաճյուղի «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբի ուղեկցությամբ շրջեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի 2 մասնաշենքերով ու 4 ֆակուլտետներով, դեկանները հյուրերին ներկայացրին ֆակուլտետներում գործող ամբիոնները, մասնագիտությունները, լաբորատորիաները, համակարգչային սրահները, արվեստանոցները և այլն:

ԵՊՀ ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑԻՆ ՏԱՎՈՒՇՑԻՆԵՐԸ

Հյուրերի վրա մեծ տպավորություն գործեց հատկապես Կիրառական արվեստի ֆակուլտետը, ուր նրանք ծանոթացան ֆակուլտետի ուսանողների և շրջանավարտների բազմաժանր (գոբելեն, գեղանկար, վիտրաժային նկարչություն, փայտի գեղարվեստական մշակում, բոլորաքանդակ, բատիկա, ասեղնագործություն և այլն) ստեղծագործություններին, դրանց ստեղծման տեխնիկային:

ԵՊՀ ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑԻՆ ՏԱՎՈՒՇՑԻՆԵՐԸ

Ապա տեղի ունեցավ հանդիպում ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Սամվել Առաքելյանի հետ, ով ողջունեց համագործակության առաջին քայլը, ներկայացրեց մասնաճյուղի «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբի գործունեության նպատակը, գլխավոր խնդիրները, որպեսզի ավելի տեսանելի լինեն երկու ակումբների համագործակցության եզրերը:

ԵՊՀ ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑԻՆ ՏԱՎՈՒՇՑԻՆԵՐԸ

 Նշվեց, որ «Տավուշ» ակումբը կոչված է բարձրացնելու ուսանողների, երիտասարդների ռազմահայրենասիրական ոգին, նպաստելու նրանց հասարակական գործունեության ակտիվացմանը:

Այն համագործակցում է ԵԿՄ վարչության, ՀՀ ԶՈՒ ՊՆ տարբեր զորամասերի, մարզում առկա հասարակական կազմակերպությունների, դպրոցների, ՀԵՀ-ի Տավուշի մարզային կենտրոնի հետ:

ԵՊՀ ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑԻՆ ՏԱՎՈՒՇՑԻՆԵՐԸ

 Զրույցը շարունակվեց ջերմ ու անկաշկանդ մթնոլորտում, երկուստեք եղան առաջարկներ:

ԵՊՀ ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑԻՆ ՏԱՎՈՒՇՑԻՆԵՐԸ

Հանդիպման վերջում ԵՊՀ Վարդանանք Ռազմահայրենասիրական Դաստիարակության Ակումբի նախագահ Սաթենիկ Աբրահամյանը նշեց, որ հետայսու այսպիսի հանդիպումները շարունակական են լինելու և, իհարկե, կլինեն ծրագրեր, որոնք ակումբները համատեղ ջանքերով կիրականացնեն:

ԵՊՀ ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑԻՆ ՏԱՎՈՒՇՑԻՆԵՐԸ

 Փոխնախագահ Ռուզաննա Կրպեյանը (Թաթուլ Կրպեյանի քույրը) տնօրենին նվիրեց ՀՀ ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի 50-ամյակին նվիրված գիրքն ու Վարդանանք պարբերաթերթի հատուկ թողարկումը, որտեղ անդրադարձ էր կատարվել Թաթուլին, նրա կյանքին ու գործունեությանը, հերոսի հոբելյանին նվիրված գրեթե բոլոր միջոցառումներին, Թաթուլ բանաստեղծին ու արվեստագետին:

ԵՊՀ ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑԻՆ ՏԱՎՈՒՇՑԻՆԵՐԸ

Այնուհետև Վարդանանք ակումբի անդամները հանդես եկան Թաթուլ Կրպեյանի կյանքի մասին կենսագրական տվյալներով ու փաստերով, ներկայացրին հերոսի հայտնի և անհայտ լուսանկարները, հայրենիքին, մորը, քրոջը նվիրված բանաստեղծությունները:

ԵՊՀ ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑԻՆ ՏԱՎՈՒՇՑԻՆԵՐԸ

Մայր բուհի Վարդանանք Ռազմահայրենասիրական Դաստիարակության Ակումբը մասնաճյուղից հեռացավ ջերմ տպավորություններով ու հույզերով, համագործակցության ծրագրերի նախագծերով:

ԵՊՀ ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑԻՆ ՏԱՎՈՒՇՑԻՆԵՐԸ

Հանդիպման բոլոր լուսանկարները տե՛ս Պատկերասրահում:

Կոմանդոսի այցը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

2015թ. հոկտեմբերի 23-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ հանդիպում Արցախյան ազատամարտի մասնակից, ռազմական գործիչ, ԼՂՀ Ազգային հերոս, ՀՀ «Մարտական խաչ» առաջին շքանշանի դափնեկիր, Երևանի պատվավոր քաղաքացի, գեներալ-մայոր Արկադի Հովհաննեսի Տեր-Թադևոսյանի (Կոմանդոսի) հետ: 

Կոմանդոսի այցը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Հանդիպմանը ներկա էին Արցախյան ազատամարտի մասնակից, «Սոսե Մայրիկ» բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Մարիամ (Դերվիշ) Ստեփանյանը, Տավուշի մարզի կրթական, ռազմական և հոգևոր ոլորտների ներկայացուցիչներ, «ՍՕՍ-մանկական գյուղեր»-«Իջևան» մասնաճյուղի սաներ, Երկրապահ կամավորական միության շարքերում ընդգրկված պատանիներ, մասնաճյուղի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբի անդամներ, ուսանողներ, հյուրեր:

Կոմանդոսի այցը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Հանդիպման ընթացքում գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը ներկայացրեց իր կյանքից հետաքրքիր դրվագներ, անցյալից դասեր քաղելու նպատակով աղերսներ անցկացրեց պատմության և ժամանակակից կյանքի իրադարձությունների միջև, մատաղ սերնդի առջև մեկնեց «Մահ ոչ իմացեալ մահ է, մահ իմացեալ` անմահութիւն» պատգամն ավանդող կենաց և մահու կռվի` Վարդանանց պատերազմի խորհուրդը:

Հանդիպման ժամանակ մեծարանքի և երախտիքի խոսքով հանդես եկավ Իջևանի զորամասի հրամանատարի տեղակալ, փոխգնդապետ Սահակյանը` ընդգծելով, որ մեծ պատիվ է գտնվել այդպիսի մեծության կողքին, ականջալուր լինել և հետևել նրա խորհուրդ-խրատներին, ընդհանոր գծերով ներկայացրեց Կոմանդոսի սխրանքը, Շուշիի ազատագրման պլանի կազմումը բնորոշեց որպես «ժամանակակից մարտարվեստի գլուխգործոց»:

Կոմանդոսի այցը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Ելույթ ունեցավ և Արցախյան ազատամարտի մասնակից, «Սոսե Մայրիկ» բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Մարիամ (Դերվիշ) Ստեփանյանը` գծագրելով Արկադի Տեր-Թադևոսյանի մարդկային և հերոսական բարձր կերպարը, շեշտելով, որ այսօր էլ նա մեծ ներդրում ունի զինվորական պատրաստվածություն անցնելու գործում:

 Կոմանդոսի այցը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Հանդիպման մասնակիցները լեգենդար հերոսին հղեցին իրենց հետաքրքրող հարցերը, որոնք հիմնականում վերաբերում էին նրա կյանքի հերոսական ուղուն, Շուշիի ազատագրմանը, Խոջալուի դեպքերին:

 Կոմանդոսի այցը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղԱրկադի Տեր-Թադևոսյանը ծնվել է 1939թ. մայիսի 22-ին Թբիլիսիում։ Ավարտել է զինվորական ուսումնարան Բաքվում, այնուհետև Լենինգրադի տրանսպորտի և թիկունքի ռազմական ակադեմիան։ Ծառայել է Աֆղանստանում, Գերմանիայում, Չեխոսլովակիայում, Բելառուսում, 1987 թվականից` Հայաստանում։

1988 թվականից միացել է Ղարաբաղի ազատագրման պայքարին և ակտիվ մասնակցություն է ունեցել կամավորականների զինվորական մարզման գործում։

1990 թվականին դարձել է «Սասունցի Դավիթ» կամավորական ջոկատի անդամ։

1991թվականին նշանակվել է ՀՀ պաշտպանության կոմիտեի արտազինվորական պատրաստության բաժնի պետ։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Արցախի նորաստեղծ ինքնապաշտպանական ուժերը Տեր-Թադևոսյանի հրամանատարության տակ փայլուն օպերացիայի շնորհիվ թշնամուց ազատագրեցին ռազմավարական մեծ կարևորություն ունեցող Տող գյուղը (Հադրութի շրջան)։

1992թ. մայիսին նախապատրաստել և փայլուն ձևով իրականացրել է Շուշի քաղաքի ազատագրումը («Հարսանիք լեռներում» օպերացիա), որը համարվում էր ադրբեջանական զորամիավորումների կողմից վերահսկող ամենաանառիկ բարձունքներից մեկը, և որտեղից ամիսներ շարունակ ռմբակոծվում էր Ստեփանակերտը։ Պարգևատրվել է ՀՀ առաջին աստիճանի «Մարտական խաչ» շքանշանով։

Այժմ Հայաստանի պաշտպանական ռազմատեխնիկական ընկերության (ԴՕՍԱԱՖ) կենտրոնական խորհրդի նախագահն է:

 

 

 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաճիկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը Ստամբուլում

2015թ. օգոստոսին Ստամբուլում կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լևոն Լաճիկյանի «Պոլիսը՝ մոտ ու հեռու» 10-րդ անհատական ցուցահանդեսը: Այն ներառում էր շուրջ 3 տասնյակ գրաֆիկական աշխատանքներ, որոնցում ցոլանում էին հիմնականում Պոլսի հայկական հիշատակները: 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաճիկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը Ստամբուլում

 Մեծ տեղ էր հատկացված նաև Գնալը հայաշունչ կղզուն, որտեղ ամռանը շուրջ 30 հազար հայ է հավաքվում աշխարհի տարբեր ծայրերից: 

«Այս կերպ ուզեցի վերահաստատել Կ.Պոլսի անփոխարինելի տեղը հայերիս կյանքում՝ որպես մեկը հայ մշակույթի մայրաքաղաքներից,- ասում է արվեստաբան-նկարիչ Լ.Լաճիկյանը և շարունակում. -Գաղտնիք չէ, որ Պոլիսը Պոլիս են դարձրել մեր հայրենակիցները, ուստի հարկ համարեցի Թուրքիո այդ ամենամեծ քաղաքի հիշարժան վայրերն ու գեղակառույցները պատկերել իրենց անցյալի գեղեցկությամբ և ներկա անանց հմայքով: Ի վերջո, չպետք է մոռանալ նաև, որ Պոլիսը եղել է ինչպես մեր տխուր, այնպես էլ շատ ուրախ օրերի վկան ու ականատեսը»: 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաճիկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը Ստամբուլում

 «Սփիւռք» գիտաուսումնական կենտրոնի տնօրեն, պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը գրում է. «Լևոն Լաճիկյանը 2 ժամանակների Պոլիսները կամրջելու իր շնորհն է բերել այս զարմանալի, «տաք» գծանկարներում: Դրանց ենթաբնագրերում նա վերակազմում է այդ 2 Պոլիսների պատմամշակութային շաղախը»:

Իրոք, հայաստանցի արվեստագետի աշխատանքներում ներդաշնակվում են պատմականն ու այժմեականը, իրականն ու երևակայականը: 

 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաճիկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը Ստամբուլում

 «Պոլիսը՝ մոտ ու հեռու» ցուցահանդեսի այցելուների թվում էին Թուրքիո խորհրդարանի հայ երեսփոխան Սելինա Դողանը, Սբ. Փրկիչ ազգային հիվանդանոցի հոգաբարձության ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուն, Շիշլիի փոխքաղաքապետ Վազգեն Պարընը, ինչպես հայ, այնպես էլ թուրք հայտնի արվեստագետներ, գրողներ, երգիչներ: 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաճիկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը Ստամբուլում

 Նման ցուցահանդես բացելու գաղափարը ծնվել էր դեռ 2011թ. դեկտեմբերին, երբ հայ գծանկարիչն իր «Հայկական աշխարհն» էր ցուցադրում Նյու Յորքում: Այդտեղ նրան շատ պոլսահայեր են մոտեցել՝ ասելով. «Իսկ ո՞ւր է մերին Պոլիսը»: 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաճիկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը Ստամբուլում

 Հաջորդած երեք այցերը դեպի Բոսֆորի ափեր բավական են եղել վերոհիշյալ ցուցահանդեսը կազմակերպելու համար: Լ.Լաճիկյանը հիացմունքով է խոսում Ստամբուլ-Պոլսի գրավչության մասին:

 «Դա Արևելքի ու Արևմուտքի մի անկրկնելի համադրություն է ներկայացնում: Նման բան ուրիշ որևէ տեղ չես հանդիպի: Դրան գումարվում էր նաև այն օրինական հպարտությունը, որ յուրաքանչյուր հայի է պարուրում այդ քաղաք մուտք գործելիս: Շատ զգուշությամբ էի քայլում Ստամբուլի փողոցներով՝ չտրորելու համար Գրիգոր Զոհրապի ու Սիամանթոյի, Դանիել Վարուժանի ու Ռուբեն Սևակի ոտնահետքերը»,- պատմում է Լևոն Լաճիկյանը և ավելացնում, որ Գնալը կղզին ևս մշակութային հարուստ ավանդույթներ է ունեցել և այսօր ցանկալի է դրանք շարունակել: 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաճիկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը Ստամբուլում

 Այդ կղզում են ապրել ու ստեղծագործել Վահրամ Փափազյանն ու Զապել Ասատուրը, Կոմիտասը, Հակոբ Մնձուրին ու Զահրատը: 

«Պոլիսը՝ մոտ ու հեռու» հոբելյանական 10-րդ ցուցահանդեսի և ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը շնորհավորում է իր աշխատակցին` մաղթելով նրան ստեղծագործական նորանոր ձեռքբերումներ: