Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում մեկնարկեց ուսանողական գիտաժողովը

Ս.թ. դեկտեմբերի 4-ին ԵՊՀ ԻՄ կիրառական արվեստի ֆակուլտետի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ մասնաճյուղի ՈՒԳԸ հիմնադրման 10-ամյակին նվիրված քառօրյա գիտաժողովի հանդիսավոր բացումը, որին ներկա էին ԵՊՀ ԻՄ ղեկավարությունը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Կարդալ ավելին

Սայաթ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողով

2012թ. նոյեմբերի 30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ Սայաթ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողով, որը նախաձեռնել ու կազմակերպել էր Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ Վ. Ավագյանը:

Կարդալ ավելին

Մեր ուսանողները՝ գրականությանը նվիրված միջբուհական գիտաժողովում

Ս.թ. նոյեմբերի 28-ին ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպել էր գրականությանը նվիրված  միջբուհական ուսանողական գիտաժողով: Այն նախագահում էր բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հայկ Համբարձումյանը:

Կարդալ ավելին

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը «Համակարգչային տեխնիկա» ձեռք բերելու համար «ԵՊՀ ԻՄ-ԱՊՁԲ 02/04» ծածկագրով կազմակերպում է գնանշման հարցում

   

     «Երևանի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Իջևանի մասնաճյուղը «Համակարգչային տեխնիկա» ձեռք բերելու համար «ԵՊՀ ԻՄ-ԱՊՁԲ 02/04» ծածկագրով կազմակերպում է գնանշման հարցում:

     Գնանշման հարցման հրավեր ստանալու համար անհրաժեշտ է 880 դրամ փոխանցել «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ  Իջևանի մասնաճյուղի «Արդշինինվեստբանկ»` Իջևանի մասնաճյուղում ունեցած 247610017094 հաշվի համարին:

    Սույն հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող 7 աշխատանքային օրերի ընթացքում գնանշման հարցման հայտերը պետք է ներկայացնել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ հետևյալ հասցեով` Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական-3 և դիմել գնումների գործակալ Ս.Սարգսյանին, հեռ.` 094-77-94-07:


28.11.2012 թ.