Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի ԿՈԱԳ բաժինը ներկայացրեց 2013-2014 ուստարվա իր աշխատանքային պլանը

2013թ. սեպտեմբերի 18-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որի ընթացքում ԿՈԱԳ բաժինը ներկայացրեց 2013-2014 ուստարվա իր աշխատանքային պլանը:

Պլանով նախատեսված էին մասնաճյուղի տարբեր ստորաբաժանումներում որակի ապահովմանն ուղղված մի շարք աշխատանքներ` ամբիոններում որակի կառավարման համակարգի բարելավման համար անհրաժեշտ մեթոդական ուղեցույցի մշակում, մասնաճյուղում ընթացող տարբեր գործընթացները կանոնակարգող քաղաքականությունների, օրինակելի ձևաչափերի մշակում և ներդնում, նոր տեղեկատվական համակարգերի (տվյալների բազա) մշակում ու տեղադրում և այլն:

ԿՈԱԳ  բաժնի կողմից ներկայացվեց դեկանատների աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով մշակված հատուկ տվյալների բազան, որը 1 տարի փորձաշրջան էր անցել Բնական գիտությունների ֆակուլտետում, և հանձնարարվեց այն ներդնել բոլոր ֆակուլտետներում:

Տնօրենության քննարկմանը ներկայացվեց նաև մասնաճյուղի աշխատակիցների աշխատաժամանակի վերահսկման տեղեկատվական համակարգի նախագիծը, որն արժանացավ նիստի մասնակիցների հավանությանը, և որոշվեց սկսել այդ նախագծի իրականացումը:

ՏՆՕՐԵՆՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏՈՒՄ

2013թ. սեպտեմբերի 2-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` մասնաճյուղի տնօեն Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ: Նիստում քննարկվեցին մի շարք հարցեր, որոնք վերաբերում էին  2013-2014 ուստարվա նախապատրաստական աշխատանքների ամփոփմանը, առաջիկայում կայանալիք գիտական խորհրդի նիստին և այլն: Կատարված աշխատանքները տնօրենը գնահատեց բավարար:

Քննարկվեցին նաև մասնաճյուղում որոշ պաշտոնների փոփոխությունների հետ կապված հարցեր, մասնավորապես որոշվեց Գ.Գ.Անանյանին ազատել ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչատնտեսական գծով փոխտնօրենի պաշտոնից և նշանակել ամբիոնների աշխատանքների համակարգման և միջազգային կապերի գծով տնօրենի խորհրդական, Ն.Ստեփանյանին ազատել գիտքարտուղարի պաշտոնից և նշանակել գրադարանի վարիչ, գիտքարտուղար նշանակել բ.գ.թ., ասիստենտ Մ.Սարուխանյանին, Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի վարիչ նշանակել Մինչհամալսարանական կրթության և մասնագիտական կողմնորոշման բաժնի վարիչ Վ.Չոբանյանին, , ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մակարյանին ազատել տնօրենի ուսումնական աշխատանքների գծով խորհրդականի պաշտոնից և նշանակել մասնաճյուղի Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, մ.գ.թ., դոցենտ Վ.Բրուտյանին ազատել գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով տնօրենի խորհրդականի պաշտոնից և նշանակել Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար: