Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հուլիսի 3-ի տնօրենության նիստում

2018թ. հուլիսի 3-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Նիստում քննարկվեցին մասնաճյուղի ուսանողների՝ 2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի վարձավճարների մուծման ընթացքին, նույն կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներին, առաջիկա Գիտական խորհրդի նիստի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

03-07-18

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների՝ 2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի վարձավճարների մուծման ընթացքի մասին գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանի զեկուցումը ընդունվեց ի գիտություն:

Ընթացիկ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ամփոփեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը՝ ընդգծելով, որ քննաշրջանն անցկացվել է սահմանված կարգով, ըստ ժամանակացույցների և առանց խախտումների: Տնօրենության նիստում 2017-18 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար:

Հաջորդ հարցի կապակցությամբ որոշվեց ս.թ. հուլիսի 10-ին՝ ժամը 12:00-ին, մասնաճյուղում անցկացնել Գիտական խորհրդի նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. ԵՊՀ ԻՄ-ի ՄԿՈԱ բաժնի՝ 2017-2018 ուստարվա գործունեության մասին
    (Զեկուցող՝ՄՃաղարյան)
  2. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների ամփոփում (Զեկուցող՝ԱԴավթյան)
  3. ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածությանգնահատման 2018թ. հարցման արդյունքների մասին(Զեկուցող՝ ՄՃաղարյան)
  4. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. ընդունելության մասնագիտությունների ցանկի քննարկում (Զեկուցող՝ Ա. Ցուցուլյան)
  5. Ընթացիկ հարցեր.

5.1. ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնական աշխատանքային նորմերի մասին (Զեկուցող՝ ԱԴավթյան)
5.2. ԵՊՀ ԻՄ-ի կառուցվածքային փոփոխությունների մասին (Զեկուցող՝ ԱՑուցուլյան)
5.3. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի աշխատողներին աշխատանքի որոշ տեսակների կատարման համար վճարվող լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգը հաստատելու մասին (Զեկուցող ԱՑուցուլյան):

Տնօրենության նիստի ընթացիկ հարցերից էր Բնական գիտությունների ֆալուլտետի «ՔԿԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Մերի Գրիշայի Ավետիքյանի՝ պրակտիկայից առողջական խնդիրների պատճառով մասնակիորեն բացակայելու մասին հարցը, որի կապակցությամբ որոշվեց ընդառաջել Մ.Ավետիքյանի դիմումին՝ համապատասխան բժշկական տեղեկանք ներկայացնելու դեպքում:         

 

 

 

Հունիսի 21-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. հունիսի 21-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

1

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչներ, կրթական ծրագրերի պատասխանատուներ, մասնաճյուղի այլ աշխատակիցներ:

Ընդլայնված նիստում քննարկվեցին պրակտիկաների արդյունավետ կազմակերպմանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին կարգապահական կանոնների պահպանմանը վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

2

Պրակտիկաների ղեկավարները, մասնագիտության առաձնահատկություններից ելնելով, ներկայացրին պրակտիկաների արդյունավետ կազմակերպմանը վերաբերող իրենց դիտարկումները, տեսակետներն ու առաջարկները, մատնանշեցին խոչընդոտներն ու առկա խնդիրները և փորձեցին առաջադրել դրանց լուծման հնարավոր ուղիները:

4

Նիստի ընթացքում որոշվեց, որ պրակտիկաների ղեկավարները սեղմ ժամկետներում վերանայեն պրակտիկաների ծրագրերը և դրանք, առաջարկություններով հանդերձ, ներկայացնեն Ուսումնամեթոդական վարչությանը:  

3

Մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց, որ հետևողական լինեն իրենց աշխատակիցների կողմից «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնների , աշխատանքային պայմանագրերի դրույթների պահպանմանը: Ելնելով այն հանգամանքից, որ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ մ.գ.թ., ասիստենտ Լ.Հարությունյանը խախտել է ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին կարգապահական կանոնների 26-րդ կետի 6-րդ և 7-րդ ենթակետերը՝ որոշվեց ձեռնարկել համապատասխան քայլեր՝ առաջնորդվելով այդ կանոններով:   

 

Մայիսի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. մայիսի 30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, մի քանի ուսանողներ, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչներ և կրթական ծրագրերի պատասխանատուներ:

Մայիսի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Ընդլայնված նիստում Ս. Ա. Առաքելյանը ներկայացրեց մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնից իր հրաժարվելու՝ անցած շաբաթ ԵՊՀ-ի ռեկտորին ներկայացված իր հրաժարականի դիմումի մասին:

Պարոն Ս.Առաքելյանը շնորհավորեց պարոն Ա.Ցուցուլյանին՝ մայիսի 24-ից մասնաճյուղի փոխտնօրեն նշանակվելու կապակցությամբ, մաղթեց հաջողություններ, համոզմունք արտահայտեց, որ նա կարող և երիտասարդ ուժ է, երկար տարիներ աշխատել է մասնաճյուղում թե՛ որպես դեկան, թե՛ որպես ամբիոնի վարիչ ու դասախոս,  և այն բոլոր խնդիրները, որ կան իր առջև, նա պատվով կիրականացնի, անհրաժեշտության դեպքում կարող է իրեն փոխարինել մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնում:

Մայիսի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Պարոն Ցուցուլյանը շնորհակալություն հայտնեց և նշեց, որ ովքեր աշխատել և արդյունքներ են գրանցել մասնաճյուղում, կաշխատի նրանց հետ, հույս հայտնեց, որ միասին է՛լ ավելի բարձր արդյունքներ կակնկալեն և կստանան:

Այնուհետև Ս. Ա. Առաքելյանը, խոսելով մասնաճյուղի հիմնադրման, անցած ուղու, կրած դժվարություններով կայացման, ունեցած ձեռքբերումների և բացթողումների մասին, շեշտեց, որ այս համալսարանը իր համար շատ թանկ է, հոգեզավակի պես է, հետաքրքրված է նրա՝ որպես իր զավակի ճակատագրով և միշտ ուրախ ու հպարտ կլինի նրա ամենի մի նոր ձեռքբերումով ու առաջընթացով:

Նա իր երախտագիտությունը հայտնեց մասնաճյուղի հիմնադրման ակունքներում կանգնած և մինչև օրս աշխատող բոլոր մարդկանց՝ հատկապես տիկին Անանյանին, Հ.Կարայանին, Ա.Մակարյանին, Ա.Դավթյանին, նիստի ներկաներին,  բուհի աշխատակիցներին:

Ս. Ա. Առաքելյանը նաև առանձնացրեց մի քանի խնդիր, որոնք լուծելու դեպքում կապահովվի մասնաճյուղի առաջընթացը, մաղթեց հաջողություններ, և որ Աստված բոլորին լինի պահապան:   

 

Մարտի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. մարտի 30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Մարտի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչներ և կրթական ծրագրերի պատասխանատուներ:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում ամփոփվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման՝ 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանը, քննարկվեցին առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի՝ 2017-18 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանին և ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունների նախապատրաստական աշխատանքներին, մասնաճյուղի՝ 2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի I ընթացիկ քննությունների նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Մարտի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման՝ 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանն ամփոփելիս նշվեց, որ տվյալ ուստարվա 1-ին քննաշրջանից հետո 72 ուսանող կուտակել է կրեդիտներ, 17 ուսանող ենթակա է հեռացման: Ուսանողների կարգապահության հետ կապված՝ նշվեց, որ ավելի քան 300 ուսանող ոչ մի անգամ չի բացակայել ուսումնական պարապմունքներից, շուրջ 200 ուսանող ունի մասնակի բացակայություններ: 168 ուսանողի տրվել է նկատողություն:

2017-18 ուստարվա II կիսամյակի I ընթացիկ քննությունների կապակցությամբ նշվեց, որ դրանք կտևեն 2018թ. ապրիլի 3-9-ը, և այդ ընթացքում դասապրոցես չի իրականացվի: Առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի՝ 2017-18 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը կտևի ապրիլի 3-16-ը:

Ընդգծվեց, որ մասնաճյուղի թե՛ վարչական, թե՛ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները (ոչ միայն քննություն ընդունող դասախոսը, այլև ամբիոնի բոլոր աշխատակիցները) պետք է ներգրավված լինեն քննական պրոցեսում, օժանդակեն քննությունների պատշաճ կազմակերպմանն ու իրականացմանը, ուսանողների կողմից ակադեմիական ազնվության նորմերի պահպանմանը:

Մարտի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Նիստի վերջում տնօրենը շնորհավորեց բոլորին՝ Սբ. Զատիկի տոնի առթիվ, մաղթեց, որ հայ ընտանիքներում մշտապես լինի աստվածային լույս և ջերմություն, սեր և խաղաղություն, բյուր օրհնություն և ամենայն բարիք:

 

 

 

Փետրվարի 5-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. փետրվարի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Ընդլայնված նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, ամբիոնների վարիչներ:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում ամփոփվեցին 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները: Ներկայացվեց, որ քննաշրջանի ընդհանուր պատկերը գոհացուցիչ է, թեև առաջադիմությունը նախորդ տարվա համեմատ փոքր-ինչ նվազել է:

Փետրվարի 5-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Ըստ ֆակուլտետների և կուրսերի՝ քննարկվեց ուսանողների ցուցաբերած առաջադիմությունը: Մասնավորապես նշվեց, որ տվյալ կիսամյակում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 74%, այդ թվում` անվճար ուսուցմամբ 99%, վճարովի` 66%: Անբավարար գնահատականներ են ստացել 162 ուսանողներ, որից անվճար ուսուցմամբ 2 ուսանող,   վճարովի` 160:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆակուլտետներից ամենաբարձր առաջադիմությունն ապահովել է Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 87% , այդ թվում` 100% անվճար, 83%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Ամենացածր առաջադիմությունը գրանցել է Բնական գիտությունների ֆակուլտետը: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 57% , այդ թվում` 92% անվճար, 48%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 76%, այդ թվում՝ 100% անվճար, 67%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Տնտեսագիտության  ֆակուլտետում ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 59%, այդ թվում` 100% անվճար,  87%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Տնօրենության նիստում 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար, քննարկվեցին մի շարք ընթացիկ հարցեր: