Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողներն ու շրջանավարտները՝ աշխատանքի տոնավաճառում

IMG_1222

 2019թ. հունիսի 25-ին Իջևանի շատրվանների հրապարակում տեղի ունեցավ աշխատանքի տոնավաճառ, որը կազմակերպվել էր ՀՀ ԱՍՀՆ զբաղվածության պետական գործակալության կողմից:

Տոնավաճառին մասնակցում էին Տավուշի մարզպետարանի, Իջևանի քաղաքային իշխանությունների, մարզի հիմնարկ-ձեռնարկությունների ներկայացուցիչներ, ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին կապերի բաժնի՝ շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների համակարգող Էրինե Ղարայանը, 14 ուսանող-կամավորներ, քաղաքացիներ, հյուրեր:

Աշխատանքի տոնավաճառում կամավոր սկզբունքով ներգրավված մեր ուսանողներն օգնում էին աշխատանք փնտրողներին մոտենալ իրենց նախընտրած գործատուներին, ռեզյումե լրացնել և դիմել աշխատանքի համար:

Իրենց տաղավարներով տոնավաճառում ընդգրկված էին մարզի 29 գործատուներ՝ իրենց առաջարկներով:

Աշխատանքի համար դիմողների մեջ կային նաև մասնաճյուղի շրջանավարտներ, ովքեր իրենց ինքնակենսագրությունները հանձնեցին նախընտրած գործատուներին:

Տոնավաճառի վերջում Զբաղվածության տարածքային կենտրոնի աշխատակիցներն իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղին՝ տոնավաճառի աշխատանքներին աջակցելու համար:

Կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ

DSCN9165 2019թ. հունիսի 25-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Ընդլայնված նիստին մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության և  գրադարանային խորհրդի անդամները:

Նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանի՝ 2018-2019 ուստարվա գործունեությանը վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանի՝ 2018-2019 ուստարվա գործունեության մասին հաշվետվությամբ հանդես եկավ գրադարանի վարիչ Վլադիմիր Պողոսյանը:

Նախ Վ.Պողոսյանը ներկայացրեց հաշվետու ուստարում ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանային ֆոնդի համալրման մասին՝ նշելով, որ 2019թ. հունիսի 25-ի դրությամբ գրադարանային ֆոնդում առկա է շուրջ 18.970 միավոր գրականություն, որից 1950 էլեկտրոնային գրականություն, ավելի քան 1200 գիտական ամսագրեր և ժողովածուներ, ավելի քան 70 քարտեզ, 15.550 հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և ռուսերեն գիտական, ուսումնական, ուսումնամեթոդական և գեղարվեստական գրականություն։ Վ.Պողոսյանը նշեց, որ հաշվետու ուստարում գրադարանային ֆոնդը համալրվել է ավելի քան 640 միավոր գրականությամբ, որից 116 միավոր գրականությունը՝ գնման միջոցով, իսկ ավելի քան 500-ը՝ նվիրատվությամբ։ Հաշվետու ուստարում գրադարանի աշխատակիցների և համալսարանական այլ ստարաբաժանումների աշխատակիցների ջանքերով իրականացվել են 3 գրքերի շնորհանդեսներ, 5-ից ավելի բաց դաս-քննարկումներ, հեղինակների և ընթերցասերների հետ հանդիպումներ։

Գրադարանի վարիչը շեշտեց, որ հաշվետու ուստարում գրադարանի աշխատակիցներն ունեցել են մասնագիտական աճ, մասնակցել են տարբեր աշխատաժողովների։ Օրինակ՝ 2018թ. նոյեմբերի 1-2-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանի վարիչը մասնակցել է ՀՀ գրողների միության Ծաղկաձորի ստեղծագործական տանը կայացած «Նորարար գրադարաններ 2018» աշխատաժողովին, 2018թ. հոկտեմբերի 7-11-ին Վ.Պողոսյանը մասնակցել է Ռուսաստանի Դաշնության Ղրիմի Ինքնավար Հանրապետությունում կազմակերպված՝ ԱՊՀ և Արևելյան Եվրոպայի երկրների երիտասարդ հասարակական գործիչների ու ռուսաց լեզու և գրականություն դասավանդողների գիտաճանաչողական միջազգային աշխատաժողովին։

Անդրադառնալով ԵՊՀ ԻՄ-ի էլեկտրոնային գրադարանին՝ Վ.Պողոսյանը շեշտեց, որ բավականին մատչելի են կայքի կառուցվածքը, բաժինները, գիրք փնտրելու սկզբունքները։ Նա նշեց, որ կայքում գրքերը տեղադրված են ըստ մասնագիտական ուղղվածության, աջ մասում տեղադրված են նոր հրատարակված գրքերը, ձախ մասի ստորին հատվածում՝ հիմնական մասնագիտական գրքերը։ Ս.թ. հունիսի 25-ի դրությամբ էլեկտրոնային գրադարանում առկա է 906 գիրք, գրանցվել է 2.159.969 այցելություն, 185.498 այցելու: Վերջին 20 օրերին արձանագրվել է 71.728 այցելություն, 8.625  այցելու։

Տնօրենության նիստում ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանի՝ 2018-2019 ուստարվա գործունեությունը գնահատվեց բավարար։

Նիստի մասնակիցներն էլ հանդես եկան մասնաճյուղի գրադարանի բարելավմանն ուղղված առաջարկություններով, որոնք քննարկվեցին և արձանագրվեցին՝ դրանք հաշվի առնելու նպատակով։

Ընթացիկ հարցերից հատկանշական է ԵՊՀ ԻՄ-ից երկու ուսանողի հեռացնելու հարցը, որի վերաբերյալ զեկուցեց Ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման բաժնի վարիչ Նաիրա Առուշանյանը:

Այդ հարցի կապակցությամբ որոշվեց՝

  • Հիմք ընդունելով «ՀՀ ԲՈՒՀ-ի ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի III մասի 17-րդ կետը՝ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Դիզայն» մասնագիտության «Դիզայն» բակալավրի կրթական ծրագրի երկրորդ կուրսի (պայմանական հրամանագրված) ուսանողուհի Սրբուհի Արարատի Մաթևոսյանին հեռացնել մասնաճյուղից՝ մինչև 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի սկիզբը ուսումնական պլանով առաջացած առարկայական տարբերությունը չհանձնելու պատճառով։
  • Հիմք ընդունելով «ՀՀ ԲՈՒՀ-ի ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի III մասի 21-րդ կետը՝ Հեռակա ուսուցման բաժնի «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի առաջին կուրսի ուսանողուհի Անժիկ Գերասիմի Մովսիսյանին 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակից հեռացնել մասնաճյուղից՝ տարկետման ժամկետը լրանալու և սահմանված ժամկետում տարկետումից վերադառնալու դիմում չներկայացնելու պատճառով:

2018-2019 ուստարվա II կիսամյակի քննաշրջանն ընթացքի մեջ է

 DSCN9089

 2019թ. հունիսի 1-28-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում անցկացվում է առկա ուսուցման համակարգի՝ 2018-2019 ուստարվա II կիսամյակի քննաշրջանը՝ ստուգարքները, եզրափակիչ գնահատմամբ և հանրագումարային քննությունները:

Հեռակա ուսուցման համակարգում 2018-2019 ուստարվա II կիսամյակի քննաշրջանը կտևի մինչև հունիսի 29-ը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Արկադի Դավթյանը հավաստեց, որ քննաշրջանն անցկացվում է սահմանված կարգով, հաստատված ժամանակացույցների համաձայն:

Նա նշեց, որ դասախոսները և ուսանողները քննություններին մոտենում են ամենայն պատասխանատվությամբ:

Պարոն Դավթյանը քննությունների ընթացքում ուսանողներին մաղթեց հաջողություն, դասախոսներին՝ հետևողականություն:

Քննության դրական շեմը չապահոված ուսանողները կկարողանան այն հանձնել լուծարքային շրջանում, որը կանցկացվի երկու փուլով և կտևի մինչև սեպտեմբերի 23-ը:

Կայացավ «Առարկայական  ծրագրեր  մշակելու  ABC   մոտեցում» թեմայով վերապատրաստման  դասընթացը

DSCN9020

 2019թ. հունիսի 18-ին  և 19-ին  ԵՊՀ Իջևանի  մասնաճյուղում  կայացավ «Առարկայական ծրագրեր մշակելու ABC  մոտեցում» թեմայով վերապատրաստման դասընթացը, որը վարեց ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոնի  ասիստենտ, կրթության փորձագետ Սերոբ  Խաչատրյանը։

Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ։

Դասընթացի  նպատակը   դասընթացի ծրագիր կազմելու ABC մոտեցման ներկայացումը  և  դասընթացի պլանավորման գործընթացում մեթոդների դերի կարևորումն էր։

Նախ ուսուցման  արդյունավետ մեթոդների շուրջ ծավալվեց քննարկում, այնուհետև դասընթացի մասնակիցներին ներկայացվեցին սովորելու՝  գիտականորեն  հիմնավորված սկզբունքները։

«Բարձրագույն կրթության զարգացման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը դասավանդման գործընթացի բարելավումն է, իսկ դասավանդման գործընթացի հաջողության գրավականներից մեկը դասընթացի արդյունավետ պլանավորումն է։ Այնինչ  դասընթացի պլանավորման ժամանակ մենք  հաճախ կարևորում ենք միայն թեմաների թվարկումը և ըստ դասաժամերի դրանց բաշխումը», – նշեց պարոն Խաչատրյանը։

Ս.Խաչատրյանը ներկայացրեց դասընթացի պլանավորման ամբողջական մոդել, որում կարևորվում էին դասընթացի նպատակների, թեմաների, դասավանդման մեթոդների ու գնահատման ձևերի ներդաշնակեցումը, և  այդ համատեքստում շեշտը դրվեց դասընթացի պլանավորման մեթոդների հատվածին  առնչվող  ABC  մոտեցման վրա:

Մասնակիցները դասընթացի պլանավորման նոր մոտեցումը դիտարկեցին իրենց դասընթացների օրինակով, ներկայացրին իրենց դրական փորձը:

«Առարկայական ծրագրեր մշակելու ABC  մոտեցում» թեմայով վերապատրաստման դասընթացն անցկացվեց հետաքրքիր քննարկումներով  հագեցած մթնոլորտում։

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները՝ «Որակավորումների արժանահավատ շնորհում» թեմայով ուսանողների և դասախոսների համաժողովում

DSCF8163 2019թ. հունիսի 14-ին Հայ-ռուսական համալսարանում կայացավ «Որակավորումների արժանահավատ շնորհում» թեմայով ուսանողների և դասախոսների համաժողով, որը կազմակերպել էր Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը (ՈԱԱԿ)՝ իր 10-ամյակի միջոցառումների շրջանակում:

Համաժողովի (աշխատաժողովի) նպատակն էր քննարկման առարկա դարձնել արժանահավատ  որակավորումների շնորհումը և այդ համատեքստում ուսանողի հաջողության պլանավորումը,  շեշտադրել դասախոսի դերը արդյունավետ ուսուցման կազմակերպման գործում, խրախուսել իրենց աշխատանքը հետազոտող դասախոսներին և նպաստել հաջողված փորձի տարածմանը։ 

Աշխատաժողովին մասնակցում էին դասախոսներ և ուսանողներ, կրթության որակի ապահովման մասնագետներ, կարիերայի կենտրոնների աշխատակիցներ, կրթության կառավարիչներ:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից աշխատաժողովին մասնակցում էին երկու տասնյակից ավելի ներկայացուցիչներ՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժնի աշխատակիցները, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ուսանողության ներկայացուցիչներ:

Նախ՝ ՈԱԱԿ տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը ողջունեց համաժողովի մասնակիցներին՝ վստահեցնելով, որ քննարկվող խնդիրներն ունեն լուծումներ, որոնք ի վերջո կապահովեն դրական արդյունք։

Կարևորելով  ուսանողի առաջընթացի ճիշտ պլանավորումը՝ պարոն Թոփչյանը նշեց, որ բարձրագույն կրթության հանրայնացման հետևանքով երբեմն բուհ են ընդունվում մարդիկ, որոնք պատրաստ չեն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորելուն։  Նրա խոսքով՝ աշխարհը ձգտում է այդ խնդրի լուծմանը, դա հնարավոր է նաև Հայաստանում, պարզապես պետք է շատ աշխատել։

Համաժողովի շրջանակներում մասնակիցներին ներկայացվեց ուսանողի առաջընթացի պլանավորման հաջողված փորձ, եղան թեմատիկ հարցեր ու քննարկումներ։

Անդրադառնալով շնորհած որակավորումների արժանահավատությանը՝ Ռ.Թոփչյանը նշեց, որ բուհում ուսանողն  ստանում է տեսական գիտելիքներ, այսինքն՝ նրա ձեռք բերած փորձը տեսական է, և ավարտելուց հետո նա ինքնուրույն դա պետք է համապատասխանեցնի աշխատաշուկայի պահանջներին։ Պարոն Թոփչյանի խոսքով՝ եթե նախկին համակարգում դա գործող մոդել էր, ապա ներկայումս իրավիճակն այլ է. գործատուն բուհերից ակնկալում է  շրջանավարտներ, որոնք անմիջապես կսկսեն աշխատել։ Ուստի դասախոսի խնդիրն է ուսուցման ընթացքում ցույց տալ ուսանողին, թե իր տեսական գիտելիքն ինչպես կարող է կիրառելի դարձնել։ «Սա բավականին ծանր, բայց լուծվող խնդիր է»,- նշեց պարոն Թոփչյանը։

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը  որակավորումների արժանահավատության խնդիրն ուշադրության կենտրոնում է պահում՝ աջակցելով բուհերի որակի ներքին ապահովման կենտրոններին խնդիրը բարձրաձայնել,  հասցնել մինչև կառավարման խորհուրդներ և խնդրի լուծման ուղղությամբ գործողություններ ձեռնարկել։

Կրթական գործընթացի արդյունավետության բաղադրիչներից է  նաև դասախոսի և  ուսանողի մոտիվացիան։ Շահակիցների մասնակցությամբ քննարկման շնորհիվ  պարզ դարձավ, որ դասախոսի համար լրացուցիչ մոտիվացիայի աղբյուր կարող են լինել հետազոտությունները։  Համաժողովի մասնակիցների կարծիքով՝ բուհերը պետք է խրախուսեն դասախոսներին, որոնք հետազոտում են հենց ուսուցման և ուսումնառության  հետ կապված խնդիրները, փորձում դրանց համար լուծում գտնել։ Հետազոտող դասախոսը ոչ միայն իր ներդրումը կունենա կրթական խնդիրների լուծման ուղիների մշակման գործում, այլև  ճանաչում ձեռք կբերի, ինչը լրացուցիչ մոտիվացիա կապահովի։

Ամփոփելով համաժողովի արդյունքները՝ ՈԱԱԿ տնօրենը  նշեց, որ այն ծառայել է իր նպատակներին. տեղի ունեցավ բաց քննարկում, բարձրաձայնվեցին սուր հարցեր, արտահայտվեցին տարբեր մոտեցումներ։ Նման քննարկումներն էլ բերում են որոշակի լուծումների և որակի ապահովման։

ՈԱԱԿ-ի 10-ամյակի միջոցառումները կշարունակվեն և  կամփոփվեն հոկտեմբերին Երևանում կայանալիք՝ Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման եվրոպական ցանցի (ENQA) 10-րդ ընդհանուր համաժողովով:

Համաժողովի օրակարգը տե՛ս այստեղ:

Բոլոր լուսանկարները տե՛ս Պատկերասրահում։