Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ֆակուլտետի խորհրդի նիստում

Ս.թ. նոյեմբերի 26-ին տեղի ունեցավ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բնական գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի նիստ, որը նախագահում էր ֆակուլտետի դեկան Ա. Ցուցուլյանը:

Նիստին մասնակցում էին խորհրդի 9 անդամներ՝ դեկան, խորհրդի նախագահ Ա. Ցուցուլյանը, ֆակուլտետի քարտուղար Հ. Գասպարյանը, բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ Մ. Զաքարյանը, ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ Մ. Աթոյանը, անտառագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Ալավերդյանը, ասիստենտ Է. Օսիպովան, արհմիության նախագահ Գ. Գուլակյանը, ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի նախագահ Մ. Մելիքյանը, ՈՒԽ-ի նախագահ Պ. Ամիրխանյանը:

Խորհրդի նախագահ Ա. Ցուցուլյանը ներկայացրեց 2012-2013 ուստարվա I կիսամյակի II ընթացիկ քննությունների և ստուգումների ժամանակացույցը (10-22.12.2012թ.), I կիսամյակի քննաշրջանի և կոնսուլտացիաների նախապատրաստական աշխատանքները և ըստ ուսումնական պլանի կազմված ժամանակացույցը (13.12.2012թ-25.01.2013թ.)՝ համապատասխան մասնագիտությունների և կուրսերի:

Զեկուցողը հանձնարարեց ամբիոններին քննաշրջանը և կոնսուլտացիաները կազմակերպել հաստատված ժամանակացույցի հիման վրա, իսկ դեկանատին՝ սահմանել հսկողություն քննաշրջանը ուսումնական պրոցեսի կարգին համապատասխան անցկացնելու համար:

Որոշվեց ներկայացնել տնօրենություն՝ հաստատելու 2012-2013 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին նաև ներֆակուլտետային ուսումնական գործընթացին վերաբերող հարցեր և տրվեցին ընդհանուր հանձնարարականներ ֆակուլտետի կարգապահության, ուսանողների հետ տարվող դաստիարակչական աշխատանքների մասին:

Գրական-երաժշտական ցերեկույթ՝ նվիրված Ուսանողների միջազգային օրվան

2012թ. նոյեմբերի 20-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ  Ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված «Հայ քնարերգության գոհարները երաժշտության մեջ» խորագրով գեղարվեստական միջոցառումը, որը նախաձեռնել և կազմակերպել էր ԵՊՀ ԻՄ հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս, բ.գ.թ., դոցենտ Ա. Սարհատյանը:

Կարդալ ավելին

Մեր ուսանողը` ԵՊՀ ղեկավարների շարքում

Ս.թ. նոյեմբերի 16-ին ԵՊՀ-ի կառավարումն անցել էր ուսանողների ձեռքը: Ուսանողական խորհրդի կողմից նախապես հայտարարվել էր «Եթե ես լինեի ռեկտոր» թեմայով էսսեների մրցույթ: Լավագույն աշխատանքների հեղինակները զբաղեցրել էին ԵՊՀ ռեկտորի, գիտական խորհրդի քարտուղարի, պրոռեկտորների և դեկանների պաշտոնները:

Կարդալ ավելին

Գիտխորհրդի նիստում

2012թ. նոյեմբերի 10-ին տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի գլխավորությամբ կայացավ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի հերթական նիստը, որտեղ քննարկվեցին մասնաճյուղի գործունեության կանոնակարգման և կրթության որակի բարելավման վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Կարդալ ավելին

Այց` Սայաթ-Նովայի գերեզմանին

2012թ. նոյեմբերի 11-ին ԵՊՀ ԻՄ տնօրեն Ս.Առաքելյանի գլխավորությամբ մասնաճյուղի մի խումբ աշխատակիցներ այցելեցին Սայաթ-Նովայի գերեզմանին, եղան նաև Մցխեթի նշանավոր եկեղեցական համալիրում:

Կարդալ ավելին