Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հայ-ֆրանսիական բարեկամության շրջանակներում

2012-2013թթ. «Հայ-ֆրանսիական բարեկամություն» կազմակերպությունը ուսումնական կրթաթոշակ է հատկացրել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Ֆրանսերեն լեզու» մասնագիտության 10 ուսանողների:

Այս ծրագրի շրջանակներում կրթաթոշակ ստացած ուսանողները Իջևանի մերձակա գյուղերում աջակցում են ֆրանսերեն լեզվի ուսուցման կազմակերպմանը՝ կիրառելով նոր մեթոդներ:

Ֆրանսերեն լեզվի ամրապնդման նպատակով ուսանողները դպրոցներում կազմակերպել են նաև այբուբենին, Սուրբ ծննդյանը, ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառումներ:

Գիտական զեկուցում կարդաց Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Արփինե Խաչատրյանը

Ս.թ. փետրվարի 27-ին ԵՊՀ ԻՄ բնական գիտությունների ֆակուլտետում գիտական զեկուցում կարդաց Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Արփինե Խաչատրյանը: Ներկա էին ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մանվել Զաքարյանը,  դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Որոշ համասեռ գրաֆների կողային ճիշտ ներկումներում միջակայքային սպեկտրով գագաթների թվի հատկությունները»: Աշխատանքը կատարվել էր ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռաֆայել Քամալյանի հետ համատեղ:

Ներկայացված թեման արդիական է և լրացնում է  2008թ. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում  Ն.Դավթյանի և Ռ.Քամալյանի  ներկայացրած աշխատանքում առաջին անգամ սահմանված μ11, μ12, μ21  և  μ22   պարամետրերի հետազոտությունների շարքը տարբեր դասերի գրաֆների համար:

Ա.Խաչատրյանը ներկայացրեց նշված չորս μ պարամետրերի  գտնված ճշգրիտ արժեքները  n-չափանի միավոր խորանարդի և և  n-գագաթանի պարզ ցիկլի և երկու գագաթանի լրիվ գրաֆի դեկարտյան արտադրյալի  համար:

Կայացավ գրենական պիտույքների գնման մրցույթը

2013թ. փետրվարի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց նիստ, որտեղ ամփոփվեցին գրենական պիտույքների գնման մրցույթի արդյունքները:

Ըստ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ Իջևանի մասնաճյուղի 2013թ. գնումների պլանի՝ նախատեսվել էր ձեռք բերել «գրենական պիտույքներ» ապրանքատեսակը «ԵՊՀ ԻՄ ՇՀԱՊՁԲ-13/1» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

Այդ  նպատակով ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած «Գրենական պիտույքներ»-ի 228 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել  3 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա ապրանքների չափաբաժիններով  հաղթող ճանաչվեցին «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ն և Ա/Ձ Հայկանուշ Մելքումյանը:

Կայացավ վոլեյբոլի մասնաճյուղային առաջնությունը

2013 թ. փետրվարի 25-28-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մարզադահլիճում կայացավ վոլեյբոլի մասնաճյուղային առաջնություն:

Մասնակցեցին «Տնտեսագիտության տեսություն» (III կուրս), «Պատմություն» (I և III կուրսեր), «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» (III կուրս)  և «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» (I կուրս) մասնագիտությունների թիմերը:

Եզրափակիչում հանդիպեցին «Տնտեսագիտության տեսություն» (III կուրս) և «Պատմություն» (III կուրս)  մասնագիտությունների ուսանողները:

3:2 հաշվով հաղթեց «Պատմություն» մասնագիտության III կուրսի թիմը, որի կազմում ընդգրկված էին Հայկազ Ստեփանյանը, Նարեկ Ասիլյանը, Օգսաննա Գորգինյանը, Կարեն Բալդրյանը, Մհեր Բեգինյանը և Հրաչ Ներսիսյանը:

Հաղթող թիմը պարգևատրվեց փոխանցիկ գավաթով և պատվոգրով:

Կայացավ վոլեյբոլի ընկերական հանդիպումը

2013թ. փետրվարի 23-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մարզադահլիճում կայացավ վոլեյբոլի ընկերական հանդիպում մարզադպրոցի և մասնաճյուղի թիմերի միջև, որը նախաձեռնել և կազմակերպել էր Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի թիմում ընդգրկված էին Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության ուսանողներ Հայկազ Ստեփանյանը, Օգսաննա Գորգինյանը, Կարեն Բալդրյանը, Մհեր Բեգինյանը, Վարդան Մազմանյանը և Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության ուսանող Նարեկ Սարդարյանը:

Խաղն անցկացվեց 4 խաղակեսով:

Մարզադպրոցի թիմը գտնվում էր լավ մարզավիճակում, սակայն մասնաճյուղի թիմը, ցուցաբերեց գեղեցիկ խաղ` հաղթելով 3:1 հաշվով: