Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Անտառային ծրագիր

2013թ. նոյեմբերի 7-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տեղեկատվական և կրթական միջոցառում`«Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» ծրագրի վերաբերյալ:

Միջոցառմանը ներկա էին մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Տարածաշրջանային ծրագիրն ուղղված է անտառի լիազոր մարմինների համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը, որոնք կնպաստեն միատարր անտառտնկարկների տրանսֆորմացիայի ռազմավարությունների մշակմանը և իրականացմանը` կլիմայի փոփոխության նկատմամբ ավելի կայուն և «բնականին մոտ» անտառներ ունենալու համար: 

Ծրագրի նպատակն է Հարավային Կովկասում բարձրացնել անտառային էկոհամակարգերի կայունությունը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ և բարելավել կենսաբազմազանությունը և տեղական բնակչության կենսամիջոցները:

Միջոցառման ընթացքում մասնակիցները տեղեկացան ԲՀՀ հայաստանյան մասնաճյուղի անտառային ծրագրի մասին, կարևորվեց անտառի տրանսֆորմացիայի (փոխակերպության) և անտառվերականգնման դերը կլիմայի փոփոխության համատեքստում, ներկայացվեցին կենսաբազմազանության, «բնականին մոտ» անտառային ծառուտների, տեղական համայնքներին տրամադրվող կարճաժամկետ և երկարաժամկետ օգուտները և այլն:

Բասկետբոլի բաց առաջնություն

2013թ. նոյեմբերի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ բասկետբոլի բաց առաջնություն, որին մասնակցում էր չորս թիմ` Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության I և II կուրսերը, Իջևանի ավագ դպրոցը և մարզադպրոցը:

Ավագ դպրոցի և մարզադպրոցի սաների մրցապայքարում հաղթող ճանաչվեց ավագ դպրոցի հավաքականը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի երկու թիմերի մրցապայքարում հաղթեց «Պատմություն» մասնագիտության II կուրսի հավաքականը:

Եզրափակիչում հանդիպեցին ավագ դպրոցի և «Պատմություն» մասնագիտության II կուրսի թիմերը: Հաղթեց «Պատմություն» մասնագիտության II կուրսի հավաքականը:

Մասնաճյուղի մի շարք աշխատակիցներ արժանացան խրախուսանքի

Քննարկելով 2013-14 ուստարվա հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առանձին ստորաբաժանումների աշխատակիցների կողմից կատարված աշխատանքների արդյունքները` իրենց գործառույթներն ու պարտականությունները բարեխղճորեն և նվիրումով կատարելու համար դրամական խրախուսանքի արժանացան մասնաճյուղի հետևյալ աշխատակիցները.

  • «ԱԿՈՒՆՔ» գիտական հոդվածների ժողովածուի գլխավոր խմբագիր, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի  պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի պ.գ.դ., պրոֆեսոր Աշոտ Արտաշեսի Ներսիսյանը,
  • Ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի պլանավորման և ծրագրամեթոդական բաժնի ավագ տեսուչ Գագիկ Շուրիկի Գյոզալյանը,
  • Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի օպերատոր Օնիկ Սամվելի Ճոկլինյանը,
  • ԵՊՀ ԻՄ-ի սպասարկող անձնակազմի  հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի մասնաշենքի հավաքարար Մարուս Հաթամի Օթարյանը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 2013-2014 ուստարվա հեռակա ուսուցման դիմորդների ընդունելության փաստաթղթերի և քննությունների հետ կատարվելիք աշխատանքներն իրականացնելու համար պարգևատրվեց Բնական գիտությունների ֆակուլտետի մասնագիտական համակարգչային լաբորատորիայի վարիչ Նարինե Նվերի Դավթյանը:

Կայացավ սեղանի թենիսի բաց առաջնությունը

2013թ. հոկտեմբերի 29-ին Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ սեղանի թենիսի բաց առաջնություն, որին մասնակցում էին 20 մարզիկներ:

Առաջնությունն անցկացվեց օլիմպիական ձևով:

Եզրափակիչ դուրս եկան Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության II կուրսի ուսանող Հրաչ Ներսիսյանը և ավագ դպրոցի աշակերտ Սարգիս Խուդավերդյանը:

Հաղթող ճանաչվեց Սարգիս Խուդավերդյանը:

Մասնաճյուղը հյուրընկալեց մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսորներին

2013թ. հոկտեմբերի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ «21-րդ դարի հայ մանկավարժական միտքը» վերնագրով միջոցառումը, որը նախաձեռնել էր Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, մ.գ.թ., դոցենտ Վ.Բրուտյանը:

Միջոցառմանը ներկա էին ԵՊՀ ԻՄ-ի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները, Երևանից հրավիրված էին ՌԴ կրթության ակադեմիայի ակադեմիկոս, ՀՀ մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, սպորտի վարպետ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսոր Լեմս Ներսիսյանը,

մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, ՀՊՄՀ-ի պրոֆեսոր Գառնիկ Հովակիմյանը և ՀՀ մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմիայի փոխնախագահ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, ՀՊՄՀ-ի պրոֆեսոր, ՀՀ վաստակավոր մանկավարժ Մնացական Մանուկյանը:

«21-րդ դարի հայ մանկավարժական միտքը» վերնագրով միջոցառումը կրում էր գիտագործնական բնույթ և ուներ երկու ուղղվածություն՝ մ.գ. դոկտոր, պրոֆեսորների մասնակցությամբ ուսումնական պլաններում դասընթացների ժամաքանակի արդյունավետ պլանավորում մասնաճյուղի դասախոսների հետ և ակնարկային դասախոսությունների անցկացում ուսանողների հետ:

Գիտագործնական հանդիպումը կրելու է շարունակական բնույթ. հաջորդ այցը կլինի դեկտեմբերի սկզբին՝ լրացուցիչ մասնագիտությունների (հոգեբանություն, սոցիոլոգիա) գծով: