Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ կայքի մասին իրազեկում

ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ Սլավիկ Ալավերդյանի նախաձեռնությամբ մասնաճյուղում փակցվեցին հայտարարություններ՝  ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքի հասցեի և բովանդակության վերաբերյալ:

Նույն նախաձեռնությունն իրականացվեց նաև «Facebook» սոցիալական ցանցում:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ավարտվեցին հեռակա ուսուցման բաժնի ընդունելության քննությունները

Ս.թ. սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 10-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացան հեռակա ուսուցման բաժնի ընդունելության քննությունները: Մասնակցում էին 272 դիմորդ, որոնք հանձնեցին քննություններ 13 առարկաներից:

Կարդալ ավելին

Ինտելեկտուալ խաղը` նոր ձևաչափով

Ս.թ. հոկտեմբերի 10-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Ուսանողական գիտական ընկերության կողմից կազմակերպվող համալսարանական ինտելեկտուալ խաղի եզրափակիչը, որին ներկա էին ԵՊՀ ԻՄ տնօրենը, փոխտնօրենը, ֆակուլտետների դեկանները, դասախոսներ, ուսանողներ:

Կարդալ ավելին