Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ներկայացվեցին ուսանողական գիտական զեկուցումներ` նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին

2015թ. ապրիլի 21-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանում ներկայացվեց Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված ուսանողական գիտական զեկուցումների շարք, որը նախաձեռնել և կազմակերպել էր մասնաճյուղի ուսանողական գիտական ընկերությունը:

Ներկա էին մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Առաքելյանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Վարդան Ալեքսանյանը, գրադարանի աշխատակազմը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Բացման խոսքով հանդես եկավ ՈՒԳԸ-ի նախագահ Ալբերտ Զուրաբյանը և ներկայացրեց Ուսանողական գիտական ընկերության կողմից անցկացվելիք միջոցառումների նախնական ծրագրերը:

Ուսանողներին ողջունեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Առաքելյանը և կարևորություն տվեց նման միջոցառումների կազմակերպմանը: Նա հայտնեց Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ մասնաճյուղում անցկացվող միջոցառումների մասին, ուսանողներին կոչ արեց լիարժեքորեն ընդգրկվել նրանցում:

Հայոց մեծ եղեռնի պատմաիրավական նշանակության և հոգեբանական ու տնտեսական հետևանքների վերաբերյալ զեկուցումներով հանդես եկան Հումանիտար գիտությունների և Տնտեսագիտության ֆակուլտետների ուսանողները:
«Հայասպանությունը Ադանայում» թեմայով զեկուցում կարդաց «Պատմություն» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Թագուհի Այվազյանը:

«Հայ ժողովրդի տնտեսական կորուստները» թեմայով զեկուցում ներկայացրեց «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհի Նաիրա Թիրաբյանը:

«Ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը» թեմայով զեկուցեց «Պատմություն» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողուհի Մանյա Շահինյանը:

 

 

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

2015թ. ապրիլի 10-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում «Նոր էլեկտրոնային տախոմետրեր, trimble m3» թեմայով զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը:

Նա ներկայացրեց «trimble m3» տախոմետրի ընդհանուր բնութագիրը և աշխատանքի կատարման սկզբունքը:

Ապրիլի 3-ին ‹‹Հեղուկների որոշ հատկություններ›› թեմայով զեկուցում կարդաց ԿՄ/Ֆ երրորդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Փարսադանյանը, որին զեկուցումը պատրաստելիս օժանդակել է Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ. Մ.Աթոյանը:

Սրբուհի Փարսադանյանը ներկայացրեց հեղուկների տեսակները, նրանց հատկությունները, հավասարակշռության պայմանները:

Զեկուցումներին ներկա էին ֆակուլտետի վարչական ու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ և ուսանողներ:

Թեմաները հետաքրքիր էին և բովանդակալից:

Ներկաները զեկուցողներին ուղղեցին հարցեր և ստացան լիարժեք պատասխաններ:

 

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Ժաննա Սարգսյանը

2015թ. մարտի 20-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում “Нахождение обратной матрицы с помощью элементарных преобразований строк” թեմայով զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Ժաննա Սարգսյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Մ.Զաքարյանը, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ցուցուլյանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցումը, որ ներկայացվեց օտար լեզվով` ռուսերենով, հետաքրքիր էր և բովանդակալից:

Նշվեց հակադարձ մատրիցի, դրա հետ կատարվող գործողությունների մասին, բերվեցին համապատասխան օրինակներ:

Վերջում հնչեցին հարցեր, որոնք ունեցան լիարժեք պատասխաններ:

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Նազելի Խաչատրյանը

2015թ. մարտի 13-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում «Գաուսի մեթոդի ծրագրային իրականացումը» թեմայով զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Նազելի Խաչատրյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Մ.Զաքարյանը, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ցուցուլյանը, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում սովորող ուսանողներ:

Զեկուցումը պատրաստելիս ուսանողուհուն օժանդակել են Ա.Ցուցուլյանը, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ Մ.Ճաղարյանը:

Նազելի Խաչատրյանի զեկուցումը բավականին հետաքրքիր էր և ուներ ուսուցողական բնույթ:
Ներկայացվեց գծային հավասարումների համակարգի լուծման Գաուսի մեթոդը, նրա ծրագրային իրականացումը C++ լեզվով, ցուցադրվեցին ծրագրի աշխատանքի արդյունքները տարբեր գծային հավասարումների համակարգերի լուծման համար:

Վերջում տեղի ունեցավ ակտիվ քննարկում. առաջադրված հարցերն ստացան սպառիչ պատասխաններ:

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Էրինե Ղարայանը

2015թ. մարտի 6-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Էրինե Ղարայանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ Ա.Ցուցուլյանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Երկրորդ կարգի կոն: Հիպերբոլական ասիմպտոտային կոն: Էլիպտական պարաբոլոիդ: Հիպերբոլական պարաբոլոիդ: Երկրորդ կարգի գլան»:

Թեման ունի մեծ կիրառություն մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, տիեզերագիտության և այլ բնագավառներում:

Ներկայացվեց, թե ինչ է երկրորդ կարգի կոնը, հիպերբոլական ասիմպտոտային կոնը, էլիպտական պարաբոլոիդը, հիպերբոլական պարաբոլոիդը, երկրորդ կարգի գլանը, որոնք են նրանց հավասարումները և գրաֆիկները:

Գրաֆիկների միջոցով ցույց տրվեցին, թե ինչպես կարելի է ստանալ հիպերբոլոիդ և պարաբոլոիդ:

Այնուհետև տեղի ունեցավ քննարկում. զեկուցողը պատասխանեց ներկաների ուղղած հարցերին:

Վերջում ամփոփիչ խոսքով հանդես եկավ Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ Ա.Ցուցուլյանը, բացահայտեց Էրինե Ղարայանի և նախորդ զեկուցողի` Անահիտ Հովսեփյանի զեկուցումների թեմաների ընդհանրությունը, կարևորեց ուսանողների գիտական նախաձեռնությունների դերը: