Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտաժողով տնտեսագիտության ֆակուլտետում

2013թ. մայիսի 2-ին ԵՊՀ ԻՄ տնտեսագիտության ֆակուլտետում տեղի ունեցավ «Տնտեսական խնդիրները զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում» խորագրով ուսանողական գիտաժողով:

Ներկա էին ֆակուլտետի տարբեր կուրսերի ուսանողներ:

«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ուսանողները կարդացին 7 զեկուցում.
1.Ալեքսանյան Լուիզա, Տ/Տ 1-ին («Միգրացիա»):

2.Ալիխանյան Հասմիկ, Տ/Տ 3-րդ («Աշխատավարձի վարձատրման համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտությունը զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում»),

3.Երիցյան Լիանա, Տ/Տ 3-րդ («Գնաճի հիմնախնդիրը զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում»),

4.Օհանյան Լիլիթ, Տ/Տ 3-րդ («Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը»),

5.Խալաթյան Մերի, Տ/Տ 3-րդ («Հարկային համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտությունը զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում»),

6.Մեջինյան Մարիամ, Տ/Տ 3-րդ («Գործազրկություն»),

7. Պետրոսյան Գոհար, Տ/Տ 3-րդ  (Առևտրային հաշվեկշիռը ՀՀ-ում):

Մեր ուսանողները հանրապետական գիտաժողովում

2013թ. ապրիլի 25-ին Հովհաննես Թումանյանի անվան Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղի ունեցավ 4-րդ հանրապետական ուսանողական գիտաժողովը, որին մասնակցում էին ՀՀ տարբեր բուհերի ուսանողներ:

Գիտաժողովի հանդիսավոր բացման և լիագումար նիստի ժամանակ ելույթ ունեցան ՎՊՄԻ ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Սուսաննա Թումանյանը, գիտելիքի և գիտության կենտրոնի ղեկավար Արթուր Մելիքյանը, զեկուցումով հանդես եկան ՎՊՄԻ-ի ուսանող Գրիգոր Մկրտումյանը և ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանող Մարիամ Բուդուրյանը:

Այնուհետև գիտաժողովի աշխատանքները շարունակվեցին 12 բաժանմունքներում: Ընդհանուր զեկուցումների թիվը 116 էր:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից գիտաժողովին մասնակցում էր 8 ուսանող՝ Սլավիկ Ալավերդյանը (ԿՄ/Ֆ 4-րդ), Աննա Ադամյանը, Նաթելա Օրդինյանը, Մարիամ Բուդուրյանը, Լիլիթ Բաբլումյանը (Մ/Հ 4-րդ), Մերի Ամիրզյանը, Մալվինա Էվինյանը (Բ/Բ 3-րդ), Մարգարիտա Սաֆարյանը (ՖԼ/Գ 1-ին):

Վերջում մասնակիցներին տրվեցին հավաստագրեր:

Գիտաժողովի ընթացքում կարդացված լավագույն զեկուցումները կտպագրվեն առանձին ժողովածուի տեսքով:

ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ԿԱՐԴԱՑ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՒ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆԻ ԴԱՍԱԽՈՍ ՄԱՐԻԵՏԱ ՃԱՂԱՐՅԱՆԸ

2013թ. ապրիլի 12-ին ԵՊՀ ԻՄ բնական գիտությունների ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Մարիետա Ճաղարյանը կարդաց գիտական զեկուցում` B-ծառերի մի ծրագրային իրականացման թեմայով:

Ներկա էին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, ֆիզմաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Արտակ Ցուցուլյանը, ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մանվել Զաքարյանը,  դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման արդիական է և հետաքրքիր: Ծառի աճը ղեկավարող հայտանիշի առկայությունը  դինամիկ կառույցներում տարրի արագ փնտրում իրականացնելու կարևորագույն խնդիրներից մեկն է:

Զեկուցման մեջ սահմանվեց  տվյալների պահպանման n-րդ կարգի B-ծառ, ներկայացվեց նրա կառուցվածքը, հատկությունները, առավելությունները այլ ծառային կառույցների նկատմամբ, նոր տարրի ավելացման և փնտրման  գործողությունների իրականացման սխեմաները և տրվեցին այդ գործողությունների ժամանակային գնահատականները:

Ներկայացվեց  n-րդ կարգի B-ծառերի մի ծրագրային իրականացման ալգորիթմը, որը կատարում է տվյալների հաջորդականության ներմուծում, ծառի կառուցում և  արդյունքների (աճման կարգով դասավորված հաջորդականության)  արտածում:

Հեռակա ուսուցման բաժնում անցկացվեց գիտական քննարկում

2013թ. մարտի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ուսանողների նախաձեռնությամբ, Անտառագիտության ամբիոնի ասիստենտ Էլմիրա Օսիպովայի և բաժնի տեսուչ Գալյա Գասպարյանի անմիջական ղեկավարությամբ հեռակա ուսուցման բաժնում անցկացվեց «Կլիմայի փոփոխություն. գլոբալ տաքացում» թեմայով գիտական քննարկում:

Զեկուցումով հանդես եկավ «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության II կուրսի ուսանողուհի Զինա Սաֆարյանը:

Սաֆարյանի ելույթը բուռն քննարկման նյութ դարձավ, որի առնչությամբ իրենց տեսակետներն արտահայտեցին Անտառագիտության ամբիոնի դասախոսներ Արծվի Գրիգորյանը և Մեդորա Խաչատրյանը:

Գիտական զեկուցումներից ու քննարկումից հետո ցուցադրվեց տեսաֆիլմ, որը նվիրված էր ջերմոցային էֆեկտին և գլոբալ տաքացմանը:

Գիտական զեկուցում կարդաց Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Արփինե Խաչատրյանը

Ս.թ. փետրվարի 27-ին ԵՊՀ ԻՄ բնական գիտությունների ֆակուլտետում գիտական զեկուցում կարդաց Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Արփինե Խաչատրյանը: Ներկա էին ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մանվել Զաքարյանը,  դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Որոշ համասեռ գրաֆների կողային ճիշտ ներկումներում միջակայքային սպեկտրով գագաթների թվի հատկությունները»: Աշխատանքը կատարվել էր ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռաֆայել Քամալյանի հետ համատեղ:

Ներկայացված թեման արդիական է և լրացնում է  2008թ. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում  Ն.Դավթյանի և Ռ.Քամալյանի  ներկայացրած աշխատանքում առաջին անգամ սահմանված μ11, μ12, μ21  և  μ22   պարամետրերի հետազոտությունների շարքը տարբեր դասերի գրաֆների համար:

Ա.Խաչատրյանը ներկայացրեց նշված չորս μ պարամետրերի  գտնված ճշգրիտ արժեքները  n-չափանի միավոր խորանարդի և և  n-գագաթանի պարզ ցիկլի և երկու գագաթանի լրիվ գրաֆի դեկարտյան արտադրյալի  համար: