Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական զեկուցում կարդաց «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Մելինե Մելիքյանը

2013թ. հոկտեմբերի 18-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում գիտական զեկուցում կարդաց  «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Մելինե Մելիքյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի դեկան Ա.Ցուցուլյանը, «Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի վարիչ Մ.Զաքարյանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Օպերատորի սեփական արժեքների ֆիզիկական իմաստը»: Թեման ունի մեծ կիրառություն ֆիզիկայի գրեթե բոլոր բնագավառներում:

Ներկայացվեցին ալիքային ֆունկցիայի ֆիզիկական իմաստը, նրա որոշ հատկություններ, ալիքային ֆունկցիայի դիսկրետ սպեկտրի համար նշվեց Շրեդինգերի հավասարման մասին, ինչպես նաև բերվեցին որոշ ֆիզիկական մեծությունների օպերատորների տեսքեր և խոսվեց նրանց կոմուտատիվության մասին:

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոսները երիտասարդ գրականագետների հանրապետական գիտաժողովում

2013թ. մայիսի 23-25-ը Տավուշի մարզի  Զիկատար բնապահպանական-ուսումնական կենտրոնում անցկացվեց երիտասարդ գրականագետների հանրապետական գիտաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի և Հայաստանի գրողների միության համատեղ ջանքերով:

Գիտաժողովին մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոսներից ՀԳՄ անդամ, բան. գիտ. թեկն. Ա.Հասանյանը, Վ.Աղաբաբյանը և Հ.Վանյանը:

Ներկա էին Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լ.Անանյանը, Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի տնօրեն, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Իսահակյանը, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Զ.Ավետիսյանը, Վ.Դևրիկյանը, Վ.Ղազարյանը, Հր. Սարիբեկյանը, Տավուշի մարզպետ Ա.Ղուլարյանը, փոխմարզպետ Լ.Սարգսյանը, Կողբի գյուղապետ Ա.Աբովյանը, գրող Ս.Բեգլարյանը, գրող և նկարիչ Զ.Պետրոսյանը, դպրոցների տնօրեններ, ուսուցիչներ, աշակերտներ և այլք:

Գիտաժողովը բացեցին Լ.Անանյանը, Ա.Իսահակյանը և Ա.Ղուլարյանը` ողջունելով նման լուրջ գիտական միջոցառման անցկացումը սահմանային մարզում` Տավուշ աշխարհի չքնաղ բնության գրկում:

Հետաքրքիր ու բազմաբնույթ զեկուցումներով գիտաժողովի առաջին օրը հանդես եկան`

 1. Անի Եղիազարյանը («Թումանյանը Խաքանիի քառյակների թարգմանիչ»),
 2. Հասմիկ Վանյանը («Ավետիք Իսահակյանի լեգենդների ու զրույցների խոհափիլիսոփայությունը»),
 3. Անի Առաքելյանը («Երկու վեպ, երկու հայացք /Չարենց և Շահնուր/»),
 4. Նարեկ Սուքիասյանը («Եղիշե Չարենց-Գարսիա Լորկա գրական առնչություններ»),
 5. Լիլիթ Թունյանը («Գեղարվեստական ժամանակի ու տարածության դրսևորման ձևերը Համաստեղի արձակում»):

Երկրորդ օրվա I նիստին զեկուցումներ կարդացին`

 1. Տաթև Հարությունյանը («Նագիհ Մահֆուզի «Հայելիներ» վեպի առանձնահատկությունները»),
 2. Կարինե Հարությունյանը («Մտքի երկրորդ կողմը Հ.Էդոյանի «Քայլեր և ստվերներ» ժողովածուում»),
 3. Անի Գալստյանը («Ճշգրիտ երևակայություն. Էդգար Պոյի «Տրամաբանական» նովելը»),
 4. Լաուրա Գևորգյանը («Հայրենիքի ընկալման նորօրյա երանգները իրանահայ ժամանակակից պոեզիայում»):

II նիստին զեկուցումներ կարդացին`

 1. Ալիսա Հասանյանը(«Սամվել Բեգլարյան. ստեղծագործական ակնարկ»),
 2. Ուլյանա Կոստանյանը («Գյուղաշխարհի անդառնալի փլուզման դրաման Մաթևոսյանի արձակում»),
 3. Լուսինե Ասլանյանը («Հոգևոր և մարմնական սիրո արտացոլումը «Բանաստեղծը և կինը» վիպակում»),
 4. Հովհաննես Բեյլերյանը («Պահքի շրջանի առակների մեկնությունը»),
 5. Մարինե Մկրտչյանը («Զորի Բալայանի «Օջախ»-ի գաղափարական հիմքը և աղերսները արցախյան շարժմանը»),
 6. Վահան Աղաբաբյանը («Ս.Խանզադյանի «Կորած արահետներ» պատմվածաշարը»):Յուրաքանչյուր զեկուցումից հետո ծավալվեց ակտիվ բանավեճ-քննարկում:

Ներկայացված բովանդակալից զեկուցումների կապակցությամբ իրենց տպավորություններն արտահայտեցին ուսուցիչներն ու դպրոցների տնօրենները, մասնավորապես` Բերդավանի դպրոցի տնօրեն Արևիկ Ասատրյանը:

Երիտասարդ գրականագետների հանրապետական գիտաժողովի մասնակիցների զեկուցումները Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լ.Անանյանի կողմից երաշխավորվեցին առանձին գրքով տպագրության:

Կայացավ «ԲՈՒՀԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» խորագրով հանրապետական գիտագործնական կոնֆերանսը

2013թ. մայիսի 18-ին  կայացավ «Բուհերի կառավարման համակարգի բարելավման ժամանակակից հիմնախնդիրները» խորագրով հանրապետական գիտագործնական կոնֆերանսը:

Բացման խոսքով հանդես եկավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը` նշելով, որ գիտաժողովի թեման արդիական է,  կրթական բարեփոխումների ներկա գործընթացում առաջնային խնդիր է ուսանողակենտրոն ուսուցման կազմակերպումը և ժամանակի պահանջն է, որ բուհերում ստեղծվեն կառավարման այնպիսի համակարգեր, որ ուսանողները բուհն ավարտելուց հետո առանց վերապատրաստման կարողանան աշխատանքի անցնել:

Տնօրենը  կոչ արեց, որ զեկուցողները հանդես գան գործնական առաջարկներով:

Այնուհետև գիտաժողովի կազմակերպիչ, Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Մարզպանյանը ներկայացրեց գիտաժողովի անցկացման կարգը:

Զեկուցումներով հանդես եկան.

1. Երևանի Ավ.Մկրտչյանի անվան Տնտեսաիրավական համալսարանի տնտ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ճուղուրյանը («Ուսանողական բիզնես ինկուբատորները կրթական նոր տեխնոլոգիաների համատեքստում»),

2. Վանաձորի Ղ.Աղայանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի հոգեբանական գիտ. թեկն., դոցենտ Վ.Ղույումչյանը («Կառավարման հոգեբանական գործընթացները բուհական կրթական համակարգում»),

3. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մանկ. գիտ. թեկն. Թ.Հարությունյանը («Դասախոս-ուսանող համագործակցության դերը մասնագիտական կրթության գործում»),

4. ԵՊՀ  Իջևանի մասնաճյուղի ընդհանուր տնտ. ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ, պրոֆեսոր Հ.Մարզպանյանը («Կրթության որակի ապահովման ներքին համակարգի ձևավորումը, որպես բուհի կառավարման արդյունավետության բարձրացման գործոն»):

Ներկայացված զեկուցումների շուրջ տեղի ունեցավ ակտիվ քննարկում:

Կոնֆերանսի արդյունքներն ամփոփեց գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի խորհրդական Վ.Բրուտյանը: «Ի՞նչ տվեց կոնֆերանսը. ինչպես մոտիվացնել ուսանողներին»,- մասնավորապես նշեց նա:

Գիտաժողով Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում

2013թ. մայիսի 10-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցավ ուսանողական գիտաժողով, որին մասնակցում էին ֆակուլտետի տարբեր մասնագիտությունների 7 ուսանողներ:

Ներկա էին ոչ միայն Հումանիտար գիտությունների, այլև մյուս ֆակուլտետների  ուսանողներ:

Գիտական զեկուցումներով հանդես եկան.

1.Աննա Ադամյանը, Մ/Հ IV («Շիզոֆրենիայի պատճառագիտությունը և ախտաբանությունը»),

2.Լիլիթ Բաբլումյանը, Մ/Հ IV («Տղամարդու և կնոջ հոգեֆիզիոլոգիական տարբերությունները»),

3.Նաթելա Օրդինյանը, Մ/Հ IV («Չլուծված կոնֆլիկտների հետևանքները նևրոտիկի մոտ. սադիստական թեքումներ»),

4.Մարիամ Բուդուրյանը, Մ/Հ IV («Ծխելու հոգեբանական և ֆիզիկական կախվածությունների առանձնահատկությունները»),

5.Գոհար Գրիգորյանը, ՀԼ/Գ I («Տեսիլը որպես գրական մտածողություն 5-րդ դարի մատենագրության մեջ»),

6.Ռիմա Հովսեփյանը, ՀԼ/Գ I («Խոսք Ակսել Բակունցի մասին»),

7.Էդիտա Բեկնազարյանը, ՀԼ/Գ I («Տերյանի պոեզիայի երկրային ակունքները և սիրո վեպը»):

Գիտաժողովն անցավ ակտիվ քննարկումներով:

Երկու գիտաժողով Բնական գիտությունների ֆակուլտետում

2013թ. մայիսի 2-ին և 3-ին ԵՊՀ ԻՄ բնական գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցան ուսանողական գիտաժողովներ:

Ներկա էին ֆակուլտետի դեկանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Առաջին օրը զեկուցումներով հանդես եկան «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության ուսանողները.

1. Սիրուշ Ալիփյան, ԿՄ/Ֆ 3-րդ («Աղմուկի վնասակար ազդեցությունը և նվազեցման միջոցները»)

2. Հերմինե Ալիխանյան, ԿՄ/Ֆ 1-ին («Էյլերի ինտեգրալներ»),

3. Սրբուհի Փարսադանյան, ԿՄ/Ֆ 1-ին («Գազի մոլեկուլների բաշխումը: Մաքսվելի բաշխում»)

4. Սոնա Ղևոնդյան, ԿՄ/Ֆ 1-ին («Ֆունկցիաների ուռուցիկության պայմանը»):

Երկորդ օրը զեկուցումներ կարդացին «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ուսանողները.

1. Մերի Ամիրզյան, Բ/Բ 3-րդ («Միջավայրի գործոնների ազդեցությունը Իջևան քաղաքի Աղստև գետի ափամերձ շրջաններում ծառաբույսերի տեսակային կազմի ձևավորման վրա»),

2. Մալվինա Էվինյան, Բ/Բ 3-րդ («Խմելու ջրի ջրաքիմիական ցուցանիշների որոշումը դեղանյութերի օգնությամբ»),

3. Մերի Ամիրզյան, Բ/Բ 3-րդ («ՀՀ «Կարմի գրքում» գրանցված արժեքավոր և անհետացող ծառաբույսերի առանձին տեսակերի պահպանության հիմնախնդիրները Տավուշի մարզի «Զիկատար» պետական արգելավայրում»),

4.Մալվինա Էվինյան, Բ/Բ 3-րդ  («Սպիտակուցների կառուցվածքը և ֆունկցիաները»):