Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտաժողով Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում

2013թ. մայիսի 10-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցավ ուսանողական գիտաժողով, որին մասնակցում էին ֆակուլտետի տարբեր մասնագիտությունների 7 ուսանողներ:

Ներկա էին ոչ միայն Հումանիտար գիտությունների, այլև մյուս ֆակուլտետների  ուսանողներ:

Գիտական զեկուցումներով հանդես եկան.

1.Աննա Ադամյանը, Մ/Հ IV («Շիզոֆրենիայի պատճառագիտությունը և ախտաբանությունը»),

2.Լիլիթ Բաբլումյանը, Մ/Հ IV («Տղամարդու և կնոջ հոգեֆիզիոլոգիական տարբերությունները»),

3.Նաթելա Օրդինյանը, Մ/Հ IV («Չլուծված կոնֆլիկտների հետևանքները նևրոտիկի մոտ. սադիստական թեքումներ»),

4.Մարիամ Բուդուրյանը, Մ/Հ IV («Ծխելու հոգեբանական և ֆիզիկական կախվածությունների առանձնահատկությունները»),

5.Գոհար Գրիգորյանը, ՀԼ/Գ I («Տեսիլը որպես գրական մտածողություն 5-րդ դարի մատենագրության մեջ»),

6.Ռիմա Հովսեփյանը, ՀԼ/Գ I («Խոսք Ակսել Բակունցի մասին»),

7.Էդիտա Բեկնազարյանը, ՀԼ/Գ I («Տերյանի պոեզիայի երկրային ակունքները և սիրո վեպը»):

Գիտաժողովն անցավ ակտիվ քննարկումներով:

Երկու գիտաժողով Բնական գիտությունների ֆակուլտետում

2013թ. մայիսի 2-ին և 3-ին ԵՊՀ ԻՄ բնական գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցան ուսանողական գիտաժողովներ:

Ներկա էին ֆակուլտետի դեկանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Առաջին օրը զեկուցումներով հանդես եկան «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության ուսանողները.

1. Սիրուշ Ալիփյան, ԿՄ/Ֆ 3-րդ («Աղմուկի վնասակար ազդեցությունը և նվազեցման միջոցները»)

2. Հերմինե Ալիխանյան, ԿՄ/Ֆ 1-ին («Էյլերի ինտեգրալներ»),

3. Սրբուհի Փարսադանյան, ԿՄ/Ֆ 1-ին («Գազի մոլեկուլների բաշխումը: Մաքսվելի բաշխում»)

4. Սոնա Ղևոնդյան, ԿՄ/Ֆ 1-ին («Ֆունկցիաների ուռուցիկության պայմանը»):

Երկորդ օրը զեկուցումներ կարդացին «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ուսանողները.

1. Մերի Ամիրզյան, Բ/Բ 3-րդ («Միջավայրի գործոնների ազդեցությունը Իջևան քաղաքի Աղստև գետի ափամերձ շրջաններում ծառաբույսերի տեսակային կազմի ձևավորման վրա»),

2. Մալվինա Էվինյան, Բ/Բ 3-րդ («Խմելու ջրի ջրաքիմիական ցուցանիշների որոշումը դեղանյութերի օգնությամբ»),

3. Մերի Ամիրզյան, Բ/Բ 3-րդ («ՀՀ «Կարմի գրքում» գրանցված արժեքավոր և անհետացող ծառաբույսերի առանձին տեսակերի պահպանության հիմնախնդիրները Տավուշի մարզի «Զիկատար» պետական արգելավայրում»),

4.Մալվինա Էվինյան, Բ/Բ 3-րդ  («Սպիտակուցների կառուցվածքը և ֆունկցիաները»):

Գիտաժողով տնտեսագիտության ֆակուլտետում

2013թ. մայիսի 2-ին ԵՊՀ ԻՄ տնտեսագիտության ֆակուլտետում տեղի ունեցավ «Տնտեսական խնդիրները զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում» խորագրով ուսանողական գիտաժողով:

Ներկա էին ֆակուլտետի տարբեր կուրսերի ուսանողներ:

«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ուսանողները կարդացին 7 զեկուցում.
1.Ալեքսանյան Լուիզա, Տ/Տ 1-ին («Միգրացիա»):

2.Ալիխանյան Հասմիկ, Տ/Տ 3-րդ («Աշխատավարձի վարձատրման համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտությունը զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում»),

3.Երիցյան Լիանա, Տ/Տ 3-րդ («Գնաճի հիմնախնդիրը զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում»),

4.Օհանյան Լիլիթ, Տ/Տ 3-րդ («Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը»),

5.Խալաթյան Մերի, Տ/Տ 3-րդ («Հարկային համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտությունը զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում»),

6.Մեջինյան Մարիամ, Տ/Տ 3-րդ («Գործազրկություն»),

7. Պետրոսյան Գոհար, Տ/Տ 3-րդ  (Առևտրային հաշվեկշիռը ՀՀ-ում):

Մեր ուսանողները հանրապետական գիտաժողովում

2013թ. ապրիլի 25-ին Հովհաննես Թումանյանի անվան Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղի ունեցավ 4-րդ հանրապետական ուսանողական գիտաժողովը, որին մասնակցում էին ՀՀ տարբեր բուհերի ուսանողներ:

Գիտաժողովի հանդիսավոր բացման և լիագումար նիստի ժամանակ ելույթ ունեցան ՎՊՄԻ ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Սուսաննա Թումանյանը, գիտելիքի և գիտության կենտրոնի ղեկավար Արթուր Մելիքյանը, զեկուցումով հանդես եկան ՎՊՄԻ-ի ուսանող Գրիգոր Մկրտումյանը և ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանող Մարիամ Բուդուրյանը:

Այնուհետև գիտաժողովի աշխատանքները շարունակվեցին 12 բաժանմունքներում: Ընդհանուր զեկուցումների թիվը 116 էր:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից գիտաժողովին մասնակցում էր 8 ուսանող՝ Սլավիկ Ալավերդյանը (ԿՄ/Ֆ 4-րդ), Աննա Ադամյանը, Նաթելա Օրդինյանը, Մարիամ Բուդուրյանը, Լիլիթ Բաբլումյանը (Մ/Հ 4-րդ), Մերի Ամիրզյանը, Մալվինա Էվինյանը (Բ/Բ 3-րդ), Մարգարիտա Սաֆարյանը (ՖԼ/Գ 1-ին):

Վերջում մասնակիցներին տրվեցին հավաստագրեր:

Գիտաժողովի ընթացքում կարդացված լավագույն զեկուցումները կտպագրվեն առանձին ժողովածուի տեսքով:

ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ԿԱՐԴԱՑ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՒ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆԻ ԴԱՍԱԽՈՍ ՄԱՐԻԵՏԱ ՃԱՂԱՐՅԱՆԸ

2013թ. ապրիլի 12-ին ԵՊՀ ԻՄ բնական գիտությունների ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Մարիետա Ճաղարյանը կարդաց գիտական զեկուցում` B-ծառերի մի ծրագրային իրականացման թեմայով:

Ներկա էին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, ֆիզմաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Արտակ Ցուցուլյանը, ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մանվել Զաքարյանը,  դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման արդիական է և հետաքրքիր: Ծառի աճը ղեկավարող հայտանիշի առկայությունը  դինամիկ կառույցներում տարրի արագ փնտրում իրականացնելու կարևորագույն խնդիրներից մեկն է:

Զեկուցման մեջ սահմանվեց  տվյալների պահպանման n-րդ կարգի B-ծառ, ներկայացվեց նրա կառուցվածքը, հատկությունները, առավելությունները այլ ծառային կառույցների նկատմամբ, նոր տարրի ավելացման և փնտրման  գործողությունների իրականացման սխեմաները և տրվեցին այդ գործողությունների ժամանակային գնահատականները:

Ներկայացվեց  n-րդ կարգի B-ծառերի մի ծրագրային իրականացման ալգորիթմը, որը կատարում է տվյալների հաջորդականության ներմուծում, ծառի կառուցում և  արդյունքների (աճման կարգով դասավորված հաջորդականության)  արտածում: