Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Սայաթ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողով

2012թ. նոյեմբերի 30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ Սայաթ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողով, որը նախաձեռնել ու կազմակերպել էր Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ Վ. Ավագյանը:

Կարդալ ավելին

Մեր ուսանողները՝ գրականությանը նվիրված միջբուհական գիտաժողովում

Ս.թ. նոյեմբերի 28-ին ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպել էր գրականությանը նվիրված  միջբուհական ուսանողական գիտաժողով: Այն նախագահում էր բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հայկ Համբարձումյանը:

Կարդալ ավելին

Մեր ուսանողը մասնակցեց միջազգային գիտաժողովին

ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը հոկտեմբերի 15-19-ը կազմակերպել էր միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին:

Գիտաժողովին մասնակցում էին 350 ուսանողներ, ասպիրանտներ և երիտասարդ գիտնականներ՝ ՀՀ 15 և ԱՊՀ 16 բուհերից: Հոկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ գիտաժողովի հանդիսավոր բացումը, որին ներկա էին ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանը, ՈՒԳԸ նախագահ Միքայել Մալխասյանը, ՈՒԳԸ նախկին նախագահներ, ֆակուլտետների դեկաններ, դասախոսներ, ուսանողներ:

Կարդալ ավելին