Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մեր ուսանողը մասնակցեց միջազգային գիտաժողովին

ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը հոկտեմբերի 15-19-ը կազմակերպել էր միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին:

Գիտաժողովին մասնակցում էին 350 ուսանողներ, ասպիրանտներ և երիտասարդ գիտնականներ՝ ՀՀ 15 և ԱՊՀ 16 բուհերից: Հոկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ գիտաժողովի հանդիսավոր բացումը, որին ներկա էին ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանը, ՈՒԳԸ նախագահ Միքայել Մալխասյանը, ՈՒԳԸ նախկին նախագահներ, ֆակուլտետների դեկաններ, դասախոսներ, ուսանողներ:

Կարդալ ավելին