Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Հողերի պահպանման հիմնախնդիրները» թեմայով զեկուցում կարդաց «ՔԿԳ» III կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

2017թ. մարտի 31-ին «Հողերի պահպանման հիմնախնդիրները» թեմայով զեկուցում կարդաց Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության III կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը:

«Հողերի պահպանման հիմնախնդիրները» թեմայով զեկուցում կարդաց   «ՔԿԳ» III կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

Զեկուցման մեջ ներկայացվեցին  հողի՝ երկրագնդի առանձնահատուկ պաշարի ստեղծման, օգտագործման և պահպանության մեթոդները:

Ընդգծվեց, որ հողը թեև վերականգնվող բնական պաշար է, սակայն այդ վերականգնումը չափազանց դանդաղ է ընթանում`1սմ-ը 100 տարում:

Որպես հողային ֆոնդի օգտագործման հետ կապված գլխավոր հիմնախնդիր՝ նշվեց գյուղատնտեսական հողերի շարունակ վատթարացումը`դեգրադացիան, որը բերում է հողի բերրիության անկման:

Նշվեց, որ հողերը քայքայվում են մարդու սխալ տնտեսական գործունեության հետևանքով և բնական ճանապարհով:

Առանձնացվեցին հողերի քայքայման հիմնական պատճառները՝ էրոզիան, աղակալումը, ճահճացումը, օգտակար հանածոների ոչ խելամիտ արդյունահանումը, քաղաքների, արդյունաբերական ձեռնարկությունների, ճանապարհների և այլ շինարարական օբյեկտների սխալ պլանավորումը, հողերի քիմիական աղտոտումը և այլն:

«Հողերի պահպանման հիմնախնդիրները» թեմայով զեկուցում կարդաց   «ՔԿԳ» III կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

Հիմնավորվեց, որ հողերի պահպանումը, նրա ռացիոնալ և խելացի օգտագործումն ունի մեծ նշանակություն. հողը մարդկանց կերակրող բնական տարրն է, և նրա վիճակի վատթարացումը կարող է հանգեցնել նրան, որ մարդը աստիճանաբար կզրկվի իր սննդի հայթայթման հիմնական միջոցից:

Ներկայացվեցին հիմնախնդրի վերացման գլխավոր ուղիները, որոնք են՝ հողաբարելավումը, մելիորացիան (հողի բերրիության երկարաժամկետ բարձրացման կամ տեղանքի ընդհանուր բարելավման նպատակով կիրառվող կազմակերպած, տնտեսական և տեխնիկական միջոցառումների ամբողջությունը), ագրոանտառմելիորացիան (ձորակների, լանջերի, ավազուտների անտառապատումը, տեխնիկական և կենսաբանական ռեկուլտիվացիան (առաջինի դեպքում կատարվում է տարածքի հատակագծում և հարթեցում, այն ծածկվում է բերրի հողի շերտով, երկրորդի ժամանակ կատարվում է քարահավաք, հարթեցում, հողի վարուցանք, պարարտացում, այնուհետև ծառատնկում), առաջավոր ագրոտեխնիկական, հողերի վերակուլտիվացիան (հողային մակերևույթի արագ վերականգնման համար պայմանների ստեղծումը), հողերի աղտոտման դեմ պայքարը և այլն:

Շեշտվեց, որ թեև բնապահպանական հիմնախնդիրները ոչ միշտ են առաջանում մարդու սխալ գործունեության հետևանքով, սակայն վերջինիս հետևանքով առաջացած հիմնախնդիրները չափազանց շատ են, ուստի անհրաժեշտ է  ձեռնարկել կանխարգելիչ միջոցառումներ, որոնք իրականացնելն ավելի հեշտ է և մատչելի, քան հիմնախնդիրը վերացնելը:

Վերջում ծավալվեց հետաքրքիր քննարկում՝ դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ:

Մասնաճյուղում կայացավ «Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

2017թ. փետրվարի 17-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ «Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը, որը կազմակերպել էր ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական գիտական ընկերությունը:

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

Մասնաճյուղի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ գիտաժողովի հանդիսավոր բացումը, որին ողջույնի խոսքով հանդես եկան ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Սամվել Առաքելյանը,  ՈՒԳԸ-ի նախագահ  Ալբերտ Զուրաբյանը, ՈՒԽ-ի նախագահ  Իսկուհի Շաղբաթյանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանը:

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

Մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը, ողջունելով բոլոր ներկաներին, գիտաժողովի կազմակերպիչներին, մասնակիցներին ու հրավիրվածներին, ներկայացրեց գիտաժողովի հիմնական նպատակը, այն է՝ երիտասարդության հիմնախնդիրների, պետության հզորացման գործում նրանց առաջարկների ու տեսակետների քննարկումը, ընդգծեց սահմանամերձ մարզում նման թեմայով հանրապետական գիտաժողով կազմակերպելու  կարևորությունը, պատմական համառոտ ակնարկի միջոցով հիմնավորեց նրա արդիականությունը: Իր ելույթի վերջում պարոն Առաքելյանը շեշտեց, որ գիտաժողովի նյութերը կտպագրվեն առանձին ժողովածուի տեսքով:

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

Ուսանողական խորհրդի նախագահ Իսկուհի Շաղբաթյանն էլ իր ողջույնի խոսքում մասնավորապես նշեց. «Ոչինչ այնպես չի նպաստում ապագայի ստեղծմանը, որքան համարձակ երազանքները: Այսօր դրանք ուտոպիա են, իսկ վաղը ձեռք են բերում մարմին ու հոգի» (Վիկտոր Մարի Հյուգո): Այդպիսին է նաև ուսանողի երազանքը՝ համարձակ, վեհ, պատասխանատու, որովհետև ուսանողն է հասարակության շարժիչ ուժը, պետության զարգացման ու առաջընթացի երաշխավորը: Եվ ամենևին էլ պատահական չէ, որ բոլոր երկրները շեշտադրումը կատարում են առավելապես կրթության վրա, ժամանակի հետ իրականացնում կրթական ոլորտին վերաբերող բարեփոխումներ: Լինելով ուսանողական խորհրդի նախագահ, առնչվելով մեր ուսանողներին հուզող խնդիրներին ու հետաքրքրություններին՝ ամեն օր ավելի ու ավելի եմ համոզվում, որ մեր սերունդը յուրահատուկ է իր ձգտումներով, քաղաքացիական գիտակցությամբ, նպատակներով ու դրանց իրագործմանն ուղղված ուղիների մշակմամբ: Մենք հստակ գիտակցում ենք, որ մեր ուսերին դրված է ազգի ապագայի կերտման պատվավոր առաքելությունը և ցանկալի արդյունքի հասնելու համար պետք է ցուցաբերել պահանջկոտություն սեփական անձի, հավատ սեփական ուժերի նկատմամբ: Այս գիտաժողովն էլ մեր կողմից այդպիսի մի գիտակցված քայլ է պետության հզորացման ուղիներ գտնելու ճանապարհին»:    

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

Ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն էին հայերենը, ռուսերենը և անգլերենը:

Գիտական նստաշրջանն անցկացվեց 8 աշխատանքային խմբերում՝ «Հայոց պատմություն». խումբ 1, «Հայոց պատմություն». խումբ 2, «Մանկավարժություն». խումբ 3, «Գրականագիտություն». խումբ 4, «Լեզվաբանություն». խումբ 5, «Հոգեբանություն». խումբ 6, «Հոգեբանություն». խումբ 7,  «Հոգեբանություն». խումբ 8:

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

Առաջին աշխատանքային խմբում (նախագահող՝ Վ.Պողոսյան, պատասխանատու՝ Կ.Գոգինյան) զեկուցումներով հանդես եկան յոթ ուսանողներ՝ Երևանի պետական և Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարաններից:

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

Երկրորդ աշխատանքային խմբում (նախագահող՝ Ա.Հովհաննիսյան, պատասխանատու՝ Ն.Չուխուրյան) զեկուցումներով հանդես եկան վեց ուսանողներ՝ Հայաստանի պետական մանկավարժական, Շիրակի պետական համալսարաններից, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից:

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

Երրորդ աշխատանքային խմբում (նախագահողներ՝ Է. Սիմոնյան, Վ.Մելիքսեթյան, պատասխանատու՝ Է.Ջամալյան) զեկուցումներով հանդես եկան ինը ուսանողներ՝ Հայաստանի պետական մանկավարժական, Վանաձորի պետական համալսարաններից, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից:

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

Չորրորդ աշխատանքային խմբում (նախագահող՝ Ա.Հասանյան, պատասխանատու՝ Ս.Մանուչարյան) զեկուցումներով հանդես եկան հինգ ուսանողներ՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից:

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

Հինգերորդ աշխատանքային խմբում (նախագահող՝ Ա.Սիմոնյան, Շ.Գրիգորյան, պատասխանատու՝ Հ.Դանիելյան) զեկուցումներով հանդես եկան վեց ուսանողներ՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից և Շիրակի պետական համալսարանից:

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

Վեցերորդ աշխատանքային խմբում (նախագահողներ՝ Դ.Սարգսյան, Լ.Սարգսյան, պատասխանատու՝ Ա.Պարոնյան) զեկուցումներով հանդես եկան ութ ուսանողներ՝ Երևանի պետական, Շիրակի պետական, Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարաններից, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից:

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

Յոթերորդ աշխատանքային խմբում (նախագահող՝ Վ.Միքայելյան, պատասխանատու՝ Ա.Ադյան) զեկուցումներով հանդես եկան ութ ուսանողներ՝ Երևանի պետական, Հայաստանի պետական մանկավարժական, Վանաձորի պետական համալսարաններից, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից:

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

Ութերորդ աշխատանքային խմբում (նախագահող՝ Ա.Կոբելյան, պատասխանատու՝ Է.Ղարայան) զեկուցումներով հանդես եկան ութ ուսանողներ՝ Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանից և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից:

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

Վերջում աշխատանքային խմբերի ղեկավարները գիտաժողովի մասնակիցներին հանձնեցին վկայագրեր:

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը

Գիտաժողովի բոլոր լուսանկարները

Զեկուցում կարդաց «ԻԿՄ» II կուրսի ուսանող Գիգուշ Մկրտչյանը

2016թ. դեկտեմբերի 8-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտություների ֆակուլտետում զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանող Գիգուշ Մկրտչյանը:

Զեկուցում կարդաց «ԻԿՄ» II կուրսի ուսանող Գիգուշ Մկրտչյանը

Զեկուցման ղեկավարն էր ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի  դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ. Մ.Զաքարյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Գիգուշ Մկրտչյանը ներկայացրեց մաթեմատիկական անալիզում իրական թվերի հաջորդականությունների սահմանների հաշվման համար որոշ դեպքերում կիրառվող Շտոլցի թեորեմը (ավստրիացի մաթեմատիկոս Օտտո Շտոլցի անունով):

Զեկուցողն անդրադարձավ Շտոլցի թեորեմի հետևանքներից մեկին՝ Չեզարոյի գումարային մեթոդի օրինաչափությանը, որի համաձայն՝ եթե հաջորդականությունը ձգտում է a թվին, ապա նրա անդամների միջին թվաբանականը ևս ձգտում է այդ թվին:

Վերջում տեղի ունեցավ քննարկում:

Զեկուցում կարդաց «ԻԿՄ» II կուրսի ուսանող Գիգուշ Մկրտչյանը

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության III կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

2016թ. հոկտեմբերի 14-ին «ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքար գյուղի  տուրիստական վայրերը» թեմայով զեկուցում կարդաց Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության III կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը:

14-10-2016-1

Զեկուցողը նախ ներկայացրեց Տավուշի մարզի աշխարհագրական դիրքը և առանձնահատկությունները, մարզի լեռնագրությունը և ջրագրությունը:

Տրվեց մարզկենտրոն Իջևանից 18 կմ հյուսիս՝ Սևքար գետի հովտում գտնվող համանուն գյուղի (Սևքար) մասին պատմական համառոտ ակնարկ:

14-10-2016-2

Հակոբ Դավթյանը “Google Earth” ծրագրով ներկաներին ծանոթացրեց տեղանքին, ներկայացրեց այն  լեռներն ու լեռնաշղթանները (օր.՝ Կապի, Ձնհալի, Հարսնաքարի, Թթուջրի, Յոթնաղբյուրի), որոնք  չկան ՀՀ և Տավուշի մարզի ֆիզիկական քարտեզների վրա,  բայց իրականում գոյություն ունեն և հետագայում պետք է քարտեզագրվեն:

Նշվեց, որ Սևքարը հիմնադրվել է մոտավորապես 900-1000 տարի առաջ: Տարածքը ծովի մակերևույթից ունի 700-1700մ բարձրություն: Գերակշռում են լեռնատափաստանային և լեռնաանտառային լանդշաֆտները: Գյուղի տարածքը 5078 հա է,  սահմանակից է Ղազախի շրջանին (Շահուկ քար), որի պատճառով  200 հա հողատարածք չի օգտագործվում:

Հանգամանորեն ներկայացվեցին Սևքար գյուղի՝ պատմամշակութային արժեք ներկայացնող կառույցները՝ եկեղեցին, խաչքարերը, հուշաղբյուրները, բնական գեղատեսիլ վայրերը և այլն:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության III կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

 

Նկարագրվեց Սևքարի հարուստ բնաշխարհը՝ նրա անտառներում աճող էնդեմիկ ծառատեսակները, կենդանական աշխարհը,  սառնորակ աղբյուրները (Մոշահավի, Կապի, Մամռուտի և այլն), գյուղատնտեսական նշանակություն ունեցող «Սալկուտ» առուն, որի ջրերը խառնվում են Սևքար գետին, հանգստի վայրերը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության III կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

Հիմնավորվեց, որ հնամենի Սևքար գյուղն իր գողտրիկ բնաշխարհով լիովին կարող է դառնալ զբոսաշրջիկների համար մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող վայր, գյուղի մաքուր անապական օդը և հանքային բուժիչ աղբյուրները, դեղաբույսերով հարուստ լեռնաշխարհը նպաստավոր են բնակչության հանգստի կազմակերպման, առողջության վերականգնման և տուրիզմի զարգացման համար:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության III կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

Զեկուցման վերջում ծավալվեց ակտիվ քննարկում, զեկուցողը պատասխանեց ներկաների ուղղած հարցերին:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության III կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

 

Զեկուցումներ կարդացին «ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները

2016թ. հունիսի 20-ին «Օպերացիոն համակարգեր» դասընթացի շրջանակներում զեկուցումներ կարդացին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողներ Մարգո Այդինյանը, Վլադիմիր Ներսիսյանը, Եվա Ավետիսյանը և Վահե Դավթյանը:

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ԿԱՐԴԱՑԻՆ «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՒ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ

Զեկուցումները պատրաստվել էին տեխն.գ.թ., դոցենտ Ա.Հովակիմյանի ղեկավարությամբ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ, տեխն. գ.թ. Ա.Սիմոնյանի ու դասախոս Ք.Օթարյանի աջակցությամբ:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ԿԱՐԴԱՑԻՆ «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՒ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ

Մարգո Այդինյանը ներկայացրեց զեկուցում՝ «Հոսքեր» թեմայով, որի շրջանակներում պատմեց  հոսքերի ստեղծման,  ավարտի և նրանց պարամետրերի մասին:

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ԿԱՐԴԱՑԻՆ «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՒ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ

Վլադիմիր Ներսիսյանը կարդաց «Սեմաֆորները և Մյուտեքսները» թեմայով զեկուցում, ներկայացրեց նրանց տեսակները և օրենքները:

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ԿԱՐԴԱՑԻՆ «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՒ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ

Վահե Դավթյանը ներկայացրեց «Dll գրադարան» թեմայով զեկուցում,  որտեղ նշեց դրա տեսակները, օգտագործման հնարավորությունները:

Եվա Ավետիսյանը կարդաց «Օպերատիվ և վիրտուալ հիշողությունները» թեմայով զեկուցում, նշեց նրանց կառուցվածքները և նրանց միջև կապը, վիրտուալ հիշողության դերն ու նշանակությունը ժամանակակից տեխնոլոգիաներում:

Ներկայացված զեկուցումները բավականին հետաքրքիր էին և ուսանելի, ծավալվեց աշխույժ քննարկում դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ: