Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ. Լաչիկյանը մասնակցեց միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների  

2015-16 ուստարվա ավարտը ԵՊՀ ԻՄ-ի Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաչիկյանի համար բավականին հագեցած էր. դասախոսական աշխատանքին ու քննական գործընթացին զուգահեռ՝ նա իր մասնակցությունը բերեց Երևանում կազմակերպված 2 հոբելյանական գիտաժողովների:

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ. Լաչիկյանը մասնակցեց միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների

Առաջինը կազմակերպվել էր Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանում և նվիրված էր արևմտահայ ականավոր մանկավարժ Հովհաննես Հինդլյանի ծննդյան 150-ամյակին: «Սփիւռք» գիտաուսումնական կենտրոնի հրավերին արձագանքել էին նշանավոր մտավորականներ՝ հայկական սփյուռքի տարբեր գաղթօջախներից՝ Պոլսի Կեդրոնական վարժարանի տնօրեն Սիլվա Գույումճյանը (Թուրքիա), հայտնի հայագետներ Արմեն Քյուրքչյանը (Կանադա), Կարապետ Դաքեսյանը (Ֆրանսիա), Հրայր Ճեպեճյանը (Կիպրոս), Գաբրիել Սուլթանյանը (Մեծ Բրիտանիա) և շատ ուրիշներ:

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ. Լաչիկյանը մասնակցեց միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների

Լևոն Լաչիկյանը հանդես եկավ «Հինդլյանի հայաստանյան ներկայությունը» թեմայով զեկուցմամբ՝ նվիրված մեծ մանկավարժի հայացքների վերընձյուղմանը մայր հայրենիքում, ինչպես նաև ՀՀ Տավուշի մարզում գործող Հ.Հինդլյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 10-ամյա փորձին: Ավելին՝ մեր դասախոսի առաջարկով երկօրյա գիտաժողովի երկրորդ օրվա նիստը գումարվեց  Տավուշի մարզի Կայան ավանում, ուր այցելեցին արտերկրից ժամանած հյուրերն ու երևանցի գիտնականները: Այդտեղ նրանք ոչ միայն հյուրընկալվեցին Հ. Հինդլյանի անվան դպրոցում, այլև մոտիկից տեսան այն սահմանը, որից սկսվում է հող հայրենին:

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ. Լաչիկյանը մասնակցեց միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների

Հաջորդ գիտաժողովը, որին մասնակցեց մեր դասախոսը, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում հունիսի 16-ին կայացած ներկայացուցչական գիտաժողովն էր՝ նվիրված հայ հանրագիտակ մտածող Խաչատուր Էրզրումեցու 350-ամյա հոբելյանին: Լ.Լաչիկյանը գիտաժողովում ներկայացրեց «Լեզվի և խոսքի գեղագիտության հարցերը Խաչատուր Էրզրումեցու աշխատություններում» զեկուցումը:

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ. Լաչիկյանը մասնակցեց միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների

Վերոհիշյալ 2 գիտաժողովներն էլ ընթացան Լևոն Լաչիկյանի դիտարժան գծանկարների ուղեկցությամբ: Մանկավարժական համալսարանում  բացվեց նրա՝ թվով 11-րդ անհատական ցուցահանդեսը, որը կրում էր «Պոլիսը՝ մոտ ու հեռու» խորագիրը: Իսկ ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի նիստերի դահլիճում գեղագետի ներկայացրած գործերը վերստեղծեցին քաղաքային այն միջավայրը (Վենետիկ, Կ.Պոլիս), որտեղ 17-18-րդ դարերի սահմանագծին ապրել ու ստեղծագործել էր Խաչատուր Էրզրումեցին:

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ. Լաչիկյանը մասնակցեց միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիներ Օլյա և Գոհար Գրիգորյանները

2016թ. մայիսի 26-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիներ Օլյա և Գոհար Գրիգորյանները:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիներ Օլյա և Գոհար Գրիգորյանները

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուման թեման էր «Ուռուցիկ ֆունկցիաները», ղեկավարն էր Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ, դոցենտ Մ.Զաքարյանը:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիներ Օլյա և Գոհար Գրիգորյանները

Օլյա Գրիգորյանը տվեց ուռուցիկ ֆունկցիաների սահմանումը, ներկայացրեց նրանց բնորոշ մի շարք հատկություններ:

Խոսվեց շրջման կետերի մասին, ուռուցիկության պայմանի մեջ նշվեց նրանց դերը, բերվեցին համապատասխան օրինակներ, նաև ուռուցիկ ֆունկցիաները մեկնաբանվեցին գրաֆիկորեն:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիներ Օլյա և Գոհար Գրիգորյանները

Գոհար Գրիգորյանը հիմնականում ներկայացրեց Յենսենի, Յունգի, Մինկովսկու և Հոլդերի անհավասարությունների ապացույցները, որոնք գլխավորապես իրականացվեցին մաթինդուկցիայի մեթոդով, ինչպես նաև ինտեգրալների համար:

Զեկուցման թեման բավականին հետաքրքիր էր և մաթեմատիկայում կիրառելի:
Վերջում ծավալվեց աշխույժ քննարկում` դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ:

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը

2016թ. մայիսի 24-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը:

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը

Զեկուցման ղեկավարն էր ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ, դոցենտ Մ.Զաքարյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը

Զեկուցումը բավականին հետաքրքիր թեմայով էր` «Դիրիխլեի սկզբունքը և Լայբնիցի հայտանիշը»:
Ուսանողուհին ներկայացրեց, թե ինչպես են օգտագործվել միջին արժեքի երկրորդ թեորեմը, Լայբնիցի թեորեմը և Դիրիխլեի սկզբունքը, տվեց դրանց ապացույցները, բերեց համապատասխան օրինակներ:

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը

Զեկուցման վերջում իրականացվեց քննարկում, ներկաները զեկուցողին ուղղեցին հարցեր և ստացան սպառիչ պատասխաններ:

 

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

2016թ. մայիսի 12-ին և 13-ին զեկուցումներ կարդացին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիներ Ալիսա Թամրազյանը և Հասմիկ Հակոբյանը:

Զեկուցումներին ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

Ալիսա Թամրազյանը ներկայացրեց զեկուցում՝ «Որոշ անհավասարությունների ապացույցներ» թեմայով:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցման ղեկավարն էր Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ, դոցենտ Մ.Զաքարյանը:

Անհավասարությունները հիմնականում ապացուցվեցին ֆունկցիայի ածանցյալի կիրառությամբ, ինչպես նաև Թեյլորի շարքի վերլուծության և որոշակի նշանակումների միջոցով:

Հասմիկ Հակոբյանը կարդաց զեկուցում՝ «Անընդհատ և հավասարաչափ, անընդհատ ֆունկցիաներ և Կանտորեմի թեորեմի ապացույցը» թեմայով:
Զեկուցման ղեկավարն էր Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ, ֆ.մ.գ.թ. Հ.Քամալյանը:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցման մեջ ներկայացվեց կոմպակտության գաղափարը և Բորելլի լեմման: Բերվեցին համապատասխան օրինակներ, որտեղ ֆունկցիան անըդհատ էր, բայց ոչ հավասարաչափ:

Զեկուցումներից հետո ուսանողների և դասախոսների մասնակցությամբ իրականացվեց եզրափակիչ քննարկում, զեկուցողներին ուղղվեցին հարցեր, տրվեցին սպառիչ պատասխաններ:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

2016թ. մայիսի 4-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիներ Անահիտ Հովսեփյսնը, Նազելի Խաչատրյանը, Շուշան Նիազյանը և Էրինե Ղարայանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցողները ներկայացրին Մերգելյան ակումբում իրենց ստացած գիտելիքները և որոշ թեմաներ IT անվտանգության բնագավառում:

Անահիտ Հովսեփյանը ներկայացրեց “New technology education fund” բարեգործական հիմնադրամի ստեղծման պատմությունը, աշխատանքային գործունեությունը և հայաստանյան մասնաճյուղի հիմնադրման նպատակներն ու նախաձեռնությունները:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Նշվեց նաև մասնաճյուղի ուսանողների ճանաչողական այցի ժամանակ ներկայացված աշխատանքների և կատարվելիք ծրագրերի մասին:

Նազելի Խաչատրյանը, շարունակելով թեման, նեկայացրեց կազմակերպության լոգոն, նրա գործունեության մասին հետաքրքիր փաստեր:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Շուշան Նիազյանը ներկայացրեց «Կիբեռանվտանգություն» թեման: Սահմանեց, թե ինչ է կիբեռանվտանգությունը և ներկայացրեց վերջին մի քանի տարիների կիբեռհանցագործության վիճակագրական տվյալները:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Էրինե Ղարայանը ներկայացրեց «Կրիպտոգրաֆիա» թեման, նրա անհրաժեշտությունը IT անվտանգության բնագավառում, անվտանգության համար օգտագործվող ինֆորմացիայի կոդավորման տարբեր մեթոդները:
Զեկուցողը նաև կատարեց պատմական ակնարկ Հուլյոս Կեսարի գաղտնագրի (բազմայբուբենային շիֆր) մասին, որը կիրառություն է ստացել ժամանակակից համակարգչային տեխնիկայում:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Ներկայացված զեկուցումները բավականին հետաքրքիր էին և ուսանելի, ծավալվեց աշխույժ քննարկում դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները