Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը

2016թ. մայիսի 24-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը:

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը

Զեկուցման ղեկավարն էր ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ, դոցենտ Մ.Զաքարյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը

Զեկուցումը բավականին հետաքրքիր թեմայով էր` «Դիրիխլեի սկզբունքը և Լայբնիցի հայտանիշը»:
Ուսանողուհին ներկայացրեց, թե ինչպես են օգտագործվել միջին արժեքի երկրորդ թեորեմը, Լայբնիցի թեորեմը և Դիրիխլեի սկզբունքը, տվեց դրանց ապացույցները, բերեց համապատասխան օրինակներ:

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը

Զեկուցման վերջում իրականացվեց քննարկում, ներկաները զեկուցողին ուղղեցին հարցեր և ստացան սպառիչ պատասխաններ:

 

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

2016թ. մայիսի 12-ին և 13-ին զեկուցումներ կարդացին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիներ Ալիսա Թամրազյանը և Հասմիկ Հակոբյանը:

Զեկուցումներին ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

Ալիսա Թամրազյանը ներկայացրեց զեկուցում՝ «Որոշ անհավասարությունների ապացույցներ» թեմայով:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցման ղեկավարն էր Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ, դոցենտ Մ.Զաքարյանը:

Անհավասարությունները հիմնականում ապացուցվեցին ֆունկցիայի ածանցյալի կիրառությամբ, ինչպես նաև Թեյլորի շարքի վերլուծության և որոշակի նշանակումների միջոցով:

Հասմիկ Հակոբյանը կարդաց զեկուցում՝ «Անընդհատ և հավասարաչափ, անընդհատ ֆունկցիաներ և Կանտորեմի թեորեմի ապացույցը» թեմայով:
Զեկուցման ղեկավարն էր Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ, ֆ.մ.գ.թ. Հ.Քամալյանը:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցման մեջ ներկայացվեց կոմպակտության գաղափարը և Բորելլի լեմման: Բերվեցին համապատասխան օրինակներ, որտեղ ֆունկցիան անըդհատ էր, բայց ոչ հավասարաչափ:

Զեկուցումներից հետո ուսանողների և դասախոսների մասնակցությամբ իրականացվեց եզրափակիչ քննարկում, զեկուցողներին ուղղվեցին հարցեր, տրվեցին սպառիչ պատասխաններ:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

2016թ. մայիսի 4-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիներ Անահիտ Հովսեփյսնը, Նազելի Խաչատրյանը, Շուշան Նիազյանը և Էրինե Ղարայանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցողները ներկայացրին Մերգելյան ակումբում իրենց ստացած գիտելիքները և որոշ թեմաներ IT անվտանգության բնագավառում:

Անահիտ Հովսեփյանը ներկայացրեց “New technology education fund” բարեգործական հիմնադրամի ստեղծման պատմությունը, աշխատանքային գործունեությունը և հայաստանյան մասնաճյուղի հիմնադրման նպատակներն ու նախաձեռնությունները:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Նշվեց նաև մասնաճյուղի ուսանողների ճանաչողական այցի ժամանակ ներկայացված աշխատանքների և կատարվելիք ծրագրերի մասին:

Նազելի Խաչատրյանը, շարունակելով թեման, նեկայացրեց կազմակերպության լոգոն, նրա գործունեության մասին հետաքրքիր փաստեր:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Շուշան Նիազյանը ներկայացրեց «Կիբեռանվտանգություն» թեման: Սահմանեց, թե ինչ է կիբեռանվտանգությունը և ներկայացրեց վերջին մի քանի տարիների կիբեռհանցագործության վիճակագրական տվյալները:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Էրինե Ղարայանը ներկայացրեց «Կրիպտոգրաֆիա» թեման, նրա անհրաժեշտությունը IT անվտանգության բնագավառում, անվտանգության համար օգտագործվող ինֆորմացիայի կոդավորման տարբեր մեթոդները:
Զեկուցողը նաև կատարեց պատմական ակնարկ Հուլյոս Կեսարի գաղտնագրի (բազմայբուբենային շիֆր) մասին, որը կիրառություն է ստացել ժամանակակից համակարգչային տեխնիկայում:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Ներկայացված զեկուցումները բավականին հետաքրքիր էին և ուսանելի, ծավալվեց աշխույժ քննարկում դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Մեր ուսանողուհին զեկուցում կարդաց 2016թ. ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի տարեկան գիտական նստաշրջանում  

2016թ. ապրիլի 25-29-ը  ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված  տարեկան գիտական նստաշրջանում ԵՊՀ ԻՄ-ից Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «ԻԿՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Ալվինա Գևորգյանը հանդես եկավ զեկուցումով, որի գիտական ղեկավարն էր ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Մ.Զաքարյանը:

Մեր ուսանողուհին զեկուցում կարդաց 2016թ. ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի  տարեկան գիտական նստաշրջանում

Զեկուցման թեման էր «Էյլերի Բետա և Գամա ֆունկցիաները»:

Իր զեկուցման մեջ մեր ուսանողուհին նախ սահմանել է, թե որոնք են Էյլերի Բետա և Գամա ֆունկցիաները (Էյլերի առաջին և երկրորդ սեռի ինտեգրալները), ցույց է տվել Բետա և Գամա ֆունկցիաների միջև եղած կապը, համապատասխան օրինակների հիման վրա քննության է առել որոշ հատկություններ:

Շեշտը հատկապես դրվել է n-րդ աստիճանի հանրահաշվական հավասարումների  լուծման մեջ Էյլերի Բետա և Գամա ֆունկցիաների կիրառությունների վրա:

Ալվինա Գևորգյանին զեկուցման համար տրվեց գիտական նստաշրջանի մասնակցության հավաստագիր: 

Մեր ուսանողուհին զեկուցում կարդաց 2016թ. ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի  տարեկան գիտական նստաշրջանում

Ներկայացված զեկուցումը համապատասխան ֆակուլտետի գիտական խորհրդի երաշխավորությանն արժանանալու դեպքում կտպագրվի «ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու» գիտական պարբերականում:

«Զեկուցումը  կտպագրվի, թե ոչ, երկրորդական խնդիր է՝ այն ամենի համեմատությամբ, ինչ տվեց ինձ մասնակցությունը նստաշրջանին, – նշեց Ալվինա Գևորգյանը և հավելեց, – այն, որ շուրջ մեկ շաբաթ  շփվում ես նույն մասնագիտությամբ Մայր բուհում սովորող ուսանողների հետ, ծանոթանում ես նրանց կատարած հետազոտություններին, հասկանում քո առավելություններն ու թերությունները, ձեռք ես բերում վստահություն  ինքդ քո ուժերի նկատմամբ: – Շնորհակալ եմ մեր բոլոր դասախոսներին և հատկապես պարոն Զաքարյանին՝ իմ աշխատանքը ղեկավարելու և ինքնադրսևորվելու այս հնարավորության համար»:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

2016թ. ապրիլի 28-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Հողային պաշարների օգտագործման ծրագրավորումը»:

Զեկուցողը նշեց, որ հողային պաշարների օգտագործման ծրագրավորումն իրականացվում է սոցիալ-տնտեսական, հողաշինարարական, քաղաքաշինական, բնապահպանական ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի հիման վրա՝ տարածքների զարգացման հեռանկարը որոշելու նպատակով:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

Ներկայացվեց, որ հողերի մոնիթորինգը հողի գնի վիճակի և գնի վերաբերյալ դիտարկումների, հետազոտությունների ու հետախուզումների համակարգ է, որը ներառում է նաև հողերի վրա ամրակայված գույքի մոնիթորինգը։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հողերը մոնիթորինգի օբյեկտ են։

Վերջում իրականացվեց ակտիվ քննարկում՝ դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ: