Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հոգեբանի օրվան նվիրված գիտագործնական կոնֆերանս (22.11.2014թ.)