Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գրքի շնորհանդես

2014թ. մարտի 12-ին` ժամը 15:00-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանում տեղի կունենա Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի դասախոս Լ.Լաչիկյանի «Խաչվող ճանապարհներ» գրքի  անգլերեն թարգմանության և նրա կազմած «Հայաստան» բանաստեղծական ժողովածուի շնորհանդեսը:

Սիրով հրավիրում ենք: