Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հեռակա ուսուցման համակարգի դասացուցակ

Հեռակա ուսուցման համակարգի 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի դասացուցակներ

 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Պատմություն
 • Մանկավարժություն և հոգեբանություն
 • Հոգեբանություն
 • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
 • Տնտեսագիտության տեսություն
 • Ֆինանսներ
 • Սերվիս 
 • Զբոսաշրջություն
 • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
 • Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա
 • Բնապահպանություն և բնօգտագործում
 • Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ