Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները եվ արդյունքները

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

  • 2019-2020 ուստարվա  I   կիսամյակի  ընթացիկ քննությունների արդյունքները                                                                                                          
  • 2019-2020 ուս.տարվա I կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփ                                                                              ________________________________________________________________

                                                        ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ                                                      

  • 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի  եզրափակիչ գնահատման դասընթացների ընթացիկ քննությունների  ժամանակացույց      
  • 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի առանց  եզրափակիչ գնահատման դասընթացների ընթացիկ ստուգումների  ժամանակացույց