Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Բակալավրական և մագիստրոսական կրթությունն իմ աչքերով» թեմայով քննարկում

«Բակալավրական և մագիստրոսական կրթությունն իմ աչքերով»  թեմայով քննարկում

 

2016թ. ապրիլի 1-ին՝ ժամը 13:40-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանում տեղի կունենա «Բակալավրական և մագիստրոսական կրթությունն իմ աչքերով» թեմայով քննարկում ավարտական կուրսերի այն ուսանողների հետ, ովքեր պատրաստվում են իրենց ուսումը շարունակելու մագիստրատուրայում:

Ստորև ներկայացնում ենք քննարկվելիք հարցերի մոտավոր շրջանակը.

  1. Ընդունվելիս ի՞նչ ակնկալիքներ ու սպասելիքներ ունեիք ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից, և որքանով արդարացան դրանք:

  2. Բակալավրական կրթության շրջանակներում, ըստ Ձեզ, մասնաճյուղը կարողացավ տալ բավարար գիտելիքներ ու հմտություններ՝ Ձեր մասնագիտությամբ աշխատելու համար:

  3. Գործող գնահատման համակարգը, Ձեր կարծիքով, կարողացա՞վ լիարժեք բացահայտել Ձեր գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները:

  4. Որո՞նք են այն շարժառիթները, որոնք Ձեզ մղում են ուսումը շարունակելու մագիստրատուրայում:

  5. Ընդհանրապես ի՞նչ պատկերացում ունեք մագիստրոսական կրթության, նրա նպատակների ու հնարավորությունների մասին:

  6. Ցանկություն ունե՞ք հետագայում զբաղվելու ուսումնագիտական գործունեությամբ: