Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ամբիոնների համատեղ նիստ

 

Հայտնում ենք Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի Դեկորատիվ կիրառական արվեստի և  Գծանկար, գունանկարի  ամբիոնների դասախոսներին, որ 2014 թ. սեպտեմբերի 18-ին` ժամը 13:00 –ին, տեղի կունենա ամբիոնների համատեղ նիստ:

Դեկորատիվ կիրառական արվեստի և Գծանկար, գունանկարի ամբիոններ