Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ և արձանագրություններ

2022-2023 ուստարի

2021-2022 ուստարի

 • Արձանագրություն  7 /10.03.2022/                                                                                                                                                                                                                    
 • Արձանագրություն 6  /02․02․2022/                                                                                                                                                                                                            
 • Արձանագրություն 5 /17.12.2021/                                                                                                                                                                                                                  
 • Արձանագրություն 4 /25․11․2021/                                                                                                                                                                                                                       
 • Արձանագրություն 3 /20.10․2021/                                                                                                                                                                                                                    
 • Արձանագրություն 2 /24․09․2021/                                                                                       
 • Արձանագրություն 1   /31․08․2021/  

2020-2021 ուստարի

2019-2020 ուստարի

2018-2019 ուստարի

 • Արձանագրություն 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 • Արձանագրություն 9                                                                                                                                                                                                                                             
 • Արձանագրություն 8                                                                                                                                                                                                                                           
 • Արձանագրություն 7                                                                                                                                                                                                                                          
 • Արձանագրություն 6                                                                                                                                                                                                                                        
 • Արձանագրություն 5                                                                                                                                                                                                                                       
 • Արձանագրություն  4                                                                                                                                                                
 • Արձանագրություն 3                                                                                                                              
 • Արձանագրություն 2                                                                                                                                                                                                                                         
 • Արձանագրություն 1

2017-2018 ուստարի

 

 

2016-2017 ուստարի

 

 

2015-2016 ուստարի

 

 

2014-2015 ուստարի

 

 

 

2013-2014 ուստարի