Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ և արձանագրություններ

2018-2019 ուստարի

2017-2018 ուստարի

 

 

2016-2017 ուստարի

 

 

2015-2016 ուստարի

 

 

2014-2015 ուստարի

 

 

 

2013-2014 ուստարի