Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ և արձանագրություններ

2020-2021 ուստարի

2019-2020 ուստարի

2018-2019 ուստարի

  • Արձանագրություն 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Արձանագրություն 9                                                                                                                                                                                                                                             
  • Արձանագրություն 8                                                                                                                                                                                                                                           
  • Արձանագրություն 7                                                                                                                                                                                                                                          
  • Արձանագրություն 6                                                                                                                                                                                                                                        
  • Արձանագրություն 5                                                                                                                                                                                                                                       
  • Արձանագրություն  4                                                                                                                                                                
  • Արձանագրություն 3                                                                                                                              
  • Արձանագրություն 2                                                                                                                                                                                                                                         
  • Արձանագրություն 1

2017-2018 ուստարի

 

 

2016-2017 ուստարի

 

 

2015-2016 ուստարի

 

 

2014-2015 ուստարի

 

 

 

2013-2014 ուստարի