Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենի հրամաններ