Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (ԳԱՑ)

  • 2012-2017 թթ.                                                                                                                                            
  • 2011-2016թթ.