Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

harutyunyan_qristineԱնգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչն է բ.գ.թ., դոցենտ Քրիստինե Մուրադի Հարությունյանը:

Անգլերեն լեզվի ամբիոնն իրականացնում է բազմաբնույթ գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքներ: Այն ապահովում է ինչպես անգլերենի գործնական ուսուցումը՝  որպես հիմնական և երկրորդ մասնագիտական օտար լեզու, այնպես էլ անգլերենով տեսական դասընթացների դասավանդումը անգլիական բանասիրության տարբեր ոլորտներում:

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» առարկան դասավանդվում է բոլոր ֆակուլտետներում: Ամբիոնը պատրաստում  է մասնագիտական անգլերենին տիրապետող շրջանավարտներ:

Ամբիոնի գիտական աշխատանքները զարգանում են ժամանակակից լեզվաբանության տարբեր ուղղություններով:        

Ամբիոնի և Peace Corps կազմակերության համագործակցության արդյունքում ստեղծվել է English Resource Centre կենտրոնը, որն աջակցում է անգլերեն լեզու սովորելու ցանկություն ունեցող բոլոր ուսանողներին:   

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով 

2018-2019  ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց 

2018-2019  ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց 

                                         ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

Հարությունյան Քրիստինե Մուրադի բ.գ.թ.,դոցենտ, ամբիոնի վարիչ
Չուբարյան Աստղիկ Էդուարդի բ.գ.թ., պրոֆեսոր
Երնջակյան Նուարդա Վարդգեսի բ.գ.թ., դոցենտ
Մուրադյան Գայանե Հարությունի բ.գ.թ., դոցենտ
Գասպարյան Նարինե Ալբերտի բ.գ.թ., ասիստենտ
Կարապետյան Աննա Կարոյի բ.գ.թ.,  ասիստենտ
Դադյան Քրիստինե Յուրիի բ.գ.թ., ասիստենտ 
Անտոնյան Զարուհի Հենրիկի ասիստենտ
Գրիգորյան Շուշանիկ Սերգոյի դասախոս
Էվինյան Սեդա Սերգեյի դասախոս
Թեմրազյան Էմմա Հայկի դասախոս
Սիմոնյան Աստղիկ Վահանի դասախոս
Օթարյան Անուշ Սերգոյի գործավար-օպերատոր

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Աբրահամյան Սոնիկ

Բագումյան Լուսինե

Գասպարյան Նարինե

Էվինյան Սեդա

Թեմրազյան Էմմա

Հարությունյան Քրիստինե

Մուրադյան Գայանե

Չուբարյան Աստղիկ

ՀասցեՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄՕտար լեզուների ամբիոն

Հեռ.` (+37410) 583820, (+37477) 087700

Էլ. փոստ` charoutyunyan@gmail.com

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

Էջեր