Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ և ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

harutyunyan_qristine

Անգլերեն լեզվի եւ գրականության ամբիոնի վարիչն է բ.գ.թ., դոցենտ Քրիստինե Մ. Հարությունյանը:

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն ունի կարևոր դեր հանրապետությունում որակյալ մասնագետների պատրաստման եւ տարբեր գիտական եւ ուսումնամեթոդական աշխատանքների իրականացման գործում: Այն ապահովում է ինչպես գործնական անգլերենի ուսումնասիրությունը որպես հիմնական եւ երկրորդ մասնագիտական օտար լեզու եւ տեսական անգլերեն `տարբեր անգլերենի բանասիրության ոլորտներում:

«Անգլերեն լեզու եւ գրականություն» առարկան դասավանդվում է բոլոր ֆակուլտետներում: Ամբիոնը ապահովում է անգլերենի բարձր մակարդակի գիտելիքներ եւ շրջանավարտների հմտություններ։

Ամբիոնը իրականացնում է գիտական աշխատանք ժամանակակից լեզվաբանության տարբեր ուղղություններով:

Ամբիոնի և «Խաղաղության կորպուս» կազմակերպության համատեղ գործընկերության արդյունքում բացվել է անգլերեն ռեսուրս կենտրոն, որն աջակցում է բոլոր անգլերեն լեզու սովորողներին:

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների գրաֆիկ

2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ

 

 

ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

Հարությունյան Քրիստինե Մ. բ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոն վարիչ
Չուբարյան Աստղիկ Է. բ․գ.թ., դոցենտ, պրոֆեսոր
Երնջակյան Նուարդ Վ. բ.գ.թ., դոցենտ
Մուրադյան Գայանե Հ. բ.գ.թ., դոցենտ
Գասպարյան Նարինե Ա. բ.գ.թ. ասիստենտ
Կարապետյան Աննա Կ. բ.գ.թ. դոցնետ, ասիստենտ
Դադյան Քրիստինե  բ.գ.թ., դոցենտ
Անտոնյան Զարոհի հ..   ասիստենտ
Գրիգորյան Շուշանիկ Ս.  դասախոս
Էվինյան Սեդա Ս. դասախոս
Թեմրազյան Էմմա Հ. դասախոս
Սիմոնյան Աստղիկ Վ.. դասախոս
Օթարյան Անուշ Ս. գործավար-օպերատոր

Գիտահետազոտական աշխատանք

Դադյան Քրիստինե 

Կարապետյան Աննա

Գասպարյան Նարինե

Էվինյան Սեդա

Թեմրազյան Էմմա

Հարությունյան Քրիստինե 

Մուրադյան Գայանե

Չուբարյան Աստղիկ

 

Հասցե` ՀՀ,  Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Օտար լեզուների ամբիոն

Հեռ.` (+37410) 583820, (+37477) 087700

Էլ. փոստ` charoutyunyan@gmail.com

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

Էջեր