Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ և ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

harutyunyan_qristine

Անգլերեն լեզվի եւ գրականության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է բ.գ.թ., դոցենտ Քրիստինե Մ. Հարությունյանը:

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն ունի կարևոր դեր հանրապետությունում որակյալ մասնագետների պատրաստման եւ տարբեր գիտական եւ ուսումնամեթոդական աշխատանքների իրականացման գործում: Այն ապահովում է ինչպես գործնական անգլերենի ուսումնասիրությունը որպես հիմնական եւ երկրորդ մասնագիտական օտար լեզու եւ տեսական անգլերեն `տարբեր անգլերենի բանասիրության ոլորտներում:

«Անգլերեն լեզու եւ գրականություն» առարկան դասավանդվում է բոլոր ֆակուլտետներում: Ամբիոնը ապահովում է անգլերենի բարձր մակարդակի գիտելիքներ եւ շրջանավարտների հմտություններ։

Ամբիոնը իրականացնում է գիտական աշխատանք ժամանակակից լեզվաբանության տարբեր ուղղություններով:

Ամբիոնի և «Խաղաղության կորպուս» կազմակերպության համատեղ գործընկերության արդյունքում բացվել է անգլերեն ռեսուրս կենտրոն, որն աջակցում է բոլոր անգլերեն լեզու սովորողներին:

2019-2020 ուստարվա աշխատանքային պլան

2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների գրաֆիկ

2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ

ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

Հարությունյան Քրիստինե Մուրադի բ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոն վարիչի ժ/պ
Չուբարյան Աստղիկ Էդուարդի բ․գ.թ., դոցենտ, պրոֆեսոր
Երնջակյան Նուարդա Վարդգեսի բ.գ.թ., դոցենտ
Մուրադյան Գայանե Հարությունի բ.գ.թ., դոցենտ
Գասպարյան Նարինե Ալբերտի բ.գ.թ. դոցնետ
Կարապետյան Աննա Կարոյի բ.գ.թ. ասիստենտ
Դադյան Քրիստինե Յուրիի բ.գ.թ.,ասիստենտ
Անտոնյան Զարոհի Հենրիկի    ասիստենտ
Թեմրազյան Էմմա Հայկի ասիստենտ
Էվինյան Սեդա Սերգեյի դասախոս
Գրիգորյան Շուշանիկ Սերգոյի դասախոս
Սիմոնյան Աստղիկ Վահանի դասախոս
Օթարյան Անուշ Սերգոյի գործավար-օպերատոր

Գիտահետազոտական աշխատանք

Դադյան Քրիստինե 

Կարապետյան Աննա

Գասպարյան Նարինե

Էվինյան Սեդա

Թեմրազյան Էմմա

Հարությունյան Քրիստինե 

Մուրադյան Գայանե

Չուբարյան Աստղիկ

Երնջակյան Նուարդ

Անտոնյան Զարուհի

 

Հասցե` ՀՀ,  Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Օտար լեզուների ամբիոն

Հեռ.` (+37410) 583820, (+37477) 087700

Էլ. փոստ` charoutyunyan@gmail.com

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

Էջեր