Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.թ.,դոցենտ   Միրզոյան Ռ.Վ.

Միրզոյան Ռուզան Վասիլի

Օտար լեզուների ամբիոնը ձևավորվել է 1992թ-ին: Ամբիոնի առաջին վարիչն էր Գոհար Համզյանը, այնուհետև՝ Մարատ Զուրաբյանը/2000թ./, ապա բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Լևոն Մկրտիչի Մկրյանը /2004թ./, ում շնորհիվ մասնաճյուղում բացվեց «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության բաժինը: Ելնելով տարածաշրջանի պահանջներից՝ 2007-2008 ուստարում բացվեց «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության բաժինը:

    2016 -2017 ուստարվանից օտար լեզուների ամբիոնը բաժանվել է  երկու ամբիոնների՝ անգլերեն լեզվի և գրականության,  ֆրանսերեն լեզվի և գրականության, ձևավորվել է նաև ռուսաց լեզվի սեկցիան:

 2017-2018 ուստարվա աշխատանքային պլան

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2016-2017  ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

  ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

Միրզոյան Ռուզան Վասիլի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ
Դավթյան Նունե Արտավազդի բ.գ.թ., ասիստենտ
Կարապետյան Միրա Զավենի ասիստենտ
Մարդանյան Աիդա Սերգեյի ասիստենտ
Բարխուդարյան Ալվարդ Կիմիկի դասախոս
Աղբալյան Մանե Թոռնիկի դասախոս
Բադալյան Տաթևիկ Գրիշայի դասախոս
Հովհաննիսյան Անահիտ Մաքսիմի դասախոս
Մարգարյան Դավիթ Սեյրանի դասախոս
Քարտաշյան Աշխեն Արթուրի դասախոս
Օհանյան Սվետա Հովիկի դասախոս

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Աղբալյան Մանե

Հովհաննիսյան Անահիտ

Մարդանյան Աիդա

Միրզոյան Ռուզան

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|