Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ`  ասիստենտ  Մարդանյան Ա.Ս.

Մարդանյան Աիդա ՍերոժիՕտար լեզուների ամբիոնը ձևավորվել է 1992թ-ին: Ամբիոնի առաջին վարիչն էր Գոհար Համզյանը, այնուհետև՝ Մարատ Զուրաբյանը/2000թ./, ապա բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Լևոն Մկրտիչի Մկրյանը /2004թ./, ում շնորհիվ մասնաճյուղում բացվեց «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության բաժինը: Ելնելով տարածաշրջանի պահանջներից՝ 2007-2008 ուստարում բացվեց «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության բաժինը:

    2016 -2017 ուստարվանից օտար լեզուների ամբիոնը բաժանվել է  երկու ամբիոնների՝ անգլերեն լեզվի և գրականության,  ֆրանսերեն լեզվի և գրականության, ձևավորվել է նաև ռուսաց լեզվի սեկցիան:

2019-2020 ուստարվա աշխատանքային պլան

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի դասալսումների գրաֆիկ

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ

  ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

Մարդանյան Աիդա Սերգեյի ամբիոնի վարիչի ժ/պ, ասիստենտ
Միրզոյան Ռուզան Վասիլի  բ.գ.թ. դոցենտ
Կարապետյան Միրա Զավենի ասիստենտ
Աղբալյան Մանե Թոռնիկի դասախոս
Հովհաննիսյան Անահիտ Մաքսիմի դասախոս
Մարգարյան Դավիթ Սեյրանի դասախոս
Օհանյան Սվետա Հովիկի դասախոս
Գասպարյան Գայանե Արմենի գործավար-օպերատոր

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

2018-2019 ուստարի

Աղբալյան Մանե

Հովհաննիսյան Անահիտ

Մարդանյան Աիդա

Միրզոյան Ռուզան

Կարապետյան Միրա 

Օհանյան Սվետա

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

Էջեր