Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ`  ասիստենտ  Մարդանյան Ա.Ս.

Մարդանյան Աիդա ՍերոժիՕտար լեզուների ամբիոնը ձևավորվել է 1992թ-ին: Ամբիոնի առաջին վարիչն էր Գոհար Համզյանը, այնուհետև՝ Մարատ Զուրաբյանը/2000թ./, ապա բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Լևոն Մկրտիչի Մկրյանը /2004թ./, ում շնորհիվ մասնաճյուղում բացվեց «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության բաժինը: Ելնելով տարածաշրջանի պահանջներից՝ 2007-2008 ուստարում բացվեց «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության բաժինը:

    2016 -2017 ուստարվանից օտար լեզուների ամբիոնը բաժանվել է  երկու ամբիոնների՝ անգլերեն լեզվի և գրականության,  ֆրանսերեն լեզվի և գրականության, ձևավորվել է նաև ռուսաց լեզվի սեկցիան:

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների գրաֆիկ

2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ

 

  ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

Մարդանյան Աիդա Սերգեյի ամբիոնի վարիչի ժ/պ, ասիստենտ
Միրզոյան Ռուզան Վասիլի  բ.գ.թ. դոցենտ
Կարապետյան Միրա Զավենի ասիստենտ
Ղազարյան Ավետիք Վարդկեսի դասախոս
Աղբալյան Մանե Թոռնիկի դասախոս
Հովհաննիսյան Անահիտ Մաքսիմի դասախոս
Մարգարյան Դավիթ Սեյրանի դասախոս
Օհանյան Սվետա Հովիկի դասախոս
Գասպարյան Գայանե Արմենի գործավար-օպերատոր

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Աղբալյան Մանե

Հովհաննիսյան Անահիտ

Մարդանյան Աիդա

Միրզոյան Ռուզան

Կարապետյան Միրա 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

Էջեր