Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արխիվ

2021-2022 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2021-2022 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

2020-2021 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

2019-2020 ուստարվա աշխատանքային պլան

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

2017-2018 ուստարվա աշխատանքային պլան

2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

 

Էջեր