Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵԿՑԻԱ

Սեկցիայի պատասխանատու՝ բ.գ.թ., ասիստենտ Այդինյան Ա. Ժ.

Այդինյան Անժելա ժորայիՕտար լեզուների ամբիոնը ձևավորվել է 1992թ-ին: Ամբիոնի առաջին վարիչն էր Գոհար Համզյանը, այնուհետև՝ Մարատ Զուրաբյանը/2000թ./, ապա բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Լևոն Մկրտիչի Մկրյանը /2004թ./, ում շնորհիվ մասնաճյուղում բացվեց «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության բաժինը: Ելնելով տարածաշրջանի պահանջներից՝ 2007-2008 ուստարում բացվեց «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության բաժինը:

     2016 -2017 ուստարվանից օտար լեզուների ամբիոնը բաժանվել է  երկու ամբիոնների՝ անգլերեն լեզվի և գրականության,  ֆրանսերեն լեզվի և գրականության, ձևավորվել է նաև ռուսաց լեզվի սեկցիան:

2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

ՍԵԿՑԻԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

Այդինյան Անժելա Ժորայի սեկցիայի պատասխանատու, բ.գ.թ.,ասիստենտ    
Զուրաբյան Մարատ Հովիկի բ.գ.թ., դոցենտ
Զարգարյան Ռուզան Հենրիկի դասախոս
Եղիազարյան Սվետլանա Զավենի դասախոս

Գիտահետազոտական աշխատանքներ 

Այդինյան Անժելա

Եղիազարյան Սվետլանա

 Զարգարյան Ռուզան

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

Էջեր