Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արխիվ

ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ

_______________________________

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

  • 2016 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 -Տնտեսագիտության տեսություն

– Սերվիս

  • 2014 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 -Տնտեսագիտության տեսություն

– Սերվիս

  • 2013 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 Տնտեսագիտության տեսություն

– Սերվիս

  • 2012 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

                      Տնտեսագիտության տեսություն

          – Սերվիս

Էջեր