Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընտրվեց Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի նախագահ

2014թ. մարտի 11-ին տեղի ունեցան Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի նախագահի ընտրությունները:

Մասնակցում էին ֆակուլտետի դեկան Կ. Բ. Այվազյանը, ամբիոնի աշխատակիցները, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները և ուսանողներ:

Առաջադրվել էր երեք թեկնածու` «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության  առաջին կուրսի ուսանողներ Նարեկ Ղազարյանը, Մերի Գաբրիելյանը, Սեդա Այվազյանը:

Ընտրությունների արդյունքում ձայների մեծամասնությամբ ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի նախագահ ընտրվեց Նարեկ Ղազարյանը: