Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընտրվեց մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի նոր նախագահ

2014թ. մարտի 4-ին տեղի ունեցան Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի նախագահի ընտրությունները:

Մասնակցում էին Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս, Մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ Վահագն Չոբանյանը, ՈՒԽ-ի նախագահ Վարդան Եգանյանը, Ուսանողական խորհրդի անդամներ:

Ընտրություններին հայտագրված էր 21 ուսանող, որոնցից ներկա էին 19-ը:

Առաջադրվել էր միայն մեկ թեկնածու՝ «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության II կուրսի ուսանող Ռազմիկ Հովսեփյանը:

Ընտրությունների արդյունքում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի նախագահ ընտրվեց Ռազմիկ Հովսեփյանը: