Yerevan State University Ijevan Branch

Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 95-ամյակին

Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 95-ամյակին

«Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ»-ի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի, նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնները դեկտեմբերի 5-6-ը կազմակերպում են «Սկզբնական կրթության հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային գիտաժոով՝ նվիրված ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 95-ամյակին: 

Գիտաժողովի հիմնական ուղղությունները`

  1. նախադպրոցական կրթության հիմնախնդիրները. մարտահրավերներ, լուծումներ,
  2. վաղ ուսուցման հիմնախնդիրները տարրական կրթության համակարգում,
  3. մայրենիի ուսուցման արդի հիմնահարցերը տարրական դպրոցում,
  4. մաթեմատիկայի և մայրենի լեզվի առնչությունները:
    Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուները՝ հայերեն և ռուսերեն: 

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնել՝

  1. գիտաժողովիմասնակցության հայտը / ձևը կցվում է/՝ մինչև 2017 թ-ի նոյեմբերի 1-ը,
  2. հոդվածի տեքստը՝ մինչև ս.թ. նոյեմբերի 15-ը:

Ի գիտություն

Գիտաժողովին ներկայացվող հոդվածները պիտի համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին՝

հոդվածում գործածվող տառատեսակները`

 հայերենը՝ Sylfaen, տառաչափը՝ 11,

 ռուսերենը՝ Times New Roman, տառաչափը՝ 11,

 անգլերենը՝ Times New Roman, տառաչափը՝ 11,

  բանալի բառերը՝ հայերեն և անգլերեն:

Հոդվածի հեղինակը պատասխանատու է ներկայացված նյութի բովանդակության և գրագիտության համար: Նյութերը կտպագրվեն գիտաժողովից հետո առանձին ժողովածուով:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել գիտաժողովի կազմկոմիտե (հեռ.՝ 010.59.70.62): 

Մանրամասն՝

https://aspu.am/hy/content/_mijazgayin_gitazhoghov_nvirvats_hpmh-i_himnadrman_95-amyakin/