Yerevan State University Ijevan Branch

(Հայերեն) Բնական գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին գիտաժողովի աշխատանքները