Yerevan State University Ijevan Branch

– Քանի ժամ բացակայելու դեպքում է ուսանողը հեռացվում համալսարանից: Արման

– Հարգելի՛ Արման, համաձայն «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնների 62-րդ հոդվածի 4-րդ կետի, առկա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողը կիսամյակի ընթացքում դասերից 90 և ավելի ժամ անհարգելի բացակայության դեպքում կարող է հեռացվել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից:

ԵՊՀ ԻՄ-ի իրավախորհրդատու Ա. Հովհաննիսյա