Yerevan State University Ijevan Branch

(Հայերեն) ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն – 2013