Yerevan State University Ijevan Branch

(Հայերեն) Մասնաճյուղի մշակութային արժեքներին հաղորդակցվեցին ֆրանսահայ աշակերտները