Աղաբաբյան Վահան Արշակի

IMG_7893-18-09-18-12-39-1-364x336

Կրթությունը
2003 – 2007 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
2007-2009Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Հայոց լեզու և գրականություն

Որակավորումը
բանասեր, մանկավարժության բակալավր
բանասիրության մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
08.02.2010

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
բան.գ.թ.30.01.2014

Ատենախոսության թեման
Սերո Խանզադյանի պատմվածքներն ու վիպակները

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Արդի հայ գրականություն: Հայ մատենագրություն:
Արտասահմանյան գրականություն