Ասիլբեկյան Պավել Նորիկի

Ասիլբեկյան Պավել Նորիկի

Կրթությունը
1981-1986Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Որակավորումը
աշխարհագրության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2005

Լեզուներ
Ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Աշխարհագրություն, կլիմայագիտություն, տուրիզմ