Աթոյան Մհեր Սերգեյի

Mher-Atoyan-Sergeyi

Կրթությունը
1993-1999ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
1999-2001Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
ֆիզիկա

Որակավորումը
ֆիզիկայի բակալավր, ուսուցիչ
ֆիզիկայի մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2005

Լեզուներ
Ռուսերեն,անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
ֆ.մ.գ.թ. 11.07.2005

Ատենախոսության թեման
Քվանտային կիսահաղորդչային կառուցվածքներում
միջգոտիական օպտիկական կլանման տեսական
ուսումնասիրությունը

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Մագնիսական երևույթներ, Պինդ մարմնի մագնիսական հատկությունները

Մասնագիտական անդամակցությունը
ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի անդամ