Ղազարյան Արտաշես Սոսի

Ղազարյան Արտաշես Սոսի

Կրթությունը
1983-1988Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Պատմություն

Որակավորումը
պատմության և քաղաքագիտության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2014

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
պատմ.գ.թ.06.03.1996
դոցենտ     04.09.2007

Ատենախոսության թեման
Դավանական կողմնորոշման հարցը և քաղաքական պայքարը քրիստոնյա Արևելքում IV-VI դդ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Եկեղեցու պատմությունը վաղ միջնադարի դավանական պայքարում