Գրիգորյան Շուշանիկ Սերգոյի

Գրիգորյան Շուշանիկ Սերգոյի

Կրթությունը
2006 – 2010 Երևանի Բրյուսովի անվ.պետական
լեզվաբան. համալսարան
2010 – 2012 Եպևանի Բրուսովի անվ.պետական
լեզվաբան. համալսարան

Մասնագիտությունը
Անգլերեն և իսպաներեն լեզուներ
Լեզվաբանություն

Որակավորումը
մանկավարժության բակալավր
լեզվաբանության մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2014

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած չէ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Հին անգլերենի առանձնահատկությունները