Հովհաննիսյան Էդգար Մնացականի

Հովհաննիսյան Էդգար Մնացականի

Կրթությունը
2007 – 2011 Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Տնտեսագիտության տեսություն

Որակավորումը
տնտեսագիտության բակալավր

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2014

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է