Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի

Հովհաննիսյան Գուրգեն  Ժորժիկի

Կրթությունը
1979-1983 Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Որակավորումը
Աշխարհագրության ուսուցիչ

Գիտական աստիճանը և կոչումը
Աշխ.գ.թ. 07.08.2006, դոցենտ 08.06.2007

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում
01.09.2014

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն  

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է