Լաչիկյան Լևոն Երվանդի

Լաչիկյան Լևոն Երվանդի

Կրթությունը
1972-1977Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Հայոց լեզու և գրականություն

Որակավորումը
հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
03.09.2012

Լեզուներ
Ռուսերեն,անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Արվեստի տեսության հարցերը

Մասնագիտական անդամակցությունը
Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գեղարվեստական
խորհրդի նախագահ